Witaj na stronie zamówień publicznych Szpitala Pediatrycznego w Bielsku Białej


PLAT­FORMA ZAKUPOWA


Infor­mu­jemy, że od dnia 6 listopada 2020r. wszys­tkie postępowa­nia prze­tar­gowe prowadz­imy przy uży­ciu plat­formy prze­tar­gowej Login­Trade, na której można znaleźć infor­ma­cje na temat wszys­t­kich postępowań oraz ich rozstrzygnięć.

Rejestracja Wykonawców


POSTĘPOWANIA PROWADZONE ZGODNIE Z USTAWĄ PZP

POSTĘPOWANIA PROWADZONE POZA USTAWĄ PZP - ZAMÓWIENIA PUBLICZNE PONIŻEJ 130 000 ZŁOTYCH

W przy­padku jakichkol­wiek prob­lemów tech­nicznych prosimy o kon­takt bezpośred­nio z oper­a­torem Plat­formy Zakupowej pod numerem tele­fonu +48 71 787 35 34 lub e-?mailem: kontakt@logintrade.plZe względów technicznych prosimy po wejściu na stronę odświeżyć treść naciskając klawisz F5 lub wybierając opcję Odśwież w Państwa przeglądarce.


poniedziałek 10 stycznia 2022

KONKURS OFERT ZP-M-01-2022

dnia poniedziałek 10 stycznia 2022 - 12:05:03 | przez A. Haslette
Konkursu Ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych przez lekarzy w Poradni Neurologicznej Dziecięcej
Zespołu Specjalistycznych Poradni z Diagnostyką Szpitala Pediatrycznego w Bielsku-Białej


ZP-M-01-2022_Ogłoszenie o Konkursie

ZP-M-01-2022_SWKO i załączniki
Komentarze zostały wyłączone

czwartek 30 grudnia 2021

KONKURS OFERT ZP-M-25-2021

dnia czwartek 30 grudnia 2021 - 13:52:00 | przez A. Haslette
Konkurs Ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w ramach dyżurów medycznych lekarskich – stacjonarnych chirurgicznych w Izbie Przyjęć /
chirurgicznych w Oddziale Chirurgii Dziecięcej z Pododdziałem Otolaryngologii Dziecięcej dla potrzeb Szpitala Pediatrycznego w Bielsku-Białej


Ogłoszenie o Konkursie ZP-M-25-2021

SWKO i załączniki ZP-M-25-2021

Informacja z otwarcia ofert Konkursu ZP-M-25-2021

Informacja z rozsztrzygniecia Konkursu ZP-M-25-2021
Komentarze zostały wyłączone

środa 29 grudnia 2021

KONKURS OFERT ZP-M-20-2021

dnia środa 29 grudnia 2021 - 13:55:00 | przez A. Haslette
Konkurs Ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie dyżurów lekarskich w Oddziale Psychiatrycznym dla Dzieci
i Młodzieży Szpitala Pediatrycznego w Bielsku-Białej


Ogłoszenie o konkursie ZP-M-20-2021

swko_i_zaczniki_zp-m-20-2021.rar

Informacja z otwarcia ofert Konkursu ZP-M-20-2021

Informacja z rozstrzygnięcia Konkursu ZP-M-20-2021
Komentarze zostały wyłączone

KONKURS OFERT ZP-M-24-2021

dnia środa 29 grudnia 2021 - 12:30:00 | przez A. Haslette
Konkurs Ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych lekarskich w Poradni Zdrowia Psychicznego dla Dzieci i Młodzieży Szpitala Pediatrycznego w Bielsku-Białej


Ogłoszenie o Konkursie ZP-M-24-2021

SWKO i załączniki ZP-M-24-2021

Informacja z otwarcia ofert Konkursu ZP-M-24-2021

Informacja z rozstrzygnięcia Konkursu ZP-M-24-2021
Komentarze zostały wyłączone

wtorek 28 grudnia 2021

KONKURS OFERT ZP-M-18-2021

dnia wtorek 28 grudnia 2021 - 13:35:00 | przez A. Haslette
Konkurs Ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych lekarskich
w ramach konsultacji oraz wykonywania procedur z zakresu ortopedii i traumatologii narządów ruchu dla potrzeb Szpitala Pediatrycznego w Bielsku-Białej


Ogłoszenie o Konkursie ZP-M-18-2021

SWKO i załączniki ZP-M-18-2021

Informacja z otwarcia ofert Konkursu ZP-M-18-2021

Informacja z rozstrzygnięcia Konkursu_ZP-M-18-2021
Komentarze zostały wyłączone

Idź do strony       >>