Ograniczenie odwiedzin. W związku z utrzymującym się wzrostem zachorowań na grypę i inne infekcje wirusowe od dnia 24.01.2017 wprowadza się ograniczenia w odwiedzinach:
  • odwiedziny ogranicza się do JEDNEJ osoby,
  • zakazuje się odwiedzin przez dzieci w wieku poniżej 14 lat,
  • zakazuje się odwiedzin przez osoby z objawami infekcji,
  • zakazuje się wstępu w odzieży wierzchniej - szatnia znajduje się na parterze.

Prosimy o respektowanie powyższego zarządzenia.

Konferencja Pielęgniarek Pediatrycznych

Data dodania: 15 lut 2017 przez Jacek Sztafiński

Beskidzka Okręgowa Izba Pielęgniarek i Położnych, Szpital Pediatryczny w Bielsku-Białej oraz Medical Experts serdecznie zapraszają do wzięcia udziału w kolejnej edycji ogólnopolskiego Forum Pielęgniarki Pediatrycznej.

Mamy nadzieję, że stojący na wysokim poziomie merytorycznym program konferencji oraz znakomici wykładowcy spełnią oczekiwania uczestników i dadzą szansę na wymianę poglądów i uwag w obszarach z którymi spotykamy się w codzienej pracy. Będzie to również czas na spotkanie w gronie koleżeńskim przy akopaniamencie kapeli góralskiej.

Serdecznie zapraszamy pielęgniarki, położne i wszystkich zainteresowanych tematyką naszej konferencji.

Do zobaczenia w Szczyrku,

Rejestracja uczestników : www.forumpielegniarkipediatrycznej.pl

Szczegółowe informacje na stronie : www.medical-experts.pl 

Z historii dziecięcego szpitala

Data dodania: 14 lut 2017 przez Jacek Sztafiński

Mija właśnie 58. rocznica utworzenia w Bielsku-Białej specjalistycznego szpitala dziecięcego, który dziś nazywa się Szpital Pediatryczny. Przy tej okazji warto przypomnieć początki naszej placówki medycznej.

Kompleks dużych budynków przy zbiegu obecnych ulic Sobieskiego i Konopnickiej w Bielsku-Białej powstał pod koniec XIX wieku z przeznaczeniem na wojskowe koszary. Najpierw służył żołnierzom austriackim, a potem polskim. Do cywila dawne koszary przeszły dziesięć lat po zakończeniu II wojny światowej. Wówczas to armia oddała budynki miastu Bielsko-Biała, a to zdecydowało, że jeden koszarowy budynek zostanie przekazany na rzecz Liceum Medycznego dla Pielęgniarek, a pozostałe posłużą do utworzenia specjalistycznego szpitala dziecięcego. Tak radykalna zmiana sposobu użytkowania obiektów wymagała ich gruntownej modernizacji, która trwała parę lat. W lutym 1959 roku uroczyście przekazano nowemu szpitalowi pierwszy wyremontowany budynek, a kilkanaście tygodni później pojawili się tam pierwsi mali pacjenci. Patronem nowego dziecięcego szpitala został Janusz Korczak, warszawski pedagog, lekarz, publicysta i wielki przyjaciel dzieci, który w czasie hitlerowskiej okupacji zginął w komorze gazowej dobrowolnie towarzysząc w ostatniej podróży swoim podopiecznym z domu dziecka w warszawskim getcie.

Szpital Dziecięcy im. Janusza Korczaka – lub też jak nazywano go zamiennie: Szpital Miejski nr 3 – szybko stał się ważnym punktem na medycznej mapie nie tylko miasta Bielska-Białej. W 1960 roku został bowiem placówką szkoleniową na I stopień specjalizacji dla lekarzy z całego ówczesnego województwa katowickiego i w nim odbywały się egzaminy specjalizacyjne. Z biegiem czasu na potrzeby szpitala oddawano kolejne, wyremontowane budynki dawnych koszar, co pozwalało poszerzać jego ofertę medyczną. Nie tylko o oddziały zajmujące się dziećmi, gdyż umieszczono tam również okulistykę i chirurgię ortopedyczno-urazową dla dorosłych. Choć z biegiem lat zmieniały się nazwy naszego szpitala, a Janusz Korczak przestał być jego patronem, to jednak cały czas zapewniał on opiekę medyczną nie tylko małym bielszczanom ale dzieci i młodzieży z całego ówczesnego województwa bielskiego. Blisko dwie dekady temu oddziały dla dorosłych przeniosły się do Szpitala Wojewódzkiego, a medyczna placówka przy ulicy Sobieskiego otrzymała nazwę Szpital Pediatryczny w Bielsku-Białej. Dzisiaj nasz szpital leczy małych pacjentów nie tylko z Bielska-Białej i powiatu bielskiego, ale z całej południowej części województwa śląskiego, a także z zachodnich powiatów województwa małopolskiego.

Przekaż 1% podatku Fundacji „Razem dla Dzieci”

Data dodania: 30 sty 2017 przez Jacek Sztafiński

W bardzo prosty sposób każdy, kto wkrótce będzie się rozliczał z fiskusem za ubiegły rok, może wesprzeć Szpital Pediatryczny w Bielsku-Białej. Wystarczy jeden procent podatku przekazać na rzecz Fundacji „Razem dla Dzieci”, której celem jest wspieranie naszego szpitala – największej placówki medycznej opiekującej się dziećmi w południowej części województwa śląskiego.

Fundacja na rzecz rozwoju Szpitala Pediatrycznego w Bielsku-Białej „Razem dla Dzieci” powstała w styczniu 2014 roku czyli trzy lata temu. Od tego czasu za jej pośrednictwem nasza placówka otrzymała sprzęt medyczny oraz inne wyposażenie o łącznej wartości przekraczającej ćwierć miliona zł. Było to więc bardzo znaczące wsparcie. Kilka miesięcy temu Fundacja „Razem dla Dzieci” uzyskała status organizacji pożytku publicznego, dzięki czemu na jej konto może teraz trafiać jeden procent podatku dochodowego od osób fizycznych. - Gorąco zachęcam do wspierania tą drogą naszego szpitala i zapewniam, że otrzymana pomoc finansowa zostanie dobrze wykorzystana – na podnoszenie jakości pobytu w szpitalu małych pacjentów oraz na zakup nowego sprzętumówi Ryszard Odrzywołek, dyrektor Szpitala Pediatrycznego w Bielsku-Białej.

Aby przekazać Fundacji „Razem dla Dzieci” 1% podatku, w zeznaniu podatkowym za 2016 rok w stosownej rubryce należy podać nr KRS 0000501927 

Uroczystość w szpitalu

Data dodania: 23 sty 2017 przez Jacek Sztafiński

20 stycznia w Szpitalu Pediatrycznym w Bielsku-Białej oficjalnie oddano do użytku zmodernizowany i wyposażony w nowy sprzęt Dział Diagnostyki Obrazowej. W uroczystości uczestniczyli parlamentarzyści, samorządowcy, reprezentanci administracji rządowej oraz przedstawiciele świata medycznego.

Ten nowy sprzęt to tomograf komputerowy, cyfrowy aparat rtg i nowoczesny aparat usg. Tomograf zastąpił wysłużone, dziesięcioletnie urządzenie, które wymagało częstych i kosztownych napraw. - Nowy tomograf ma znacznie lepsze parametry techniczne, dzięki czemu wykonuje bardziej precyzyjne badania od swojego poprzednika, a prócz tego posiada opcje przystosowującego go specjalnie na potrzeby badań dziecięcych – informuje Ryszard Odrzywołek, dyrektor Szpitala Pediatrycznego w Bielsku-Białej. Z kolei nowy aparat rtg jest urządzeniem w pełni cyfrowym, a w dodatku jest wyposażony w ruchomy detektor, który może być także używany w innych posiadanych przez szpital, analogowych, urządzeniach rentgenowskich dając w efekcie cyfrowe zdjęcia. Natomiast nowoczesny aparat usg dysponuje głowicami używającymi częstotliwości specjalnie przystosowanej do organizmów dziecięcych, dzięki czemu można nim wykonywać nawet drobne badania podskórne czy naskórne pomocne przy diagnozach dermatologicznych. Dotąd tego typu badania były niemożliwe.

Łączny koszt zakupu tych trzech urządzeń to ponad 3,4 miliona zł. Pieniądze te pochodziły z budżetu państwa, budżetu powiatu bielskiego, który jest organem prowadzącym Szpital Pediatryczny oraz ze środków własnych szpitala.

-Zakup i montaż tych nowych urządzeń wymusił przebudowę i modernizację  pomieszczeń pracowni tomografu komputerowego, co wykorzystaliśmy do poprawienia warunków wykonywania badań. Mamy więc teraz zarówno lepszy sprzęt diagnostyczny jak i bardziej komfortowe warunki dla pacjentów i personelu medycznego – mówi Ryszard Odrzywołek.

-Poseł i minister Stanisław Szwed wykonał piękną pracę wskazując nam  drogę do tego, jak można było pozyskać państwowe pieniądze na ten ważny cel. I to się udało przy wielkiej pomocy służb wojewody śląskiego. Dzięki temu dziecięcy szpital ma świetnej jakości sprzęt,  który gwarantuje szybką i dobrą diagnostykę. A to jest bardzo ważne, bo diagnostyka wskazuje, co należy dalej robić z chorym dzieckiem – mówi starosta bielski Andrzej Płonka.

Stanisław Szwed, podbeskidzki poseł i sekretarz stanu w Ministerstwie Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej podkreśla, że sukces tego przedsięwzięcia to w ogromnej mierze efekt determinacji i sprawności w działaniu władz Szpitala Pediatrycznego oraz kierownictwa bielskiego starostwa. - Dzięki przychylności pani premier Beaty Szydło i pani minister Beaty Kempy w krótkim czasie udało się wygospodarować środki z rezerwy budżetowej państwa i dołożyć państwową „cegiełkę” to tych bardzo potrzebnych inwestycji. To jest jedyny szpital dziecięcy w regionie i musi być naszym oczkiem w głowie oraz naszą perełką, aby mali pacjenci mieli jak najlepsze warunki do leczenia – mówi Stanisław Szwed.

Starsze wiadomości

Galeria zdjęć

Kontakt z nami

Sekretariat czynny w godzinach: 7:00 - 14:30

Adres:ul.Sobieskiego 83, Bielsko-Biała
Telefon:33 828 40 00
Fax:33 815 16 30
E-mail: szpital@szpitalpediatryczny.pl