Konkurs na stanowiska Ordynatorów oddziałów - przejdź

Elewacja do rewitalizacji

Data dodania: 10 paź 2019 przez Jacek Sztafiński

Szpital Pediatryczny w Bielsku-Białej złożył wniosek na dofinansowanie rewitalizacji elewacji Pawilonu nr 1, w którym znajduje się Oddział Niemowlęcy oraz dyrekcja i administracja. W jego ramach przewidziano również realizację ważnych działań społecznych.

Wniosek złożony został pod koniec września do konkursu ogłoszonego przez Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego i wchodzi w skład całej grupy projektów wpisanych w Program rewitalizacji miasta Bielska-Białej. Dodajmy, że pawilon nr 1 zbudowano pod koniec dziewiętnastego wieku i z uwagi na jego dużą wartość historyczną, zaplanowane prace renowacyjne musiały zostać uzgodnione z konserwatorem zabytków.

- Nasz wniosek nie ogranicza się jedynie do rewitalizacji elewacji pawilonu nr 1, ale obejmuje również szeroką gamę działań dotyczących przeciwdziałania wykluczeniu społecznemu i walki z ubóstwem. Dlatego między innymi planujemy utworzyć Park sensoryczny, a na terenie szpitala będą organizowane różnego rodzaju spotkania edukacyjne oraz informacyjne dotyczące wspomnianych problemów społecznych. W ramach tego zadania chcemy współpracować z Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie. Współpraca ta, pod nazwą „Razem – szybciej, lepiej, kompleksowo” będzie zmierzała do objęcia wsparciem dzieci doświadczonych przez los, dzieci przebywających w pieczy zastępczej wraz z ich otoczeniem oraz dzieci niepełnosprawnych. Formalne nawiązanie tej współpracy planowane jest w listopadzie, a będzie ona między innymi obejmować uruchomienie szybkiego kanału do diagnostyki medycznej i leczenia szpitalnego, wsparcie w zakresie edukacji zdrowotnej, rehabilitacji medycznej i społecznej oraz w zakresie terapii sensorycznej czy edukację dotyczącą bezpieczeństwa zabaw. Nasz projekt, do którego posiadamy kompletną dokumentację techniczną, został pozytywnie zaopiniowany przez działające przy prezydencie Bielska-Białej Biuro Regionalnych Inwestycji Terytorialnych – informuje Czesław Kapała, zastępca dyrektora Szpitala Pediatrycznego do spraw administracyjno-technicznych. Koszt całego zadania wynosi ponad milion zł, a wnioskowana kwota dofinansowania to 835 tysięcy zł. Wyniki konkursu znane będą wiosną 2020 roku.

Nie chcą dłużej żyć...

Data dodania: 25 wrz 2019 przez Jacek Sztafiński

Dane statystyczne dotyczące samobójstw wśród polskiej młodzieży robią wstrząsające wrażenie – w ciągu ostatnich trzech dekad ich ilość potroiła się, a skala problemu ciągle rośnie! Co pcha młodych ludzi do tak desperackich kroków i jak poznać, że dziecko myśli o odebraniu sobie życia?

Problem prób samobójczych dobrze znany jest również w Szpitalu Pediatrycznym w Bielsku-Białej, gdyż osoby planujące odebranie sobie życia lub podejmujące działania w tym kierunku stanowią spore grono pacjentów Całodobowego Oddziału Psychiatrycznego dla Dzieci i Młodzieży. Tylko w okresie od stycznia do końca lipca tego roku przyjęto aż 81 młodych pacjentów ze wskazaniem „samobójstwo”. 44 z nich miało aktywne myśli samobójcze, a 37 dokonało prób samobójczych. Według specjalistów zajmujących się tą problematyką główne powody samobójczych myśli i decyzji u polskiej młodzieży to zwątpienie w sens życia oraz niskie poczucie własnej wartości. Czasami nastolatkowie podejmują próby samobójcze, aby zwrócić uwagą na swoje problemy i cierpienia. Z badań przeprowadzonych przez Fundację „Dajemy Dzieciom Siłę” wynika, że młodzi ludzie, którzy w dzieciństwie doświadczyli takich negatywnych zjawisk jak na przykład przemoc emocjonalna czy zaniedbanie emocjonalne, dużo częściej podejmują próby samobójcze niż ich rówieśnicy, którzy byli od takich zjawisk wolni.

Jakie sygnały świadczą o tym, że dziecko może mieć samobójcze myśli? - Z reguły pierwsze pojawiają się tak zwane wczesne sygnały ostrzegawcze, do których należą między innymi wycofanie się z kontaktów z rodziną i przyjaciółmi, zainteresowanie czy nawet zaabsorbowanie tematyką śmierci, wyraźne zmiany osobowości i poważne zmiany nastroju, utrata zainteresowania rozrywkami, utrata zainteresowania rzeczami i sprawami, o które dotąd młody człowiek się troszczył, trudności z koncentracją czy uskarżanie się na fizyczne dolegliwości najczęściej powiązane z emocjami czyli bóle głowy, bóle żołądka oraz uczucie zmęczenia. Z kolei do sygnałów wysokiego zagrożenia należą między innymi takie zachowania jak rozmawianie o samobójstwie lub jego planowanie, wzrost impulsywności, zachowania buntownicze lub ucieczkowe, nagłe ekscesy alkoholowe lub narkotykowe, wypowiadanie komunikatów na temat beznadziejności życia, braku wyjścia czy własnej bezwartościowości, odrzucanie otrzymywanych pochwał lub nagród, rozdawanie rówieśnikom ulubionych przedmiotów, sporządzenie testamentu, tworzenie wierszy, opowiadań i prac plastycznych z motywem śmierci czy wypowiadanie komunikatów o treści: „Już się nie zobaczymy”, „Jestem niczym”, „Niedługo przestanę być dla Ciebie problemem”, „Chciałbym umrzeć” lub podobnych – mówi Agnieszka Pawełko, pielęgniarka oddziałowa Całodobowego Oddziału Psychiatrycznego dla Dzieci i Młodzieży Szpitala Pediatrycznego w Bielsku-Białej.

Konkurs na stanowisko Dyrektora Szpitala Pediatrycznego

Data dodania: 10 wrz 2019 przez Jacek Sztafiński

ZARZĄD POWIATU W BIELSKU-BIAŁEJ
ogłasza konkurs na stanowisko
dyrektora
Szpitala Pediatrycznego w Bielsku-Białej

Na podstawie art. 49 ust. 1 pkt 1, ust. 2 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011r. o działalności leczniczej (tj. Dz.U. z 2018r., poz. 2190, z późn.zm.) oraz § 4 ust. 1 pkt 3 Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 6 lutego 2012r. w sprawie sposobu przeprowadzania konkursu na niektóre stanowiska kierownicze w podmiocie leczniczym niebędącym przedsiębiorcą (tj. Dz.U. z 2018r., poz. 393), Zarząd Powiatu w Bielsku-Białej ogłasza konkurs na stanowisko dyrektora Szpitala Pediatrycznego w Bielsku-Białej, z siedzibą przy ul. Sobieskiego 83.

Szczegółowe informacje w dziale Praca w szpitalu

Szpital z lotu ptaka

Data dodania: 10 wrz 2019 przez Jacek Sztafiński

Budynki Szpitala Pediatrycznego stanowią ważną i ciekawą cześć architektury Bielska-Białej. Codziennie widzą je tysiące ludzi – ci, którzy odwiedzają dziecięcą placówkę medyczną oraz ci, którzy jadą lub idą obok niej ulicą Sobieskiego lub Konopnickiej. Szpitalne pawilony tak mocno wpisały się w krajobraz miasta, że nic dziwnego, iż ich zewnętrzny wygląd jest powszechnie znany. Ale jednocześnie niewiele osób wie, jak budynki Szpitala Pediatrycznego prezentują się z lotu ptaka. A wyglądają naprawdę interesująco. Zachęcamy więc do obejrzenia lotniczych zdjęć naszego szpitala wykonanych przez Ryszarda Wesołowskiego.

Starsze wiadomości

Galeria zdjęć

Kontakt z nami

Sekretariat czynny w godzinach: 7:00 - 14:30

Adres:ul.Sobieskiego 83, Bielsko-Biała
Telefon:33 828 40 00
Fax:33 815 16 30
E-mail: szpital@szpitalpediatryczny.pl