bip.gov.pl
RSS
A A A K
SmodBIP

Regulamin organizacyjny

Regulamin organizacyjny w formie tekstu jednolitego - pobierz

Załączniki:


1. Załącznik nr 1 – Schemat Szpitala,
2. Załącznik nr 2 – Struktura Organizacyjna,
3. Załącznik nr 3 – Wykaz procedur leczniczych i diagnostycznych wymagających pisemnej świadomej zgody pacjenta/opiekuna,
4. Załącznik nr 4 – Godziny pracy komórek organizacyjnych zakładu.
5. Załącznik nr 5 – Cennik opłat,
6. Załącznik nr 6 – Zasady udostępniania dokumentacji medycznej.Opublikował: Jacek Sztafiński
Publikacja dnia: 05.07.2018
Podpisał: Jacek Sztafiński
Dokument z dnia: 24.09.2014
Dokument oglądany razy: 1 746