Co należy wiedzieć o „Niebieskiej Karcie”?

Data dodania: 15 lis 2021 410

Niebieska kartaPrzemoc w rodzinie to poważny problem społeczny, który wymaga zdecydowanego przeciwdziałania. Procedura mająca nieść pomoc osobom pokrzywdzonym w takich sytuacjach nosi nazwę „Niebieskiej Karty”, a pracownicy ochrony zdrowia odgrywają w niej niebagatelną rolę.

Już wkrótce, bo 19 listopada obchodzony będzie Światowy Dzień Zapobiegania Przemocy. To dobra okazja aby bliżej przedstawić funkcjonujący w naszym kraju mechanizm walki z przemocą w rodzinie o nazwie „Niebieska Karta”. Mówiąc w skrócie, „Niebieska Karta” jest procedurą, która ma pomagać osobom pokrzywdzonym przemocą domową. A konkretnie to ogół czynności podejmowanych i prowadzonych w związku z uzasadnionym podejrzeniem istnienia przemocy w rodzinie przez zespół osób będących przedstawicielami pomocy społecznej, gminnych komisji rozwiązywania problemów alkoholowych, policji, oświaty oraz ochrony zdrowia. Procedurę rozpoczyna się od wypełnienie formularza „Niebieska Karta A” przez osobę zgłaszającą problem rodzinnej przemocy. Osobą tą może być policjant, pracownik socjalny, lekarz, pielęgniarka, psycholog szkolny lub dyrektor szkoły, którzy prowadząc czynności służbowe lub zawodowe uznają, że stosowana była przemoc. Kolejny krok, to zebranie się zespołu interdyscyplinarnego lub grupy roboczej zajmującej się tą problematyką w celu przeanalizowania sytuacji i opracowania indywidualnego planu pomocy dla tej rodziny. Na spotkanie zaproszona zostaje również osoba, który ma przemoc stosować. Efektem może być na przykład skierowanie tej osoby do gminnej komisji rozwiązywania problemów alkoholowych (jeżeli okaże się, że nadużywa ona alkoholu). Zakończenie procedury „Niebieskiej Karty” nastąpić ma w momencie ustania przemocy w rodzinie.

- Pragnę przypomnieć personelowi Szpitala Pediatrycznego, że będąc pracownikami ochrony zdrowia należą do tej grupy osób, które są uprawnione do zgłaszania podejrzeń występowania przemocy w rodzinie do procedury „Niebieskiej Karty”. Podkreślam przy tym, że podejmując takie zgłoszenie nie trzeba mieć dowodów na występowanie przemocy, ale wystarczy samo podejrzenie, np. słyszymy coś niepokojącego, dziecko się dziwnie zachowuje, widzimy u dziecka podejrzane siniaki itp. W naszym szpitalu były już przypadki zgłaszania takich właśnie spraw do procedury „Niebieskiej Karty” i w efekcie były podejmowane odpowiednie działania – mówi Agnieszka Pawełko, pielęgniarka oddziałowa Całodobowego Oddziału Psychiatrycznego dla Dzieci i Młodzieży Szpitala Pediatrycznego w Bielsku-Białej będąca jednocześnie członkiem bielskiego zespołu interdyscyplinarnego zajmującego się podejrzeniami przemocy w rodzinie.

Formularz „Niebieskiej Karty” można pobrać tutaj

Galeria zdjęć

Kontakt z nami

Sekretariat czynny w godzinach: 7:00 - 14:30

Adres:Bielsko-Biała, ul.Sobieskiego 83
Telefon:33 828 40 00
Fax:33 815 16 30
E-mail: szpital@szpitalpediatryczny.pl