Utrzymany certyfikat

Data dodania: 15 lip 2015 przez Jacek Sztafiński89

isoNa przełomie czerwca i lipca w Szpitalu Pediatrycznym odbył się pierwszy od otrzymania  certyfikatu ISO 9001:2008 audyt nadzorczy, którego celem było sprawdzenie, czy w szpitalu w sposób efektywny działa system zarządzania jakością.

Przypomnijmy, że certyfikat ISO 9001:2008 w zakresie systemu zarządzania jakością nasz szpital otrzymał latem ubiegłego roku. Po dwunastu miesiącach przyszedł czas na sprawdzenie czy system działa tak, jak powinien. - Zakres audytu obejmował usługi medyczne medyczne to jest diagnostykę, leczenie szpitalne, ambulatoryjną opiekę specjalistyczną i świadczenia kosztochłonne. Dotyczył również umiejętności w zakresie planowania, doskonalenia i kwalifikacji pacjenta oraz oceny zawartej w analizie statystyki pacjenta i zarządzania zasobami. Wyniki audytu potwierdziły, że system zarządzania działa prawidłowo i skutecznie. W szczególności bardzo pozytywnie zostało ocenione zaangażowanie dyrekcji oraz wszystkich pracowników szpitala w proces związany z doskonaleniem systemu zarządzania jakością, a także modernizacja infrastruktury szpitala – informuje Alicja  Skrond-Wiśniewska, pełnomocnik dyrektora do spraw zarządzania jakością.

Podczas audytu nie stwierdzono niezgodności z systemem zarządzania jakością. W efekcie Szpital Pediatryczny otrzymał rekomendację do utrzymania certyfikatu ISO 9001:2008. 

Warto zrobić takie badanie

Data dodania: 09 lip 2015 przez Jacek Sztafiński88

W laboratorium Szpitala Pediatrycznego także osoby dorosłe mogą wykonać badanie sprawdzające stężenie kalprotektyny w kale, dzięki czemu można wykryć lub monitorować poważne schorzenia jelit. Warto więc nawet profilaktycznie zrobić takie badanie.

- Kalprotektyna jest białkiem wiążącym wapń i cynk, które stanowi około 60 procent wszystkich białek cytoplazmatycznych obecnych w neutrofilach. Dzięki niezwykłej stabilności nie ulega degradacji w układzie pokarmowym i może być wiarygodnie oznaczana w próbkach kału jako marker stanu zapalnego w nieswoistych zapaleniach jelit takich jak choroba Leśniowskiego-Crohna czy wrzodziejące zapalenie jelita grubego – informuje Maria Drzewicka, kierownik laboratorium Szpitala Pediatrycznego w Bielsku-Białej.

Badanie stężenia kalprotektyny warto wykonać z kilku powodów.

Po pierwsze takie badanie pozwala na odróżnienie nieswoistych zapaleń jelit od innych dolegliwości o podobnych objawach takich jak na przykład zespół jelita nadwrażliwego czy też od zaburzeń czynnościowych.

Po drugie ujemny wynik tego badania z dużym prawdopodobieństwem wyklucza chorobę Leśniowskiego-Crohna lub wrzodziejące zapalenie jelita grubego i pozwala uniknąć badań inwazyjnych.

Wreszcie po trzecie  kalprotektyna służyć może do monitorowania stanu zdrowia osób cierpiących na nieswoiste zapalenie jelit i poddanych leczeniu operacyjnemu, gdyż umożliwia wczesną ocenę wyników prowadzonej terapii oraz wykrycie ewentualnego nawrotu choroby.

Aby wykonać badanie poziomu kalprotektyny należy w laboratorium szpitala, które mieści się w budynku zajmowanym przez poradnie czyli tuż obok bramy wjazdowej, oddać w plastikowym pojemniku próbkę świeżego kału. Od 7.00 do 10.00 próbki przyjmowane są na parterze w pokoju nr 21, a od 10.00 do 19.00 w okienku na pierwszym piętrze. Koszt badania to 160 zł, a wynik otrzymuje się w ciągu 24 godzin.

Inwestycje za miliony

Data dodania: 25 cze 2015 przez Jacek Sztafiński87

Aż 4 miliony zł kosztowały inwestycje zrealizowane w Szpitalu Pediatrycznym w latach 2013-2015. Inwestycyjne plany na przyszłość opiewają na jeszcze większą kwotę.

W roku ubiegłym oraz na początku roku bieżącego w naszym szpitalu ukończono kilka ważnych inwestycji, które poprawiły jakość świadczonych usług, podniosły komfort przebywania w szpitalu małych pacjentów, ograniczyły wydatki związane z funkcjonowaniem placówki oraz poprawiły jej estetykę. Pierwsza z tych inwestycji to termomodernizacja głównego gmachu szpitala i przewiązki oraz montaż na dachu baterii solarnych. Kosztowała ona nieco ponad milion złotych, a pieniądze na ten cel szpital otrzymał z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach oraz ze Starostwa Powiatowego w Bielsku-Białej. Remont Oddziału Pediatrycznego kosztował blisko 230 tysięcy zł i w całości został sfinansowany ze środków własnych szpitala. Remont Pawilonu nr 9, w którym mieści się Poradnia Zdrowia Psychicznego dla Dzieci i Młodzieży oraz Oddział Dzienny Psychiatryczny dla Dzieci i Młodzieży, kosztował 112 tysięcy zł, z czego 90 tysięcy stanowiła dotacja bielskiego starostwa. Remont i modernizacja bloku operacyjnego stanowiły wydatek w wysokości ponad 2,6 miliona zł, z czego blisko pół miliona to powiatowa dotacja. Łącznie szpitalne inwestycje przeprowadzone od 2013 roku kosztowały 4 056 800 zł.

Strategia Szpitala Pediatrycznego opracowana na kilka najbliższych lat przewiduje do roku 2020 łączne nakłady inwestycyjne w wysokości blisko 28 milionów zł. Niemal połowa, bo 13,5 miliona zł przeznaczona ma być inwestycje infrastrukturalne, prawie 6,5 miliona zł na zakup sprzętu i aparatury medycznej, a 7,8 miliona zł na tak zwane projekty miękkie. - Mamy nadzieję, że realizując naszą strategię rozwoju do roku 2020 tak jak dotąd będziemy mogli liczyć na wsparcie ze strony Starostwa Powiatowego w Bielsku-Białej, a w przypadku inwestycji proekologicznych na korzystną współpracę z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach – mówi Ryszard Odrzywołek, dyrektor Szpitala Pediatrycznego w Bielsku-Białej.

Uwaga na wypadki!

Data dodania: 18 cze 2015 przez Jacek Sztafiński86

Ładna pogoda w naturalny sposób skłania dzieci i młodzież do zabawy na świeżym powietrzu. Co zrobić aby była to zabawa bezpieczna i nie kończyła się interwencją medyczną?

W ostatnich tygodniach wyraźnie wzrosła liczba pacjentów szukających pomocy w ambulatorium chirurgicznym Izby Przyjęć Szpitala Pediatrycznego. Rzecz dotyczy głównie urazów głowy, stawów kolanowych i skokowych oraz złamań kości przedramieniowych i piszczelowych.  Młodych ludzi z tego typu urazami przybywa szczególnie w ładne, słoneczne dni, gdy bawią się na placach zabaw, boiskach, w parkach i przydomowych ogródkach oraz jeżdżą na rolkach i rowerach. Oczywiście aktywność fizyczna jest dzieciom i młodzieży bardzo potrzebna i rodzice powinni wręcz do niej zachęcać ale jednocześnie muszą oni zwracać uwagę na to, aby wypoczynek na świeżym powietrzu był bezpieczny. - Jeśli dziecko jeździ na rowerze, to bezwzględnie musi mieć na głowie kask, który w przypadku uderzenia  chroni głowę przez urazami. Wiem, że część młodych ludzi nie lubi jeździć w kasku twierdząc że ich uwiera lub źle w nim wyglądają, ale rodzice muszą im wytłumaczyć, jak ważną pełni on rolę. Kask powinni mieć na głowie także ci, którzy jeżdżą na rolkach. Im zalecamy także stosowanie nałokietników i nakolanników, które w razie upadku chronią stawy. Rodzice muszą również mieć świadomość, że tak modne dzisiaj ogrodowe trampoliny wbrew pozorom nie są bezpiecznymi zabawkami. Bo na przykład jeśli trampolina nie jest odpowiednio zabezpieczona, to dziecko może z niej wypaść i boleśnie uderzyć o ziemię. A szczególnie niebezpiecznie robi się wówczas, gdy na trampolinie bawi się jednocześnie więcej niż jedno dziecko.  Bo wówczas zdarza się, że dzieci  upadają jedno na drugie albo uderzają się głowami. I nie są to ostrzeżenia teoretyczne, bo mieliśmy już w szpitalu pacjentów z bardzo poważnymi urazami doznanymi w czasie zabawy na trampolinie – mówi Łucja Kleszcz, pielęgniarka koordynująca Izby Przyjęć Szpitala Pediatrycznego.

Rodzice i opiekunowie powinni także pamiętać o bezpieczeństwie dzieci na placach zabaw, gdzie groźna może się okazać huśtawka. Zdarza się bowiem i tak, że dziecko podchodzi za blisko do huśtawki, na której bawi się inny maluch i otrzymuje bardzo mocne uderzenie, często w głowę. Także podczas górskiej wycieczki należy pamiętać o odpowiednim obuwiu, które chronić będzie staw skokowy przed skręceniem. - Zdecydowanej większości wypadków podczas zabaw dzieci na świeżym powietrzu można uniknąć ale konieczna jest nie tylko opieka ze strony rodziców ale także ich wyobraźnia i przewidywanie tego, co może się wydarzyć – podkreśla Łucja Kleszcz.

Starsze wiadomości

Galeria zdjęć

Kontakt z nami

Sekretariat czynny w godzinach: 7:00 - 14:30

Adres:ul.Sobieskiego 83, Bielsko-Biała
Telefon:33 828 40 00
Fax:33 815 16 30
E-mail: szpital@szpitalpediatryczny.pl