Zasady obowiązujące na Izbie Przyjęć

Data dodania: 03 lut 2016 119

Każdego dnia wielu pacjentów odwiedza Izbę Przyjęć naszego szpitala. Warto więc znać zasady jakie obowiązują podczas ich przyjmowania.

Izbę Przyjęć Szpitala Pediatrycznego odwiedzają cztery grupy pacjentów. Grupa pierwsza to osoby, które mają wyznaczony termin planowego przyjęcia do oddziałów, na przykład do zabiegu operacyjnego czy na diagnostykę. Grupa druga to pacjenci, których do szpitala przywozi pogotowie ratunkowe. Trzecia grupa to pacjenci, którzy mają skierowanie do szpitala wypisane przez lekarza podstawowej opieki zdrowotnej lub lekarza specjalistę. Wreszcie czwarta grupa to przypadki pilne – czyli stany zagrażające życiu i zdrowiu – bez skierowania od lekarza. Z tej wyliczanki wynika, że w poczekalni Izby Przyjęć spotkać mogą się dzieci, które przyszły do szpitala na planowany zabieg lub na badania, dzieci po wypadku przywiezione przez pogotowie i dzieci, których stan jest tak poważny, że ich rodzice bądź opiekunowie uznali, że pomocy medycznej muszą szukać w naszym szpitalu. Część rodziców i opiekunów błędnie sądzi, że w poczekalni Izby Przyjęć obowiązuje zasada, w myśl której o przyjęciu ich dziecka decyduje moment przyjścia do szpitala.

- O kolejności przyjmowania pacjentów na Izbie Przyjęć decyduje lekarz lub personel Izby Przyjęć, który w swoich wyborach nie kieruje się tym, kiedy dana osoba przyszła do szpitala, a stanem zdrowia oczekujących pacjentów. Regułą jest, że pierwszeństwo mają pacjenci przywiezieni przez pogotowie ratunkowe, a pacjenci w stanie zagrożenia życia lub zdrowia są przyjmowani przed pacjentami, którzy przyszli na planowy zabieg czy na badania diagnostyczne. Więc rodzic czy opiekun, który przyszedł z dzieckiem do naszego szpitala ze skierowaniem od lekarza specjalisty, musi mieć świadomość, że na przykład dziecko ze złamaną ręką czy z dusznościami będzie przyjęte wcześniej, choć do szpitala przyszło później. Oczywiście, jeśli stan zdrowia oczekujących pacjentów jest podobny, to wówczas decyduje kolejność przyjścia do szpitala – mówi Łucja Kleszcz, pielęgniarka koordynująca Izby Przyjęć Szpitala Pediatrycznego w Bielsku-Białej.

Informując o zasadach obowiązujących na szpitalnej Izbie Przyjęć nie można pominąć jeszcze jednej kwestii. Otóż zdarzają się pacjenci, których objawy nie wymagają natychmiastowej pomocy medycznej i którzy przychodzą na Izbę Przyjęć pomijając placówki podstawowej opieki zdrowotnej odpowiedzialne za leczenie w takich sytuacjach. Szpital ich przyjmuje ale trzeba się liczyć z tym, że czas oczekiwania może być długi, bo nie są to stany nagłego pogorszenia zdrowia i zagrożenia życia.

Galeria zdjęć

Kontakt z nami

Sekretariat czynny w godzinach: 7:00 - 14:30

Adres:Bielsko-Biała, ul.Sobieskiego 83
Telefon:33 828 40 00
Fax:33 815 16 30
E-mail: szpital@szpitalpediatryczny.pl