Ogłoszenia aktualne:

Oferta pracy:

Data dodania 16 lis 2017 przez Jacek Sztafiński

DYREKTOR SZPITALA PEDIATRYCZNEGO W BIELSKU-BIAŁEJ OGŁASZA NABÓR NA WOLNE STANOWISKO PRACY:

• DIAGNOSTA LABORATORYJNY

Wymagania niezbędne: aktualne prawo wykonywania zawodu diagnosty laboratoryjnego

Wymagania dodatkowe: uprawnienia serologiczne mile widziane

Ogólny zakres wykonywanych zadań na stanowisku: praca w charakterze diagnosty laboratoryjnego w Laboratorium Centralnym

Wymagane dokumenty: List motywacyjny, życiorys – CV.

Oferty pracy prosimy składać w Dziale Kadr lub w Sekretariacie Szpitala.

pocztą na adres Szpitala z dopiskiem: ‘Dotyczy naboru na stanowisko diagnosty laboratoryjnego.”

pocztą elektroniczną na adres: kadry@szpitalpediatryczny.pl

Wymagane dokumenty powinny zawierać klauzulę: Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji (zgodnie z Ustawą z dnia 29.08.1997 roku o Ochronie Danych Osobowych.

Oferta pracy:

Data dodania 18 sie 2017 przez Jacek Sztafiński

Szpital Pediatryczny w Bielsku-Białej ogłasza konkurs dla pielęgniarek w zakresie Nocnej i Świątecznej Opieki Zdrowotnej. Więcej informacji pod linkiem: ogłoszenie o konkursie

Oferta pracy:

Data dodania 07 sie 2017 przez Jacek Sztafiński

Szpital Pediatryczny w Bielsku-Białej zatrudni Pielęgniarki na Oddziale Anestezjologii i Intensywnej Terapii Noworodków i Dzieci , Oddziale Pediatrycznym z pododdziałem gastroenterologii oraz na Oddziale Chirurgii dziecięcej z pododdziałem otolaryngologii. Osoby zainteresowane prosimy o kontakt kadry@szpitalpediatryczny.pl lub telefonicznie 33 828 40 48 lub 33 828 40 09

Ogłoszenia archiwalne:

Oferta pracy:

Data dodania 16 lut 2017 przez Jacek Sztafiński

Szpital Pediatryczny w Bielsku-Białej, ul. Sobieskiego 83 zatrudni na stanowisko:

• Fizjoterapeuta

Wymagane kwalifikacje: ukończone studnia magisterskie na kierunku fizjoterapia.

Oferty pracy prosimy składać w Dziale Kadr lub w Sekretariacie Szpitala.

Informacja telefoniczna: 33 8284048

mail: kadry@szpitalpediatryczny.pl

Oferta pracy:

Data dodania 05 gru 2016 przez Jacek Sztafiński

Szpital Pediatryczny w Bielsku-Białej, ul. Sobieskiego 83 zatrudni na stanowisko:

• Pracownik ochrony – portier.

Oferty pracy prosimy składać w Dziale Kadr lub w Sekretariacie Szpitala.

Informacja telefoniczna: 33 8284048

mail: kadry@szpitalpediatryczny.pl

Konkurs na stanowisko:

Data dodania 07 cze 2016 przez Jacek Sztafiński

Dyrektor Szpitala Pediatrycznego w Bielsku-Białej, ul. Sobieskiego 83,
w porozumieniu z Beskidzką Okręgową Izbą Pielęgniarek i Położnych ponownie ogłasza konkurs na stanowisko:

• Pielęgniarki Oddziałowej Oddziału Niemowlęcego

Wymagane kwalifikacje określone zostały w Rozporządzeniu Ministra Zdrowia z 20.07.2011 r. (Dz.U. nr 151.896). Kandydaci proszeni są o składanie dokumentów zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z 6.02.2012 r. (Dz.U.2012.182) w sprawie przeprowadzania konkursu na niektóre stanowiska kierownicze w podmiocie leczniczym niebędącym przedsiębiorcą. Materiały informacyjne o stanie prawnym, organizacyjnym i ekonomicznym są udostępnione do wglądu w siedzibie Szpitala. Oferty w zamkniętych kopertach należy składać w terminie 30 dni od daty ukazania się ogłoszenia pod adresem:

Szpital Pediatryczny
ul. Sobieskiego 83
43-300 Bielsko-Biała

z dopiskiem: „Konkurs na stanowisko Pielęgniarki Oddziałowej Oddziału Niemowlęcego” oraz imię i nazwisko, adres korespondencyjny oraz numer telefonu. Przewidywany termin rozpatrzenia zgłoszonych kandydatur: 60 dni od upływu terminu składania ofert. O terminie i miejscu przeprowadzania konkursu kandydaci zostaną powiadomieni indywidualnie na podany adres.

Konkurs na stanowisko:

Data dodania 15 mar 2016 przez Jacek Sztafiński

Dyrektor Szpitala Pediatrycznego w Bielsku-Białej, ul. Sobieskiego 83,
w porozumieniu z Beskidzką Okręgową Izbą Pielęgniarek i Położnych ogłasza konkurs na stanowisko:

• Pielęgniarki Oddziałowej Oddziału Niemowlęcego

Wymagane kwalifikacje określone zostały w Rozporządzeniu Ministra Zdrowia z 20.07.2011 r. (Dz.U. nr 151.896). Kandydaci proszeni są o składanie dokumentów zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z 6.02.2012 r. (Dz.U.2012.182) w sprawie przeprowadzania konkursu na niektóre stanowiska kierownicze w podmiocie leczniczym niebędącym przedsiębiorcą. Materiały informacyjne o stanie prawnym, organizacyjnym i ekonomicznym są udostępnione do wglądu w siedzibie Szpitala. Oferty w zamkniętych kopertach należy składać w terminie 30 dni od daty ukazania się ogłoszenia pod adresem:

Szpital Pediatryczny
ul. Sobieskiego 83
43-300 Bielsko-Biała

z dopiskiem: „Konkurs na stanowisko Pielęgniarki Oddziałowej Oddziału Niemowlęcego” oraz imię i nazwisko, adres korespondencyjny oraz numer telefonu. Przewidywany termin rozpatrzenia zgłoszonych kandydatur: 60 dni od upływu terminu składania ofert. O terminie i miejscu przeprowadzania konkursu kandydaci zostaną powiadomieni indywidualnie na podany adres.

Konkurs na stanowisko

Data dodania 11 czer 2015 przez Jacek Sztafiński

Dyrektor Szpitala Pediatrycznego w Bielsku-Białej, ul. Sobieskiego 83,
w porozumieniu z Beskidzką Izbą Lekarską ponownie ogłasza konkurs na stanowisko:

• Ordynatora Oddziału Niemowlęcego

Wymagane kwalifikacje określone zostały w Rozporządzeniu Ministra Zdrowia z 20.07.2011 r. (Dz.U. nr
151.896). Kandydaci proszeni są o składanie dokumentów zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia
z 6.02.2012 r. (Dz.U.2012.182) w sprawie przeprowadzania konkursu na niektóre stanowiska kierownicze
w podmiocie leczniczym niebędącym przedsiębiorcą. Materiały informacyjne o stanie prawnym,
organizacyjnym i ekonomicznym są udostępnione do wglądu w siedzibie Szpitala. Oferty w zamkniętych
kopertach należy składać w terminie 30 dni od daty ukazania się ogłoszenia pod adresem:

Szpital Pediatryczny
ul. Sobieskiego 83
43-300 Bielsko-Biała

z dopiskiem: „Konkurs na stanowisko Ordynatora Oddziału Niemowlęcego” oraz imię i nazwisko, adres korespondencyjny oraz
numer telefonu. Przewidywany termin rozpatrzenia zgłoszonych kandydatur: 60 dni od upływu terminu
składania ofert. O terminie i miejscu przeprowadzania konkursu kandydaci zostaną powiadomieni
indywidualnie na podany adres.

Konkurs na stanowiska:

Data dodania 11 mar 2015 przez Jacek Sztafiński

Dyrektor Szpitala Pediatrycznego w Bielsku-Białej, ul. Sobieskiego 83,
w porozumieniu z Beskidzką Izbą Lekarską oraz Beskidzką Okręgową
Izbą Pielęgniarek i Położnych ogłasza konkurs na stanowisko:

• Ordynatora Oddziału Niemowlęcego
• Ordynatora Oddziału Anestezjologii i Intensywnej Terapii Noworodków i Dzieci
• Pielęgniarki Oddziałowej Oddziału Anestezjologii i Intensywnej Terapii Noworodków i Dzieci

Wymagane kwalifikacje określone zostały w Rozporządzeniu Ministra Zdrowia z 20.07.2011 r. (Dz.U. nr
151.896). Kandydaci proszeni są o składanie dokumentów zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia
z 6.02.2012 r. (Dz.U.2012.182) w sprawie przeprowadzania konkursu na niektóre stanowiska kierownicze
w podmiocie leczniczym niebędącym przedsiębiorcą. Materiały informacyjne o stanie prawnym,
organizacyjnym i ekonomicznym są udostępnione do wglądu w siedzibie Szpitala. Oferty w zamkniętych
kopertach należy składać w terminie 30 dni od daty ukazania się ogłoszenia pod adresem:

Szpital Pediatryczny
ul. Sobieskiego 83
43-300 Bielsko-Biała

z dopiskiem: „Konkurs na stanowisko…...........” oraz imię i nazwisko, adres korespondencyjny oraz
numer telefonu. Przewidywany termin rozpatrzenia zgłoszonych kandydatur: 60 dni od upływu terminu
składania ofert. O terminie i miejscu przeprowadzania konkursu kandydaci zostaną powiadomieni
indywidualnie na podany adres.

Konkurs na stanowisko: Naczelnej pielęgniarki

Data dodania 07 sty 2014 przez Jacek Sztafiński

Dyrektor Szpitala Pediatrycznego w Bielsku-Białej, ul. Sobieskiego 83 ogłasza konkurs na stanowisko:

  • NACZELNEJ PIELĘGNIARKI SZPITALA PEDIATRYCZNEGO W BIELSKU-BIAŁEJ

Wymagane kwalifikacje określone zostały w Rozporządzeniu Ministra Zdrowia z 20.07.2011 r. (Dz.U.Nr151.896).

Materiały informacyjne o stanie prawnym, organizacyjnym i ekonomicznym są udostępnione do wglądu w siedzibie Szpitala.

Oferty w zamkniętych kopertach należy składać w terminie 30 dni od daty ukazania się ogłoszenia pod adresem: Szpital Pediatryczny ul. Sobieskiego 83 43-300 Bielsko-Biała

z dopiskiem: „Konkurs na stanowisko Naczelnej Pielęgniarki” oraz nazwisko i imię, adres korespondencyjny oraz nr telefonu.

Przewidziany termin rozpatrzenia zgłoszonych kandydatur nastąpi do 60 dni od daty zakończenia przyjmowania dokumentów.

O terminie i miejscu przeprowadzenia konkursu kandydaci zostaną powiadomieni indywidualnie.

Nowa oferta pracy

Data dodania 21 mar 2013 przez Jacek Sztafiński

Szpital Pediatryczny w Bielsku-Białej, ul. Sobieskiego 83 zatrudni:

  • Lekarza chirurga dziecięcego

Oferty pracy proszę składać w Sekretariacie Szpitala Pediatrycznego w Bielsku-Białej, ul. Sobieskiego 83.

Informacja telefoniczna: 33 8284040, 33 8284048.

mail: szpital@szpitalpediatryczny.pl lub kadry@szpitalpediatryczny.pl

Galeria zdjęć

Kontakt z nami

Sekretariat czynny w godzinach: 7:00 - 14:30

Adres:Bielsko-Biała, ul.Sobieskiego 83
Telefon:33 828 40 00
Fax:33 815 16 30
E-mail: szpital@szpitalpediatryczny.pl