Wolne miejsce szkoleniowe na Oddziale Psychiatrii Dziecięcej

Data dodania: 13 wrz 2022 447

PsychiatriaPsychiatria dziecięca Szpitala Pediatrycznego w Bielsku-Białej jest bardzo ważnym punktem na medycznej mapie południowej części województwa śląskiego. W dodatku dysponuje możliwością szkolenia lekarzy na specjalistów z zakresu psychiatrii dziecięcej. I właśnie ma wolne miejsce dla osoby zainteresowanej taką specjalizacją.

Blok psychiatryczny Szpitala Pediatrycznego w Bielsku-Białej tworzą: Poradnia Zdrowia Psychicznego, Oddział Dzienny Psychiatryczny Diagnostyczno-Terapeutyczny dla Dzieci i Młodzieży oraz całodobowy Oddział Psychiatryczny dla Dzieci i Młodzieży. Wkrótce liczba łózek jakie ma do dyspozycji oddział całodobowy zwiększy się z 17 do 27 (plus 3 łóżka na wypadek pacjentów z COVID-19). Rozszerzeniu ulegną również możliwości terapeutyczne tego oddziału. Stanie się tak dzięki realizowanym obecnie pracom adaptacyjnym w zajmowanym przez psychiatrię szpitalnym pawilonie nr V. Fundusze na ten cel przekazało Ministerstwa Zdrowia w ramach programu "Wsparcie inwestycji dla oddziałów psychiatrii dziecięcej w związku z epidemią wirusa SARS-CoV-2" oraz Powiat bielski. O tym, że rozbudowa tego oddziału to wręcz konieczność najlepiej świadczy fakt, iż od chwili jego otwarcia w listopadzie 2018 roku, wszystkie łóżka są ciągle zajęte, a wiele razy trzeba się było ratować tak zwanymi „dostawkami”. Ale w Szpitalu Pediatrycznym pomyślano nie tylko o powiększeniu dziecięcej psychiatrii lecz również o poszerzeniu pracującego tam grona specjalistów – Już dwa lata temu rozpoczęliśmy starania o stworzenie u nas miejsc szkoleniowych dla lekarzy pragnących uzyskać specjalizację z psychiatrii dzieci i młodzieży. Stosowną zgodę uzyskaliśmy w roku ubiegłym i aktualnie szkolimy jedną osobę, która przeniosła się do nas z Torunia i tutaj kończy rezydenturę. Ale na ten moment mamy wolne jeszcze jedno miejsce szkoleniowe, więc lekarze zainteresowani tą specjalizacją już w najbliższym, jesiennym naborze mogą złożyć stosowny wniosek i starać się o rozpoczęcie szkolenia specjalizacyjnego w naszej placówce. Aktualnie staramy się o uzyskanie zgody na kolejne miejsca szkoleniowe – informuje lek. med. Sabina Micorek, specjalista psychiatrii dzieci i młodzieży oraz Ordynator całodobowego Oddziału Psychiatrycznego dla Dzieci i Młodzieży. Dodaje ona, że Szpital Pediatryczny ma podpisane porozumienie z placówką psychiatryczną w bielskiej Olszówce, które dotyczy odbywania tam tej części stażu specjalizacyjnego, jaka musi dotyczyć psychiatrii dorosłych.

Galeria zdjęć

Kontakt z nami

Sekretariat czynny w godzinach: 7:00 - 14:30

Adres:Bielsko-Biała, ul.Sobieskiego 83
Telefon:33 828 40 00
Fax:33 815 16 30
E-mail: szpital@szpitalpediatryczny.pl