Inwestycje za miliony

Data dodania: 25 cze 2015 87

Aż 4 miliony zł kosztowały inwestycje zrealizowane w Szpitalu Pediatrycznym w latach 2013-2015. Inwestycyjne plany na przyszłość opiewają na jeszcze większą kwotę.

W roku ubiegłym oraz na początku roku bieżącego w naszym szpitalu ukończono kilka ważnych inwestycji, które poprawiły jakość świadczonych usług, podniosły komfort przebywania w szpitalu małych pacjentów, ograniczyły wydatki związane z funkcjonowaniem placówki oraz poprawiły jej estetykę. Pierwsza z tych inwestycji to termomodernizacja głównego gmachu szpitala i przewiązki oraz montaż na dachu baterii solarnych. Kosztowała ona nieco ponad milion złotych, a pieniądze na ten cel szpital otrzymał z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach oraz ze Starostwa Powiatowego w Bielsku-Białej. Remont Oddziału Pediatrycznego kosztował blisko 230 tysięcy zł i w całości został sfinansowany ze środków własnych szpitala. Remont Pawilonu nr 9, w którym mieści się Poradnia Zdrowia Psychicznego dla Dzieci i Młodzieży oraz Oddział Dzienny Psychiatryczny dla Dzieci i Młodzieży, kosztował 112 tysięcy zł, z czego 90 tysięcy stanowiła dotacja bielskiego starostwa. Remont i modernizacja bloku operacyjnego stanowiły wydatek w wysokości ponad 2,6 miliona zł, z czego blisko pół miliona to powiatowa dotacja. Łącznie szpitalne inwestycje przeprowadzone od 2013 roku kosztowały 4 056 800 zł.

Strategia Szpitala Pediatrycznego opracowana na kilka najbliższych lat przewiduje do roku 2020 łączne nakłady inwestycyjne w wysokości blisko 28 milionów zł. Niemal połowa, bo 13,5 miliona zł przeznaczona ma być inwestycje infrastrukturalne, prawie 6,5 miliona zł na zakup sprzętu i aparatury medycznej, a 7,8 miliona zł na tak zwane projekty miękkie. - Mamy nadzieję, że realizując naszą strategię rozwoju do roku 2020 tak jak dotąd będziemy mogli liczyć na wsparcie ze strony Starostwa Powiatowego w Bielsku-Białej, a w przypadku inwestycji proekologicznych na korzystną współpracę z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach – mówi Ryszard Odrzywołek, dyrektor Szpitala Pediatrycznego w Bielsku-Białej.

Galeria zdjęć

Kontakt z nami

Sekretariat czynny w godzinach: 7:00 - 14:30

Adres:Bielsko-Biała, ul.Sobieskiego 83
Telefon:33 828 40 00
Fax:33 815 16 30
E-mail: szpital@szpitalpediatryczny.pl