Pożegnanie dyrektora Ryszarda Odrzywołka

Data dodania: 27 lis 2019 301

Pracownicy Szpitala Pediatrycznego pożegnali odchodzącego na emeryturę dyrektora Ryszarda Odrzywołka. W czasie kiedy kierował on dziecięcym szpitalem, placówka ta przeszła wiele ważnych remontów oraz poszerzyła ofertę świadczonych usług medycznych.

Dla Ryszarda Odrzywołka objęcie w połowie maja 2012 roku funkcji dyrektora Szpitala Pediatrycznego było powrotem w dobrze znane miejsce, gdyż swoją zawodową drogę rozpoczął w 1975 roku jako lekarz w tym właśnie szpitalu. Potem pełnił funkcję lekarza wojewódzkiego w Urzędzie Wojewódzkim w Bielsku-Białej, a po likwidacji województwa bielskiego szefował Bielskiemu Pogotowiu Ratunkowemu. W Szpitalu Pediatrycznym siedmioletni czas dyrektorskich rządów Ryszarda Odrzywołka to diametralna zmiana na lepsze oblicza tej medycznej placówki. Po pierwsze, zrealizowano wiele prac remontowych. Termomodernizację przeszedł pawilon nr 2 (czyli główny szpitalny budynek, na dachu którego zamontowano przy tej okazji baterie solarne), przewiązka łącząca go z pawilonem nr 1 (gdzie funkcjonuje Izba Przyjęć oraz pracownia diagnostyczna) i niewielki budynek stojący w centrum szpitalnego parku (w którym obecnie dyżuruje zespół karetki „N”). Nie tylko termomodernizację (wraz z montażem na dachu blisko setki ogniw fotowoltaicznych) ale i gruntowny remont wewnętrzny przeszedł pawilon nr 5, który przez lata stał pusty i bezużyteczny. Prócz tego w szpitalu stworzono nowy, doskonale wyposażony blok operacyjny oraz gruntownie zmodernizowano oddział anestezjologii i intensywnej terapii, który jednocześnie wyposażono w nowoczesny sprzęt medyczny. Wymieniono także windę w pawilonie nr 2 oraz poddano modernizacji pomieszczenia szpitalnych oddziałów: chirurgii dziecięcej z pododdziałem otolaryngologii dziecięcej, pediatrycznego i niemowlęcego. Zmodernizowano pomieszczenia i wymieniono sprzęt medyczny w pracowniach diagnostyki obrazowej: tomografii komputerowej oraz rtg i USG. Na realizację tych zadań inwestycyjnych pozyskiwano środki finansowe z zewnętrznych źródeł, między innymi z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej oraz Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego. Nie bez znaczenia była również pomoc Powiatu Bielskiego, tj. podmiotu tworzącego. W 2014 roku Szpital Pediatryczny otrzymał certyfikat ISO 9001 w zakresie systemu zarządzania jakością, rok później certyfikat „Szpital bez bólu”, a w 2018 roku certyfikat akredytacyjny Ministra Zdrowia. W połowie 2018 roku w strukturę Szpitala Pediatrycznego włączono Poradnię Zdrowia Psychicznego dla Dzieci i Młodzieży oraz Dzienny Oddział Psychiatryczny dla Dzieci i Młodzieży, a kilka miesięcy później uruchomiono zupełnie nowy na Podbeskidziu Całodobowy Oddział Psychiatrii Dzieci i Młodzieży. Ten kompleksowy blok psychiatrii dziecięcej zajmuje parter i 1 piętro odnowionego na te właśnie potrzeby pawilonu nr 5. Także w 2018 roku Szpital Pediatryczny zaczął korzystać z własnej, specjalistycznej karetki „N” służącej do transportu noworodków. Z inicjatywy dyrektora Ryszarda Odrzywołka powstała Fundacja „Razem dla Dzieci”, która wspiera Szpitala Pediatryczny. Dzięki jej staraniom, a także wsparciu Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy i wydatkom samego szpitala, w ostatnich latach zakupiono na rzecz dziecięcej placówki medycznej wiele nowoczesnego sprzętu. Wymienione wyżej inwestycje, remonty i zakupy sprawiły, że warunki pobytu i leczenia małych pacjentów w Szpitalu Pediatrycznym uległy zdecydowanej poprawie. W czasie gdy Ryszard Odrzywołek pełnił funkcję dyrektora szpitala wzrosła również ilość udzielanych w nim porad i hospitalizacji.

Żegnając się z załogą dziecięcej placówki medycznej Ryszard Odrzywołek podkreślił, że główną motywacją podjęcia przez niego przed siedmiu laty decyzji o objęciu funkcji dyrektora Szpitala Pediatrycznego była chęć udowodnienia, że ten szpital jest potrzebny i może się zmieniać na lepsze. - I myślę, że przez te minione lata trochę dobrego udało się nam wspólnie zrobić - stwierdził dyrektor Ryszard Odrzywołek.

Galeria zdjęć

Kontakt z nami

Sekretariat czynny w godzinach: 7:00 - 14:30

Adres:Bielsko-Biała, ul.Sobieskiego 83
Telefon:33 828 40 00
Fax:33 815 16 30
E-mail: szpital@szpitalpediatryczny.pl