dotacje ue banner

szczepimy sie banner

Internetowe Konto Pacjenta Logowanie

Praca dla lekarzy w Szpitalu Pediatrycznym

Sziptal Pediatryczny poszukuje lekarzy chętnych do pracy.

Szczegółowe informacje w zakładce PRACA W SZPITALU

Sprzedaż zestawu dwóch chromatografów

Data dodania: 13 lis 2023 przez Jacek Sztafiński

ChromatografySzpital Pediatryczny w Bielsku-Białej ogłasza postępowanie przetargowe na zbycie poprzez sprzedaż zestawu dwóch sztuk chromatografów.

  1. Chromatograf gazowy Clarus 580, rok prod. 2010
  2. Chromatograf gazowy Clarus 680, rok prod. 2010

Jawne otwarcie ofert nastąpi w siedzibie sprzedającego w dniu 20.11.2023r. o godzinie: 12:30 przez komisję przetargową.

Dokumenty ogłoszenia:

  1. Ogłoszenie o postępowaniu
  2. Załącznik nr 1 - regulamin
  3. Załącznik nr 2 - formularz ofertowy
  4. Załącznik nr 3 - protokół
  5. Załącznik nr 4 - Umowa projektowana

Pożegnanie

Data dodania: 13 lis 2023 przez Jacek Sztafiński

Z głębokim żalem zawiadamiamy, że w dniu 6 listopada 2023r.,

zmarła,

ś.p.

Danuta Treszczyńska-Klimala – lekarz pediatra

w Zmarłej tracimy cenionego i lubianego byłego pracownika naszego szpitala.

Rodzinie, przyjaciołom, bliskim, składamy wyrazy głębokiego współczucia.

 

Dyrekcja i pracownicy

Szpitala Pediatrycznego

Wydłużone godziny pobrań krwi do badań

Data dodania: 06 lis 2023 przez Stanisław Horowski

Wychodząc naprzeciwko potrzebom pacjentów, wydłużyliśmy godziny, w jakich od poniedziałku do piątku pobieramy krew do badań analitycznych. Jednocześnie przypominamy, że Medyczne Laboratorium Diagnostyczne Szpitala Pediatrycznego oferuje badania wszystkim zainteresowanym, zarówno dzieciom jak i dorosłym.

Krew do badań laboratoryjnych jest obecnie pobierana w dni robocze od 7.15 do 13.00, a w soboty tak jak dotąd czyli od 7.15 do 10.00. Bez zmian pozostają terminy pobierania materiału do badań mikrobiologicznych (od poniedziałku do piątku między 9.00 a 13.00 lub w innym czasie ale po wcześniejszym uzgodnieniu telefonicznym pod numerem 33 828 40 78). Badania analityczne i mikrobiologiczne w Medycznym Laboratorium Diagnostycznym naszego szpitala może wykonać każdy czyli dzieci, młodzież i osoby dorosłe. Na badania nie trzeba się wcześniej zapisywać. Warto jednak wiedzieć, że ze względu na rytm dobowy organizmu oraz możliwe zmiany spowodowane posiłkiem, należy zgłosić się na nie na czczo, najlepiej rano. - Serdecznie zapraszamy do naszego Punktu Pobrań w budynku szpitalnych poradni, który usytuowany jest na prawo od bramy wjazdowej. Dysponujemy doświadczonym personelem pobierającym materiał do badań oraz wysoko wykwalifikowaną kadrą wykonującą badania. Dokładamy starań, aby zapewnić pomoc przy doborze odpowiednich badań oraz przy interpretacji ich wyników - mówi Aneta Chtiej, kierownik Medycznego Laboratorium Diagnostycznego Szpitala Pediatrycznego. Dodaje ona, że w razie pytań czy wątpliwości, wszystkie potrzebne informacje można uzyskać telefonicznie od poniedziałku do piątku między 7.00 a 14.00 dzwoniąc pod numery: badania analityczne 33 828 40 79, badania mikrobiologiczne 33 828 40 78.

 

 

Park będzie piękny!

Data dodania: 31 paź 2023 przez Stanisław Horowski

Wypięknieje oraz nabierze bardziej funkcjonalnego oblicza sędziwy park znajdujący się na terenie Szpitala Pediatrycznego w Bielsku-Białej. Ta znacząca zmiana na lepsze będzie możliwa dzięki funduszom jakie Powiat Bielski pozyskał z Rządowego Programu Ochrony Zabytków.

Trzeba wiedzieć, że park naszego szpitala, z uwagi na jego historyczne oraz przyrodnicze walory, został wpisany do Gminnej Ewidencji Zabytków Miasta Bielska-Białej, a rośnie na jego terenie aż 297 drzew i krzewów! Władze Szpitala Pediatrycznego już od lat planowały tak zmienić oblicze parku, aby nie tylko zwiększyć jego walory estetyczne ale przede wszystkim, żeby uczynić go dla małych pacjentów miejscem bezpiecznego odpoczynku i spotkań z rodziną w otoczeniu wspaniałej przyrody. Na przeszkodzie stał jednak brak pieniędzy, stąd wspólne z Powiatem Bielskim, który jest podmiotem tworzącym szpitala, poszukiwanie niezbędnych, zewnętrznych środków finansowych. Sztuka ta w końcu się udała, gdyż Powiat Bielski na zadanie o nazwie "Rewaloryzacja i rewitalizacja terenów zielonych w Szpitalu Pediatrycznym w Bielsku-Białej" z Rządowego Programu Ochrony Zabytków uzyskał dofinansowanie wynoszące 499 800 zł. Przewidywany całkowity koszt inwestycji (wraz z tak zwanym wkładem własnym) wyniesie 510 000 zł. - W ramach tego projektu, który będzie realizowany z zachowaniem uwarunkowań historycznych, przyrodniczych i przestrzennych, planowane jest kompleksowe uporządkowanie oraz zagospodarowanie terenów zielonych szpitala. Przewidywana jest pielęgnacja parkowej roślinności poprzez cięcia pielęgnacyjne i sanitarne oraz mechaniczne wzmacnianie koron drzew, wycinka obumarłych drzew i krzewów oraz nasadzenia nowych roślin. Planowana jest także modernizacja istniejących alejek dla oraz elementy małej architektury - mówi Wioletta Feret-Dędys, Zastępca Dyrektora Szpitala Pediatrycznego do spraw Administracyjno-Technicznych.

Termin zakończenia rewaloryzacji i rewitalizacji parku to koniec grudnia 2025 roku.

 

Ogłoszenie o brakowaniu (zniszczeniu) dokumentacji medycznej

Data dodania: 19 paź 2023 przez Jacek Sztafiński

    Uprzejmie informujemy, że planowane jest brakowanie indywidualnej dokumentacji medycznej pacjentów leczonych w byłym Wojewódzkim Szpitalu Zespolonym- Szpitalu nr 3 im. J.Korczaka w Bielsku-Białej. Szpital Pediatryczny w Bielsku-Białej, Specjalistyczne Przychodnie Matki I Dziecka .

Dokumentacja  podlegająca brakowaniu  ( zniszczeniu) pochodzi z lat 1997-2001  i są  to kartoteki pacjentów z przychodni specjalistycznych.

Osoby zainteresowane odbiorem oryginału dokumentacji medycznej przeznaczonej do zniszczenia mogą ubiegać się  o jej odbiór  do dnia 30 listopada 2023 roku, po uprzednim złożeniu wniosku w Dziale Metodyczno-Organizacyjnym  i Statystyki Szpitala Pediatrycznego   przy ulicy Sobieskiego 83, od poniedziałku do piątku , w godzinach 7.00 – 14.35.

Formularz wniosku  o udostępnienie dokumentacji  medycznej  dostępny jest w Dziale Metodyczno-Organizacyjnym i Statystyki oraz na stronie interenetowej  www.szpitalpediatryczny.pl  w zakładce “Dokumentacja medyczna”.

Dokumentację medyczną wydajemy osobom uprawnionym, za okazaniem dowodu tożsamości.

Po upływie w/w terminu  dokumentacja zgodnie z obowiązującymi przepisami  prawa zostanie przekazana do brakowania ( zniszczenia) w sposób uniemożliwiający identyfikację pacjenta, którego dotyczyła.

Podstawa prawna: art.29 ust.2 Ustawy z dnia 6 listopada 2008 roku o Prawach Pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta ( tekst jednolity: Dz.U.2022.1876 )

Jednocześnie informujemy, że zgodnie z przywoływaną Ustawą, dokumentacja medyczna  przeznaczona do brakowania  może być wydana pacjentowi  nie wcześniej niż  po upływie 20 lat  licząc od końca  roku kalendarzowego , w którym dokonano ostatniego wpisu, z wyjątkiem dokumetacji  medycznej dzieci do ukończenia 2 roku życia, która jest przechowywana w Szpitalu przez okres 22 lat.

Starsze wiadomości

Galeria zdjęć

Kontakt z nami

Sekretariat czynny w godzinach: 7:00 - 14:30

Adres:ul.Sobieskiego 83, Bielsko-Biała
Telefon:33 828 40 00
Fax:33 815 16 30
E-mail: szpital@szpitalpediatryczny.pl