Nocna i Świąteczna Opieka Zdrowotna

Od 1 października 2017r. Szpital Pediatryczny w Bielsku – Białej udziela świadczeń w ramach nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej dla pacjentów poniżej 18 roku życia.

Nocna i świąteczna opieka zdrowotna to świadczenia w zakresie podstawowej opieki zdrowotnej udzielane od poniedziałku do piątku w godzinach od 18:00 do 8:00 dnia następnego oraz całodobowo w soboty i niedziele oraz w dni ustawowo wolne od pracy.

Z pomocy lekarza i pielęgniarki w nocy, w dni wolne i w święta można skorzystać w razie:

  • nagłego zachorowania;
  • nagłego pogorszenia stanu zdrowia, gdy nie ma objawów sugerujących bezpośrednie zagrożenie życia lub istotny uszczerbek zdrowia, a zastosowane środki domowe lub leki dostępne bez recepty nie przyniosły spodziewanej poprawy;
  • gdy zachodzi obawa, że oczekiwanie na otwarcie przychodni może znacząco niekorzystnie wpłynąć na stan zdrowia.

W ramach nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej w Szpitalu Pediatrycznym w Bielsku-Białej dla świadczeniobiorców poniżej 18 roku życia może zostać udzielona:

  • porada lekarska ambulatoryjna,
  • porada lekarska udzielona w miejscu zamieszkania lub pobytu pacjenta (w uzasadnionych przypadkach),
  • porada lekarska udzielana telefonicznie,
  • wizyta pielęgniarska udzielona w miejscu zamieszkania lub pobytu pacjenta,
  • wizyta pielęgniarska ambulatoryjna.

W przypadku kontaktu telefonicznego prosimy o przygotowanie nr PESEL- znacząco skraca to czas rejestracji Państwa zgłoszenia.

Nr telefonu do rejestracji / informacji 33 828 40 02

Galeria zdjęć

Kontakt z nami

Sekretariat czynny w godzinach: 7:00 - 14:30

Adres:Bielsko-Biała, ul.Sobieskiego 83
Telefon:33 828 40 00
Fax:33 815 16 30
E-mail: szpital@szpitalpediatryczny.pl