Ogłoszenie - wynik postępowania

Data dodania: 28 paź 2021 408

INFORMACJA O WYNIKU POSTĘPOWANIA                                                             Bielsko-Biała, dnia 05.11.2021 r.

Dla postępowania pn.  ”Dzierżawa, zagospodarowanie wolnostojącego kiosku wraz z wydzielonym terenem pod tzw. ogródek, z przeznaczeniem dla prowadzenia działaności gastronomicznej na terenie  Szpitala  Pediatrycznego w Bielsku-Białej przy ul. Sobieskiego 83 dla potrzeb pacjentów, interesantów  i pracowników

Szpital  Pediatryczny  w Bielsku-Białej informuje, iż w przedmiotowym postępowaniu nie wpłynęła żadna oferta.

Z poważaniem

Dyrektor Szpitala Pediatrycznego

mgr Katarzyna Czauderna

 

Dzierżawa, zagospodarowanie wolnostojącego kiosku

wraz z wydzielonym terenem pod tzw. ogródek, z przeznaczeniem dla prowadzenia działaności gastronomicznej na terenie Szpitala Pediatrycznego w Bielsku-Białej

przy ul. Sobieskiego 83 dla potrzeb pacjentów, interesantów i pracowników” - nr sprawy AE-S-04/09/2021

Szpital Pediatryczny zaprasza do składania ofert w postępowaniu, którego przedmiotem będzie zagospodarowanie i dzierżawa wolnostojącego drewnianego kiosku wraz z wydzielonym terenem pod tzw. ogródek, z przeznaczeniem dla prowadzenia działalności gastronomicznej na terenie Szpitala Pediatrycznego w Bielsku-Białej przy ul. Sobieskiego 83 dla potrzeb pacjentów, interesantów i pracowników.

Ofertę należy złożyć  do dnia 05 listopada 2021 r. godz. 10.00. w Sekretariatu Szpitala Pediatrycznego, formie papierowej w zamkniętej kopercie opisanej ”Dzierżawa, zagospodarowanie wolnostojącego kiosku wraz z wydzielonym terenem pod tzw. ogródek, z przeznaczeniem dla prowadzenia działalności gastronomicznej na terenie Szpitala Pediatrycznego w Bielsku-Białej przy ul. Sobieskiego 83 dla potrzeb pacjentów, interesantów i pracowników” - oznaczenie sprawy: AE-S-04/09/2021

Otwarcie ofert nastąpi w dniu 05 listopada 2021 r. o godz. 10.30.

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty (najwyższa kwota brutto czynszu) zostanie zamieszczona na stronie internetowej Szpitala i przekazana wszystkim oferentom.

Wydzierżawiający informuje, iż przewiduje możliwość przeprowadzenia wizji lokalnej w terminie do dnia 03 listopada br. w godzinach od 10.00-12.00. Termin wizji lokalnej należy uzgodnić telefonicznie pod numerem telefonu 33 828 4041 lub 33 828 40 47.

Dla celów złożenia oferty niezbędnym jest zapoznanie się z dokumentacją postępowania, znajdującą się w załączeniu.

  1. Ogłoszenie
  2. SIWZ
  3. Oferta
  4. Wynik postępowania

 

Galeria zdjęć

Kontakt z nami

Sekretariat czynny w godzinach: 7:00 - 14:30

Adres:Bielsko-Biała, ul.Sobieskiego 83
Telefon:33 828 40 00
Fax:33 815 16 30
E-mail: szpital@szpitalpediatryczny.pl