dotacje ue banner

szczepimy sie banner

Praca Szpitala w czasie COVID-19

Szanowni Państwo

W związku ze zmianami w obostrzeniach związanych z pandemią wirusem SARS CoV-2 zostały zniesione niektóre obostrzenia na terenie szpitala. Nie jest już konieczne wypełnianie ankiety kwalifikacyjnej, nie wykonujemy pomiaru temperatury przy wejściu do szpitala. Test antygenowy wykonujemy tylko i wyłącznie w przypadku objawów infekcji. Zgodnie z obowiązującym prawem nadal jest obowiązkowe noszenie na terenie Szpitala maseczki zakrywającej nos i usta oraz dezynfekcja rąk przed wejściem na teren szpitala. Nadal pozostaje aktualna obecność jednego z rodziców lub opiekunów z dzieckiem na oddziale. Przestrzeganie wyżej wymienionych zasad ma na celu zapewnienie bezpieczeństwa pacjentom, rodzicom i pracownikom szpitala

Praca dla lekarzy w Szpitalu Pediatrycznym

Sziptal Pediatryczny poszukuje lekarzy chętnych do pracy.

Szczegółowe informacje w zakładce PRACA W SZPITALU

Cenny dar od WOŚP

Data dodania: 16 maj 2022 przez Jacek Sztafiński

NeuromonitorWielka Orkiestra Świątecznej Pomocy kolejny raz hojnie wsparła Szpital Pediatryczny w Bielsku-Białej. Tym razem przekazany przez nią dar bardzo przyda się podczas zabiegów wykonywanych w szpitalnym bloku operacyjnym.

W ostatnich dniach do dziecięcego szpitala w Bielsku-Białej trafił wart ok. 140 tys. zł neuromonitor zakupiony przez Wielką Orkiestrę Świątecznej Pomocy. Jak informuje dr n. med. Agata Pala-Sadza, specjalista otorynolaryngolog, urządzenie to służy do monitorowania przebiegu nerwów podczas zabiegów operacyjnych. Celem jest ochrona nerwów przed ich ewentualnym uszkodzeniem. Na przykład jeżeli lekarze wykonujący operację dziecięcego ucha zbliżają się do nerwu twarzowego, nueromonitor wysyła ostrzegawczy sygnał dźwiękowy. To bardzo istotne ostrzeżenie, gdyż informuje o anomaliach przebiegu nerwu. W Szpitalu Pediatrycznym w Bielsku-Białej podarowany przez WOŚP neuromonitor służył będzie między innymi do zabiegów uszu i szyi oraz do operacyjnego leczenia przewlekłego zapalenia zatok przynosowych. - Serdecznie dziękuję Wielkiej Orkiestrze Świątecznej Pomocy za to, że kolejny raz pamiętała o potrzebach naszego szpitala i jego pacjentów. Otrzymany w ostatnich dniach neuromonitor to wyjątkowo cenny dar, który pozwoli poszerzyć zakres usług medycznych oferowanych przez naszą placówkę. Myślę tu zarówno o usługach chirurgicznych, jak i laryngologicznych. Dzięki otrzymanemu neuromonitorowi będziemy mogli wykonywać więcej zabiegów i pomagać większej ilości małych pacjentów, co bez tego sprzętu byłoby trudne, a czasami wręcz niemożliwe - mówi Katarzyna Czauderna, Dyrektor Szpitala Pediatrycznego w Bielsku-Białej. Dodajmy, że WOŚP od lat wspiera bielski szpital dziecięcy przekazując wysokiej klasy sprzęt medyczny oraz nowoczesne wyposażenie.

Psychiatria w Szpitalu Pediatrycznym

Data dodania: 13 maj 2022 przez Jacek Sztafiński

Oddział psychhiatrycznyOddział Psychiatryczny dla Dzieci i Młodzieży

nr tel. 33 828 40 37, 33 828 40 15

Oddział posiada akredytację na prowadzenia szkolenia specjalizacyjnego w dziedzinie psychiatrii dzieci i młodzieży (2 miejsca szkoleniowe).

Zespół pracujący z pacjentami to wykwalifikowany personel lekarsko - pielęgniarsko – terapeutyczny.

Ordynator – Lekarz Specjalista Psychiatrii Dzieci i Młodzieży Sabina Micorek

Pielęgniarka Oddziałowa mgr Agnieszka Pawełko – Specjalista Pielęgniarstwa Pediatrycznego i Psychiatrycznego

Lekarze:

Lekarz Specjalista Psychiatrii Dzieci i Młodzieży Maria Barczyk

Lekarz Rafał Sołowiów w trakcie specjalizacji z psychiatrii dzieci i młodzieży

Lekarz Agnieszka Pardo w trakcie specjalizacji z psychiatrii dzieci i młodzieży

Psychologowie:

mgr Natalia Basiura - Gruszeczka - w trakcie uzyskiwania certyfikatu psychoterapeuty

mgr Aleksandra Cybulska- Stysiak - w trakcie uzyskiwania certyfikatu psychoterapeuty

mgr Ewelina Kocemba- Stolarska- w trakcie uzyskiwania certyfikatu psychoterapeuty

mgr Paulina Podstawna

Superwizor Oddziału: mgr Katarzyna Gwóźdź Certyfikowany Superwizor Psychoterapii Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego

Terapeuta Zajęciowy : Klaudia Ficyk, Łucja Sznyr

Rzecznik Praw Pacjenta: mgr Agata Jakubowska

Oddział dysponuje 17 miejscami.

Pacjenci są przyjmowani do oddziału w trybie nagłym lub na podstawie skierowania w trybie pilnym lub stabilnym (ustalenie terminu przyjęci, osobiście lub telefonicznie pod nr tel. 33 828 40 37 .

Ofertę leczenia kierujemy do pacjentów cierpiących z powodu:
• zaburzeń psychotycznych dla pacjentów do 18 rż.
• zaburzeń afektywnych (nastroju) dla pacjentów do 18 rż.
• zaburzeń nerwicowych dla pacjentów do 18 rż.
• zaburzeń odżywiania się dla pacjentów do 18 rż.
• zaburzeń zachowania i emocji dla pacjentów do 18 rż.

Długość pobytu:
Długość pobytu uzależniona jest od indywidualnej problematyki, po okresie wstępnej diagnozy (ok. 3 tygodnie) następuje decyzja dotycząca dalszego procesu terapeutycznego z określeniem długości i celu pobytu (pobyty ukierunkowane na stabilizację stanu psychicznego lub pobyty terapeutyczne).

Metody leczenia:

 • psychoterapia grupowa,

 • zebrania społeczności,

 • psychorysunek,

 • muzykoterapia,

 • zajęcia rekreacyjne,

 • zajęcia ruchowe,

 • terapia zajęciowa,

 • arteterapia,

 • trening umiejętności społecznych,

 • farmakoterapia.

Poradnia zdrowia psychicznegoPoradnia Zdrowia Psychicznego dla Dzieci i Młodzieży

nr tel. 33 828 40 74

Lekarze:

Lek. Specjalista Psychiatrii Dzieci i Młodzieży Sabina Micorek

Lek. Specjalista Psychiatrii Dzieci i Młodzieży Maria Barczyk

Lek. Rafał Sołowiów - w trakcie specjalizacji z psychiatrii dzieci i młodzieży

mgr Małgorzata Woźniak – Siąkała- psycholog kliniczny

Psycholog mgr Bogusława Lipniak – Przybyło – psycholog w trakcie uzyskania certyfikatu psychoterapeutycznego

mgr Anna Skórzak – certyfikowany psychoterapeuta,

mgr Natalia Barycza – Butor – psycholog w trakcie uzyskania certyfikatu psychoterapeutycznego

mgr Anna Pasierbek – pedagog w trakcie uzyskania certyfikatu psychoterapeutycznego

mgr Marzena Stelmach -Tondos - psycholog

mgr Adrianna Waleriańczyk - psycholog

W Poradni Zdrowia Psychicznego prowadzone są porady lekarskie specjalistyczne, terapia indywidualna oraz psychoedukacja.

Oddział Dzienny Psychiatryczny Rehabilitacyjny dla Dzieci i Młodzieży

nr tel. 33 828 40 75

Kierownik oddziału lek. specjalista Psychiatrii Dzieci i Młodzieży Maria Barczyk

Psychologowie:

mgr Marzena Stelmach -Tondos

mgr Adrianna Waleriańczyk

mgr Alicja Fober

Pielęgniarka/ terapeuta zajęciowy- Anna Sobańska

Terapeuta Zajęciowy- Klaudia Ficyk

Oddział dysponuje 15 miejscami dla dzieci w trakcie roku szkolnego oraz wakacji.

Do oddziału kierowani są pacjenci w przedziale wiekowym 10- 13 r.ż., z zaburzeniami obejmującymi rozpoznania F40-F48 oraz F 90 – F98. Grupa pacjentów Oddziału liczy od 14 do 16 dzieci.

Czas terapii

Pacjenci do grupy przyjmowani są we wrześniu i czas leczenia trwa do końca czerwca. Leczenie dziecka w oddziale jest krótsze niż podany wyżej czas, jeśli ustają wskazania psychiatryczne do dalszego leczenia. Pobyt w oddziale może być wydłużony jeśli wymaga tego stan pacjenta. W okresie wakacyjnym tworzone są turnusy terapeutyczne trwające po 2 tygodnie.

Program terapii obejmuje co najmniej 25 godzin tygodniowo (przez 5 dni w tygodniu).

Codziennie, po wyjściu z oddziału pacjenci realizują obowiązek szkolny w trybie nauczania indywidualnego.

Terapia zajęciowaOddziaływanie na rozwój procesów poznawczych, rozwój emocjonalny oraz kształtowanie umiejętności społecznych realizowany jest poprzez:

 • psychoterapię grupową,

 • zebrania społeczności,

 • psychorysunek,

 • muzykoterapię,

 • relaks,

 • psychogimnastykę,

 • terapię zajęciową,

 • arteterapię,

 • zajęcia edukacyjne – m.in. trening umiejętności płynnego czytania,

 • zajęcia rekreacyjne,

 • trening umiejętności społecznych.

Zakładane cele do osiągnięcia w procesie leczenia w Oddziale Dziennym to rozwijanie poznawczego podejścia pacjentów do:

 • swoich zachowań,

 • przeżywanych emocji,

 • relacji z otoczeniem,

 • poprawa funkcjonowania w środowisku rodzinnym i rówieśniczym,

 • rozwijanie umiejętności samokontroli,

 • zmiany postaw emocjonalnych wobec siebie i otoczenia,

 • weryfikacja diagnozy,

 • zmiana nieprawidłowych relacji w rodzinie pacjenta.

Ponadto prowadzona jest systematyczna psychoedukacja rodziców (opiekunów) – grupowa i indywidualna.

W czasie spotkań grupowych omawiane są ogólne tematy dotyczące istoty zaburzeń emocjonalnych, problemów wychowawczych; rodzice maja możliwość dzielenia się swoimi doświadczeniami na forum grupy.

W czasie indywidualnych spotkań z rodzicami możliwa jest praca nad relacjami w danej rodzinie, zmianą postaw (emocjonalnych, wychowawczych) wobec dziecka.

Życzenia z okazji Dnia Pielęgniarki

Data dodania: 12 maj 2022 przez Jacek Sztafiński

Zyczenia dzien pielęgniarkiZ okazji Międzynarodowego Dnia Pielęgniarki wszystkim Pielęgniarkom Szpitala Pediatrycznego w Bielsku-Białej składam serdeczne życzenia zdrowia, osobistego szczęścia oraz satysfakcji z faktu wykonywania tego trudnego i odpowiedzialnego zawodu. Dziękuję za wielkie zaangażowanie, troskliwość i fachowość okazywane przez Was podczas opieki nad małymi pacjentami naszej placówki medycznej. Niech nigdy nie zabraknie Wam siły i wytrwałości w pracy na rzecz chorych dzieci oraz powodów do uśmiechu i zadowolenia.

Katarzyna Czauderna

Dyrektor Szpitala Pediatrycznego

Badania także dla dorosłych

Data dodania: 06 maj 2022 przez Jacek Sztafiński

Badana dla dorosłychDysponujące nowoczesnym sprzętem oraz zapewniające szybkie wyniki laboratorium Szpitala Pediatrycznego oferuje odpłatne badania wszystkim zainteresowanym, zarówno dzieciom jak i dorosłym.

Laboratorium naszego szpitala (które mieści się w budynku poradni specjalistycznych) oferuje szeroką gamę odpłatnych badań analitycznych i mikrobiologicznych. Pracownia analityczna wykonuje badania morfologiczne, koagulologiczne, biochemiczne. Pracownia serologii i transfuzjologii oznacza grupy krwi oraz przeciwciała odpornościowe u kobiet w ciąży. Pracownia mikrobiologiczna wykonuje badania bakteriologiczne,wirusologiczne i mykologiczne oraz serologiczną diagnostykę infekcji (mononukleoza zakaźna, cytomegalia, borelioza). Istnieje również możliwość wykonania takich badań jak np. wymaz z gardła,wymaz z nosa, zmiany skórne, zeskrobiny paznokci i skóry, wymazy z cewki moczowej . Oferujemy także badania alergologiczne. Warto dodać, że jakość badań wykonywanych w szpitalnym laboratorium jest sprawdzana przez Centralny Ośrodek Badań Jakości w Diagnostyce Laboratoryjnej w Łodzi oraz przez Centralnym Ośrodek Badań Jakości w Diagnostyce Mikrobiologicznej Polmicro w Warszawie. - Nasze laboratorium dysponuje nowoczesnym sprzętem, zatrudnia doświadczoną kadrę, co zapewnia wysoką jakość wyników – informuje Maria Drzewicka, kierownik laboratorium Szpitala Pediatrycznego w Bielsku-Białej.

W laboratorium Szpitala Pediatrycznego istnieje możliwość pobrania materiału do badań analitycznych od poniedziałku do piątku w godzinach 7.15-10.00 po wcześniejszym telefonicznym uzgodnieniu pod nr 33 828 40 79.

U najmłodszych pacjentów istnieje możliwość pobierania krwi mikrometodą (z palca).

Pobieranie badań mikrobiologicznych można uzgodnić pod nr 33 828 40 78.

Pełną ofertę badań wraz z cennikiem znaleźć można tutaj: http://www.szpitalpediatryczny.pl/cennik

 

Rejestracja do poradni

Data dodania: 06 maj 2022 przez Jacek Sztafiński

Szanowni Państwo

W związku z bardzo dużą liczbą telefonów do rejestracji poradni specjalistycznych oraz wydłużeniem czasu rejestracji telefonicznej bardzo prosimy o cierpliwość.

Jednocześnie uprzejmie informujemy, że z powodu utrudnionego kontaktu telefonicznego, został uruchomiony adres email: rejestracja@szpitalpediatryczny.pl

Zachęcamy do korzystania z niego, w przypadku gdy mają Państwo problem z dodzwonieniem się do rejestracji poradni specjalistycznych.

Za wszelkie utrudnienia bardzo przepraszamy.

Rejestracja telefoniczna pod numerem: 459 599 010 lub na miejscu w poradni lub mailowo.

Więcej informacji

Starsze wiadomości

Galeria zdjęć

Kontakt z nami

Sekretariat czynny w godzinach: 7:00 - 14:30

Adres:ul.Sobieskiego 83, Bielsko-Biała
Telefon:33 828 40 00
Fax:33 815 16 30
E-mail: szpital@szpitalpediatryczny.pl