Drugi etap remontu pawilonu nr 5

Data dodania: 20 paź 2017 przez Jacek Sztafiński

Podpisana została umowa na drugi etap modernizacji wnętrza pawilonu nr 5 Szpitala Pediatrycznego w Bielsku-Białej. Remontowe prace potrwają kilka miesięcy.

- Umowa dotyczy modernizacji pierwszego piętra pawilonu nr 5 na potrzeby Całodobowego Oddziału Psychiatrycznego dla Dzieci i Młodzieży. Zakres robót, które w wyniku postępowania przetargowego zrealizuje firma z Kobiernic, przewiduje między innymi wykonanie instalacji elektrycznej, kanalizacyjnej oraz doprowadzenie zimnej wody, gdyż ciepła woda i centralne ogrzewania już tam są. Nastąpi również przebudowa wszystkich pomieszczeń pierwszego piętra tak aby, zgodnie z projektem, odpowiadały wymaganiom nowego oddziału, który tam powstanie.  Koszt tej inwestycji to 751 tysięcy złotych, z czego 400 tysięcy złotych stanowi dofinansowanie jakie w tym roku otrzymaliśmy od Starostwa Powiatowego w Bielsku-Białej – mówi Czesław Kapała, zastępca dyrektora Szpitala Pediatrycznego w Bielsku-Białej do spraw administracyjno-technicznych. Remont ma być zakończony w pierwszym kwartale 2018 roku.

Przypomnijmy, że przywracanie do medycznego życia pawilonu nr 5 trwa od ubiegłego roku. Najpierw została wykonana termomodernizacja budynku, w ramach której między innymi wymieniono wewnętrzne sieci instalacyjne, poszycie dachowe i okna, położono nową elewację oraz zamontowano na dachu blisko sto ogniw fotowoltaicznych. A od kwietnia do końca czerwca tego roku przeprowadzono pierwszy etap remontu wnętrza szpitalnego pawilonu. W piwnicach przygotowane zostało zaplecze socjalne dla personelu, natomiast parter budynku został przystosowany na potrzeby Poradni Zdrowia Psychicznego oraz Dziennego Oddziału Psychiatrycznego dla Dzieci i Młodzieży, a także dla Izby Przyjęć Całodobowego Oddziału Psychiatrycznego dla Dzieci i Młodzieży, dla którego pomieszczenia na pierwszym piętrze będą remontowane teraz. Dodatkowo w całym obiekcie wykonana została wentylacja z klimatyzacją oraz system przeciwpożarowy napowietrzania i oddymiania budynku.

Telewizja i mamy małych pacjentów

Data dodania: 16 paź 2017 przez Jacek Sztafiński

W Szpitalu Pediatrycznym w Bielsku-Białej gościła telewizyjna ekipa przygotowująca reportaż o mamach, które przebywają w medycznych placówkach wraz z chorymi dziećmi.

- Przygotowujemy reportaż o mamach, które przebywają w szpitalach z chorymi dziećmi. Chcemy zwrócić uwagę na to, jak te mamy są bardzo w szpitalach potrzebne, jak bardzo potrzebna jest ich obecność przy chorych dzieciach i jak bardzo chcą tego same dzieci. Przy okazji chcemy uświadomić naszym widzom – bo to nie jest wiedza powszechna – że rodzice mają prawo przebywać wraz z dzieckiem w szpitalu przez całą dobę, kontaktować się z personelem medycznym i otrzymywać pełną informację o procesie leczenia. Skupiamy się także na takich sytuacjach, gdy mama na tydzień, dziesięć dni, a czasami na wiele tygodni, musi zostawić wszystkie swoje sprawy na boku i w całości poświęcić swój czas choremu dziecku, które trafiło do szpitala - mówi Krzysztof Glondys, autor telewizyjnego reportażu przygotowywanego dla „Magazynu Ekspresu Reporterów” TVP 2. Dodaje on, że w Szpitalu Pediatrycznym w Bielsku-Białej spotkał mamy, które wcześniej były wraz ze swoimi dziećmi w innych szpitalach, czasami dużych i znanych, i które zgodnie podkreślały, że w naszym szpitalu warunki, w jakich mogą spędzać czas ze swoimi dziećmi, są zdecydowanie lepsze niż w innych placówkach medycznych.

Opieka nocna i świąteczna – w szpitalu

Data dodania: 11 paź 2017 przez Jacek Sztafiński

Od 1 października Szpital Pediatryczny w Bielsku-Białej świadczy nocną i świąteczną opiekę zdrowotną dla pacjentów w wieku do 18. lat. Z tej formy medycznej pomocy skorzystać może każdy kto jej potrzebuje, bez względu na miejsce zamieszkania.

Nocna i świąteczna opieka zdrowotna udzielana jest w naszym szpitalu dzieciom i młodzieży od poniedziałku do piątku w godzinach od 18.00 do 8.00 dnia następnego oraz całodobowo w dni ustawowo wolne od pracy. W nocy korzysta z niej średnio 20-30 pacjentów, natomiast w dni wolne od pracy ich liczba oscyluje około setki. Mając na uwadze zapotrzebowanie,  w dni robocze od 18.00 do 8.00 dyżuruje jeden lekarz nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej, natomiast w dni wolne, na pacjentów czeka dwóch lekarzy.

- Najpierw pielęgniarka lub ratownik medyczny dokonują weryfikacji zgłaszających się pacjentów i kierują ich albo do lekarza nocnej i świątecznej opieki medycznej albo – jeśli dziecko ma skierowanie do leczenia szpitalnego lub jego stan jest poważny – na Izbę Przyjęć. Oczywiście może się zdarzyć i tak, że pacjent zostanie skierowany do lekarza nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej, a ten uzna, że w tym przypadku niezbędne jest leczenie szpitalne i wówczas chore dziecko zostanie u nas na dłużej. Jednak już po pierwszych kilkunastu dniach funkcjonowania w szpitalu nocnej i świątecznej opieki medycznej widzimy wyraźnie, że zmniejszyła się liczba pacjentów przyjmowanych w nocy i w dni wolne od pracy w szpitalnej Izbie Przyjęć. Teraz trafiają tam dzieci, które rzeczywiście potrzebują takiej pomocy, a wcześniej było wśród nich sporo takich, które powinny być leczone właśnie w ramach opieki nocnej i świątecznej – mówi Ryszard Odrzywołek, dyrektor Szpitala Pediatrycznego w Bielsku-Białej. Informuje on jednocześnie rodziców i opiekunów małych pacjentów, że nocna i świąteczna opieka zdrowotna zabezpiecza przypadki nagłego pogorszenia stanu zdrowia i dlatego w jej ramach w Szpitalu Pediatrycznym nie są wykonywane dodatkowe badania specjalistyczne. Tego typu forma opieki medycznej w dalszym ciągu spoczywa bowiem na barkach lekarzy podstawowej opieki medycznej.

Przypominamy, że z pomocy lekarza i pielęgniarki w nocy, w dni wolne i święta można skorzystać w razie nagłego zachorowania, nagłego pogorszenia stanu zdrowia (gdy nie ma objawów sugerujących bezpośrednie zagrożenie życia lub istotny uszczerbek zdrowia, a zastosowane środki domowe lub leki dostępne bez recepty nie przyniosły spodziewanej poprawy) oraz gdy zachodzi obawa, że oczekiwanie na otwarcie przychodni może znacząco niekorzystnie wpłynąć na stan zdrowia. Dyżurujący lekarz udziela porad w warunkach ambulatoryjnych, w domu pacjenta (w przypadkach medycznie uzasadnionych) oraz telefonicznie.

Nocna i świąteczna opieka zdrowotna od 1 października

Data dodania: 27 wrz 2017 przez Jacek Sztafiński

1 października Szpital Pediatryczny w Bielsku-Białej rozpocznie nocną i świąteczną opiekę zdrowotną dla pacjentów w wieku do 18. lat.

Nocna i świąteczna opieka zdrowotna to świadczenia w zakresie podstawowej opieki zdrowotnej udzielane od poniedziałku do piątku w godzinach od 18.00 do 8.00 dnia następnego oraz całodobowo w dni ustawowo wolne od pracy.
W razie nagłego zachorowania lub nagłego pogorszenia stanu zdrowia pacjent może udać się po pomoc do dowolnego punktu nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej, niezależnie od tego, gdzie mieszka, i do którego lekarza/pielęgniarki podstawowej opieki zdrowotnej (POZ) złożył swoją deklarację.

Dyżurujący lekarz udziela porad:
- w warunkach ambulatoryjnych,
- w domu pacjenta (w przypadkach medycznie uzasadnionych),
- telefonicznie.

Z pomocy lekarza i pielęgniarki w nocy, w dni wolne i święta można skorzystać w razie:
- nagłego zachorowania,
- nagłego pogorszenia stanu zdrowia, gdy nie ma objawów sugerujących bezpośrednie zagrożenie życia lub istotny uszczerbek zdrowia, a zastosowane środki domowe lub leki dostępne bez recepty nie przyniosły spodziewanej poprawy,
- gdy zachodzi obawa, że oczekiwanie na otwarcie przychodni może znacząco niekorzystnie wpłynąć na stan zdrowia.

Ważne! Placówki medyczne, którym 30 września wygasa umowa na realizację świadczeń nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej będą czynne do godz. 8.00 w dniu 1 października (niedziela).
Nowe punkty nocnej i świątecznej pomocy medycznej będą realizować świadczenia od niedzieli 1 października, od godziny 8.00.

Starsze wiadomości

Galeria zdjęć

Kontakt z nami

Sekretariat czynny w godzinach: 7:00 - 14:30

Adres:ul.Sobieskiego 83, Bielsko-Biała
Telefon:33 828 40 00
Fax:33 815 16 30
E-mail: szpital@szpitalpediatryczny.pl