Witaj na stronie zamówień publicznych Szpitala Pediatrycznego w Bielsku Białej


INTORMACJE


Konkursy medyczne są publikowane na platformie zakupowej w zakładce KONKURSY .


Infor­mu­jemy, że od dnia 6 listopada 2020r. wszys­tkie postępowa­nia prze­tar­gowe prowadz­imy przy uży­ciu plat­formy prze­tar­gowej Login­Trade, na której można znaleźć infor­ma­cje na temat wszys­t­kich postępowań oraz ich rozstrzygnięć.

Rejestracja Wykonawców


POSTĘPOWANIA PROWADZONE ZGODNIE Z USTAWĄ PZP

POSTĘPOWANIA PROWADZONE POZA USTAWĄ PZP - ZAMÓWIENIA PUBLICZNE PONIŻEJ 130 000 ZŁOTYCH

W przy­padku jakichkol­wiek prob­lemów tech­nicznych prosimy o kon­takt bezpośred­nio z oper­a­torem Plat­formy Zakupowej pod numerem tele­fonu +48 71 787 35 34 lub e-?mailem: kontakt@logintrade.plZe względów technicznych prosimy po wejściu na stronę odświeżyć treść naciskając klawisz F5 lub wybierając opcję Odśwież w Państwa przeglądarce.


poniedziałek 21 marca 2022

ZP-D-11/2022 Zaproszenie do złożenia oferty na dostawę żywienia medycznego dla potrzeb Szpitala Pediatrycznego w Bielsku-Białej

dnia poniedziałek 21 marca 2022 - 21:33:51 | przez jsztafinski
Szczegóły zaproszenia pod linkiem:

Platforma przetargowa - konkursy

poniedziałek 21 lutego 2022

KONKURS OFERT ZP-M-03-2022

dnia poniedziałek 21 lutego 2022 - 20:19:17 | przez jsztafinski
Konkurs Ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych wykonywanych przez wykwalifikowaną pielęgniarkę/pielęgniarza w ramach pracy w Oddziale Anestezjologii i Intensywnej Terapii Noworodków i Dzieci Szpitala Pediatrycznego w Bielsku-Białej.


Ogłoszenie o Konkursie ZP-M-03-2022
SWKO ZP M-03-2022
Informacja_o_uniewanieniu_konkursu_zp-m-03-2022

czwartek 27 stycznia 2022

KONKURS OFERT ZP-M-02-2022

dnia czwartek 27 stycznia 2022 - 10:46:35 | przez ahaslette
Konkursu Ofert na na wykonywanie świadczeń zdrowotnych w zakresie dyżurów medycznych lekarskich – ambulatoryjnych i wyjazdowych w ramach nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej dla potrzeb Szpitala Pediatrycznego w Bielsku-Białej


Ogłoszenie o Konkursie ZP-M-02-2022

SWKO ZP-M-02-2022 i załączniki

ZP-M-02-2022_Informacja z otwarcia ofert

Informacja_z_rozstrzygnicia_konkursu_zp-m-02-2022


Komentarze zostały wyłączone

środa 26 stycznia 2022

PLAN ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH na rok 2022

dnia środa 26 stycznia 2022 - 09:31:28 | przez ahaslette
PLAN ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH na rok 2022PLAN ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH na rok 2022
Komentarze zostały wyłączone

środa 19 stycznia 2022

KONKURS OFERT ZP-M-01-2022

dnia środa 19 stycznia 2022 - 10:45:00 | przez ahaslette
Konkursu Ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych przez lekarzy w Poradni Neurologicznej Dziecięcej
Zespołu Specjalistycznych Poradni z Diagnostyką Szpitala Pediatrycznego w Bielsku-Białej


ZP-M-01-2022_Ogłoszenie o Konkursie

ZP-M-01-2022_SWKO i załączniki

Informacja z otwarcia ofert Konkursu ZP-M-01-2022

Informacja z rozstrzygnięcia Konkursu ZP-M-01-2022
Komentarze zostały wyłączone

Idź do strony       >>