Zmiana prezesa Fundacji „Razem dla Dzieci”

Data dodania: 21 sty 2020 przez Jacek Sztafiński

Małgorzata Szwed pożegnała się z funkcją prezesa Fundacji „Razem dla Dzieci”, która pod jej kierownictwem wsparła Szpital Pediatryczny w Bielsku-Białej zakupami medycznymi o łącznej wartości 445 tysięcy zł. Nowym prezesem została Teresa Zejma.

Fundacja na rzecz rozwoju Szpitala Pediatrycznego w Bielsku-Białej „Razem dla Dzieci” powstała w styczniu 2014 roku. Zgodnie ze statutem jej celem jest prowadzenie nieodpłatnej działalności pożytku publicznego w zakresie ochrony i promocji zdrowia oraz profilaktyki zdrowotnej, a w szczególności wspieranie dziecięcego szpitala przy ulicy Sobieskiego. Od początku Fundacją kierowała prezes Małgorzata Szwed. Pod jej rządami Fundacja okrzepła organizacyjnie, pozyskała sponsorów oraz uzyskała status organizacji pożytku publicznego, co między innymi umożliwiło przekazywanie na jej konto 1% podatku. - W ciągu minionych sześciu lat Fundacja „Razem dla Dzieci” na zakup aparatury i sprzętu medycznego dla Szpitala Pediatrycznego wydała łącznie 445 tysięcy zł. Dzięki temu poprawiła się jakość diagnostyki i wykonywanych zabiegów, jak również komfort pobytu małych pacjentów. To bardzo ważne, aby Szpital Pediatryczny oferował opiekę medyczną wysokich lotów, bo to jedyna specjalistyczna placówka dziecięca w południowej części województwa śląskiego. Cieszę się, że kierowana przeze mnie Fundacja mogła wesprzeć ten szpital i przyczynić się do jego rozwoju. Dotyczy to także psychiatrii dziecięcej, która była w Bielsku-Białej bardzo potrzebna i której Fundacja „Razem dla Dzieci” również pomogła. Chcę jednocześnie podkreślić, że nie byłoby tych osiągnięć Fundacji, gdyby nie wsparcie na jakie zawsze mogłam liczyć ze strony skarbnika Agaty Sordyl oraz sekretarza Lucyny Majewskiej, którym serdecznie dziękuję za sześć lat współpracy – mówi Małgorzata Szwed i podkreśla, że wszystkie osoby angażujące się w działalność Fundacji wykonywały swoją pracę społecznie, bez żadnego wynagrodzenia. Za zebrane przez Fundację pieniądze kupiono między innymi kardiomonitory, pipety laboratoryjne, aparat do elektrokoagulacji, wiertarkę ortopedyczną, sprzęt do artroskopii, wziernik laryngologiczny, klipsownicę endoskopową, wirówkę laboratoryjną, aparat do laseroterapii, pulsoksymetr, specjalistyczny wózek do przewozu chorych dzieci, łóżka szpitalne wraz z materacami i szafkami, głowicę liniową do aparatu USG, zestaw do wykonywania zabiegów ortopedycznych oraz rejestrator holterowski. Najważniejszym sponsorem Fundacji jest spółka FCA Poland (funkcjonująca wcześniej pod nazwą Fiat Auto Poland), a największe zaangażowanie w pomoc jej działań wykazał bielski Oddział Zamiejscowy Zakładu Karnego w Cieszynie, który cyklicznie, dwa razy w roku organizuje wspierające ją charytatywne kiermasze.

Pytana o to, dlaczego po sześciu latach „prezesowania” pożegnała się z tą funkcją, Małgorzata Szwed odpowiada, że podjęła się tego zadania z myślą tylko o jednej, trzyletniej kadencji prezesa. Potem dała się namówić na drugą kadencję, ale teraz uznała, że przy dużej ilości obowiązków, należy przekazać kierownictwo Fundacji w inne ręce. Tym bardziej, że sytuację Fundacji śmiało można określić jako bardzo dobrą - jest rozpoznawalna w regionie, ma grono sponsorów, a na jej koncie znajduje się blisko 60 tysięcy zł. - Bardzo dziękuję pani prezes Małgorzacie Szwed za to, że bezinteresownie poświęcała czas, energię i zaangażowanie dla Fundacji „Razem dla Dzieci”, bo dzięki wsparciu uzyskanemu ze strony Fundacji możemy lepiej diagnozować i leczyć naszych małych pacjentów, a ich pobyt w szpitalu jest bardziej komfortowy. Dziękuję również pozostałym osobom z Zarządu Fundacji za ich społeczną pracę na rzecz chorych dzieci – mówi Ewa Bachta, dyrektor Szpitala Pediatrycznego w Bielsku-Białej.

Nowym prezesem Fundacji „Razem dla Dzieci” została dobrze znana mieszkańcom Podbeskidzia Teresa Zejma, w przeszłości wieloletnia szefowa Pierwszego Urzędu Skarbowego w Bielsku-Białej oraz dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach. A Małgorzata Szwed objęła funkcję członka Zarządu tej Fundacji.

Porozumienie dla dobra dzieci

Data dodania: 15 sty 2020 przez Jacek Sztafiński

Bielski Szpital Pediatryczny podpisał porozumienie z Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Bielsku-Białej. Celem jest objęcie kompleksowym wsparciem medycznym, terapeutycznym i opiekuńczym doświadczonych przez los oraz niepełnosprawnych dzieci z powiatu bielskiego.

Podpisane pod koniec 2019 roku porozumienie dotyczy dzieci przebywających w pieczy zastępczej, dzieci niepełnosprawnych (szczególnie ze schorzeniami psychicznymi i ruchowymi) oraz tych, które korzystają z placówek opiekuńczo-wychowawczych, placówek wsparcia dziennego i świetlic środowiskowych na terenie powiatu bielskiego. Co ważne, porozumienie obejmuje również rodziców, opiekunów i szeroko rozumiane „otoczenie” tych dzieci. - Szpital Pediatryczny zobowiązał się do uruchomienia szybkiego kanału dostępu do diagnostyki medycznej i leczenia szpitalnego dla dzieci, których dotyczy porozumienie, udzielania wsparcia w zakresie edukacji zdrowotnej, terapii sensorycznej, rehabilitacji fizycznej, psychologicznej i psychiatrycznej oraz zapewnienie wsparcia edukacyjnego dotyczącego zapobiegania urazom i bezpieczeństwa zabaw. Wspomniana szybka diagnostyka dotyczyć będzie zarówno Izby Przyjęć, jak i medycznych konsultacji specjalistycznych, a przewidziane w porozumieniu zajęcia edukacyjne, szkoleniowe i terapeutyczne skierowane będą nie tylko do dzieci oraz ich rodzin, ale również do pracowników szeroko rozumianej pomocy społecznej, dzięki czemu będą oni podnosić jakość swojej pracy – mówi Czesław Kapała, zastępca dyrektora Szpitala Pediatrycznego w Bielsku-Białej, który z ramienia szpitala koordynuje realizację porozumienia.

Z kolei po stronie Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie jest zapewnienie wyspecjalizowanej i doświadczonej kadry zajmującej się pomocą społeczną oraz cykliczne organizowanie spotkań terapeutycznych i edukacyjnych we współpracy ze Szpitalem Pediatrycznym. - Jeden z zapisów porozumienia przewiduje, że w sytuacji nagłej, interwencyjnej, przed umieszczeniem dziecka w rodzinie pieczy zastępczej, w naszym szpitalu będzie wykonana wstępna diagnostyka jego stanu zdrowia. To bez wątpienia dobry pomysł, podobnie jak ten, który zakłada wzrost dostępności do usług medycznych dla dzieci doświadczonych przez los i dzieci niepełnosprawnych oraz udzielenie im szerokiego wsparcia psychologicznego i psychiatrycznego – podkreśla Ewa Bachta, dyrektor Szpitala Pediatrycznego w Bielsku-Białej.

WOŚP znowu grała dla chorych dzieci

Data dodania: 14 sty 2020 przez Jacek Sztafiński

12 stycznia na Rynku w Bielsku-Białej odbył się miejski finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. Tym razem zbierano pieniądze na zakup sprzętu medycznego potrzebnego do skutecznego i bezpiecznego operowania małych pacjentów.

Cel tegorocznego, 28 finału WOŚP brzmiał: „Dla zapewnienia najwyższych standardów diagnostycznych i leczniczych w dziecięcej medycynie zachowawczej”. Za zebrane pieniądze fundacja kierowana przez Jerzego Owsiaka zamierza kupić między innymi stoły i lampy operacyjne, aparaty do znieczulenia, sprzęt monitorujący, aparaty RTG z ramieniem C, zestawy endoskopowe, ultrasonografy, echokardiografy oraz inkubatory, monitory, respiratory i strzykawki automatyczne. Bielski finał WOŚP zgromadził prawdziwe tłumy, a jego kulminacją było tradycyjne „światełko do nieba” czyli włączenie przez zebrane na Rynku osoby latarek w telefonach komórkowych.

Przypomnijmy, że Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy wspiera także Szpital Pediatryczny. W ostatnich latach dzięki niej otrzymaliśmy między innymi respirator noworodkowy, aparat EKG, inkubatory, stanowisko do resuscytacji, lampę do fototerapii, pompy do żywienia pozajelitowego, pulsoksymetry, kardiomonitory, lokalizatory żył, materace grzewcze żelowe dla noworodków oraz kilkadziesiąt szpitalnych łóżek (dla pacjentów w różnym wieku) wraz z szafkami i rozkładane fotele dla rodziców opiekujących się chorymi dziećmi.

Nowa dyrektor Szpitala Pediatrycznego

Data dodania: 08 sty 2020 przez Jacek Sztafiński

Szpital Pediatryczny w Bielsku-Białej ma nowego dyrektora. Od 1 stycznia 2020 roku jest nim Ewa Bachta. Zastąpiła ona Ryszarda Odrzywołka, który przeszedł na emeryturę.

Ewa Bachta z wykształcenia jest ekonomistką. Ze służbą zdrowia zawodowo związana od 1997 roku, z czego aż 18 lat zajmowała stanowiska kierownicze. Między innymi w latach 2011-2017 była zastępcą dyrektora do spraw ekonomiczno- administracyjnych Górnośląskiego Centrum Medycznego im. profesora Leszka Gieca Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach, a wcześniej, w latach 2008-2011, podobną funkcję pełniła w Szpitalu Wojewódzkim w Bielsku-Białej. Ostatnio pracowała jako kierownik działu do spraw badań i pozyskiwania funduszy w Górnośląskim Centrum Medycznym. Uchwałę o powierzeniu Ewie Bachcie funkcji dyrektora dziecięcego szpitala podjął Zarząd Powiatu w Bielsku-Białej. Starosta bielski Andrzej Płonka jest zdania, iż duże doświadczenie w kierowaniu placówkami służby zdrowia oraz wykształcenie ekonomiczne to nie jedyne atuty nowej dyrektor. - Dla mnie najważniejsze jest to, że ma bardzo dobrą aurę, bo potrafi rozmawiać ze wszystkimi, a to jest chyba dzisiaj najbardziej potrzebne w tym szpitalu – mówi starosta Andrzej Płonka.

Ewa Bachta podkreśla, że Szpital Pediatryczny odgrywa bardzo ważną rolę na medycznej mapie nie tylko Bielska-Białej i powiatu bielskiego, ale całej południowej części województwa śląskiego. Dlatego musi on funkcjonować sprawnie oraz skutecznie. - Wysoka jakość świadczonych usług medycznych, zadowolenie naszych pacjentów, ich rodziców i opiekunów to oczywiście moje priorytety. A tego nie da się zrobić bez odpowiednio licznej oraz wykwalifikowanej kadry medycznej. Stąd pierwszym zadaniem, które mnie czeka, jest unormowanie i uspokojenie sytuacji kadrowej. Jednocześnie nie możemy też zapominać o ekonomii. Wiem, że w obecnych realiach, gdy wiele powiatowych szpitali jest poważnie zadłużonych, nie będzie to sprawą prostą, jednak musimy szukać takich rozwiązań, które poprawią kondycję finansową Szpitala Pediatrycznego. Na razie, po pierwszych dniach pracy, jestem zbudowana zaangażowaniem całej załogi oraz tym, że tu naprawdę widać troskę pracowników o szpital – mówi dyrektor Ewa Bachta.

Starsze wiadomości

Galeria zdjęć

Kontakt z nami

Sekretariat czynny w godzinach: 7:00 - 14:30

Adres:ul.Sobieskiego 83, Bielsko-Biała
Telefon:33 828 40 00
Fax:33 815 16 30
E-mail: szpital@szpitalpediatryczny.pl