Witaj na stronie zamówień publicznych Szpitala Pediatrycznego w Bielsku Białej


PLAT­FORMA ZAKUPOWA


Infor­mu­jemy, że od dnia 6 listopada 2020r. wszys­tkie postępowa­nia prze­tar­gowe prowadz­imy przy uży­ciu plat­formy prze­tar­gowej Login­Trade, na której można znaleźć infor­ma­cje na temat wszys­t­kich postępowań oraz ich rozstrzygnięć.

Rejestracja Wykonawców


POSTĘPOWANIA PROWADZONE ZGODNIE Z USTAWĄ PZP

POSTĘPOWANIA PROWADZONE POZA USTAWĄ PZP - ZAMÓWIENIA PUBLICZNE PONIŻEJ 130 000 ZŁOTYCH

W przy­padku jakichkol­wiek prob­lemów tech­nicznych prosimy o kon­takt bezpośred­nio z oper­a­torem Plat­formy Zakupowej pod numerem tele­fonu +48 71 787 35 34 lub e-​mailem: kontakt@logintrade.plZe względów technicznych prosimy po wejściu na stronę odświeżyć treść naciskając klawisz F5 lub wybierając opcję Odśwież w Państwa przeglądarce.


piątek 12 marca 2021

KONKURS OFERT ZP-M-1/2021

dnia piątek 12 marca 2021 - 13:44:17 | przez J. Przybyłowicz
Konkursu Ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych wykonywanych przez ratownika medycznego dla potrzeb Szpitala Pediatrycznego


Rozstrzygniecie Konkursu Ofert ZP-M-1/2021

[ Czytaj resztę... ]
Komentarze zostały wyłączone

środa 27 stycznia 2021

PLAN POSTĘPOWAŃ O UDZIELENIE ZAMÓWIEŃ NA ROK 2021

dnia środa 27 stycznia 2021 - 13:03:49 | przez J. Przybyłowicz
PLAN ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH AKTUALIZACJA 31.03.2021

PLAN ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH 2021
Komentarze zostały wyłączone

wtorek 15 grudnia 2020

KONKURS OFERT NR ZP-M-53/2020

dnia wtorek 15 grudnia 2020 - 14:41:36 | przez gzieba
„Konkurs Ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych wykonywanych przez wykwalifikowaną pielęgniarkę/pielęgniarza dla potrzeb Szpitala Pediatrycznego”


Rozstrzygnięcie Konkursu Ofert ZP-M-53-2020


[ Czytaj resztę... ]
Komentarze zostały wyłączone

czwartek 03 grudnia 2020

KONKURS OFERT NR ZP-M-50/2020

dnia czwartek 03 grudnia 2020 - 12:33:18 | przez gzieba
„Konkurs Ofert na wykonanie świadczenia zdrowotnego w zakresie anestezjologii i intensywnej terapii noworodków i dzieci oraz zabezpieczenia dyżurów lekarskich w ramach wyjazdowego zespołu sanitarnego typu N”


Rozstrzygnięcie Konkursu Ofert ZP-M-50-2020


[ Czytaj resztę... ]
Komentarze zostały wyłączone

środa 02 grudnia 2020

KONKURS OFERT NR ZP-M-49/2020

dnia środa 02 grudnia 2020 - 14:34:38 | przez gzieba
„Konkurs Ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych lekarskich w Poradni Zdrowia Psychicznego dla Dzieci i Młodzieży Szpitala Pediatrycznego w Bielsku-Białej”


Rozstrzygnięcie Konkursu Ofert ZP-M-49-2020

[ Czytaj resztę... ]
Komentarze zostały wyłączone

Idź do strony       >>