Szpital Pediatryczny w Bielsku-Białej zatrudni pielęgniarkę , ratownika do Zespołu Wyjazdowego N. Forma zatrudnienia i stawka do uzgodnienia. Osoby chętne do współpracy zapraszam do kontaktu telefonicznego 33 - 828 40 09, 33 ? 828 40 48 , e-mail kadry@szpitalpediatryczny.pl lub osobiście u Pielęgniarki Naczelnej w siedzibie szpitala

Z historii szpitala

Data dodania: 13 sie 2018 przez Jacek Sztafiński

W 1979 roku w dziecięcym szpitalu w Bielsku-Białej rozpoczął działalność Oddział Anestezjologii i Intensywnej Terapii Dzieci. Decyzja ta szybko przyniosła wspaniałe efekty w postaci uratowanych małych pacjentów.

Osobą, której zasług w sprawie utworzenia Oddziału Anestezjologii i Intensywnej Terapii Dzieci nie sposób przecenić, był lekarz Zdzisław Smolarek. Ten doświadczony anestezjolog najpierw doprowadził do utworzenia OIOM-u w Szpitalu Miejskim w Bielsku-Białej, a potem, będąc wojewódzkim specjalistą do spraw anestezjologii i intensywnej terapii, zainicjował stworzenie podobnego oddziału w szpitalu dziecięcym. Został też jego pierwszym ordynatorem, a współpracowali z nim lekarze Jadwiga Grzbiela i Wojciech Muchacki. Na czele zespołu pielęgniarek stała Halina Kilarska. Nowy oddział zajmował pomieszczenia na parterze pawilonu nr 5, dysponował czterema łóżkami oraz inkubatorami i respiratorami. Z czasem personel Oddziału Anestezjologii i Intensywnej Terapii Dzieci powiększał się, a w 1983 roku dołączyła do niego lekarz Irmina Urbańska-Maciejewska, która pięć lat później została ordynatorem tego oddziału. Zespół którym kierowała – używając sportowej terminologii – śmiało można nazwać mieszanką młodości i rutyny, gdyż z jednej strony tworzyli go ludzie młodzi, pełni zapału i entuzjazmu, a z drugiej strony doświadczeni specjaliści, którzy świetnie znali się na swojej pracy. Nowoczesny sprzęt, którym dzięki zdobytym funduszom dysponował oddział w połączeniu z rosnącymi kwalifikacjami personelu medycznego sprawiły, iż w latach 1986 – 1999 śmiertelność wśród noworodków spadła z 56% do 14%. Był to bez wątpienia wielki sukces Oddziału Anestezjologii i Intensywnej Terapii Dzieci.

Obecnie Oddział Anestezjologii i Intensywnej Terapii Noworodków i Dzieci Szpitala Pediatrycznego w Bielsku-Białej dysponuje 7 stanowiskami i zajmuje się leczeniem pacjentów w stanie zagrożenia zdrowia i życia na skutek nagłych lub przewlekłych zachorowań lub w wyniku powikłań zabiegów operacyjnych. Jego personel świadczy również usługi anestezjologiczne do zabiegów chirurgicznych, laryngologicznych i badań diagnostycznych. Nasz Oddział Anestezjologii i Intensywnej Terapii Noworodków i Dzieci jest jedynym tego typu oddziałem w południowej części województwa śląskiego.

Kolejne szkolenie dla rodziców

Data dodania: 30 lip 2018 przez Jacek Sztafiński

W Szpitalu Pediatrycznym w Bielsku-Białej odbyło się kolejne szkolenie dla rodziców zorganizowane przez Zespół do spraw edukacji i promocji zdrowia. Tym razem mówiono o tym, jak ograniczyć występowanie w szpitalu zakażeń.

Zespół do spraw edukacji i promocji zdrowia Szpitala Pediatrycznego w Bielsku-Białej co kilka miesięcy organizuje dla rodziców oraz opiekunów dzieci szkolenia i spotkania informacyjne, podczas których omawiane są ważne kwestie dotyczące bezpieczeństwa i ochrony zdrowia dzieci i młodzieży. Kolejne takie szkolenie zorganizowano pod koniec lipca. Dotyczyło one tego, jako rodzice i opiekunowie przebywający z chorymi dziećmi w szpitalu mogą wpłynąć na ograniczenie liczby zakażeń. Szkolenie prowadziła Elżbieta Figura, pielęgniarka epidemiologiczna Szpitala Pediatrycznego w Bielsku-Białej. Przedstawiła ona rodzicom podstawowe zasady postępowania, które wpływają na bezpieczeństwo epidemiologiczne i redukują groźbę wystąpienia w szpitalu zakażeń. Te zasady to: zachowanie porządku wokół łóżka, na którym leży chore dziecko, co ułatwia sprzątanie i dezynfekowanie, ograniczenie liczby zabieranych do szpitala przedmiotów do tych, które są niezbędnie potrzebne, zwracanie szczególnej uwagi na higienę rąk oraz stosowanie się do zaleceń i wskazówek personelu szpitala. Rodzice dowiedzieli się również między innymi i tego, że ograniczenie w okresie jesienno-zimowym odwiedzin w szpitalu do jednej osoby na każde dziecko podyktowane jest dobrem małych pacjentów, których wówczas przebywa w naszym szpitalu z reguły bardzo dużo, a mniejsza liczba odwiedzających ma je chronić właśnie przed zakażeniami.

Pawilon nr 5 znowu żyje!

Data dodania: 20 lip 2018 przez Jacek Sztafiński

Po latach zapomnienia do medycznego życia wrócił pawilon nr 5 Szpitala Pediatrycznego w Bielsku-Białej. Obecnie funkcjonuje w nim Poradnia Zdrowia Psychicznego dla Dzieci i Młodzieży oraz Dzienny Oddział Psychiatryczny dla Dzieci i Młodzieży.

Pawilon nr 5 służył pediatrii od końca lat pięćdziesiątych ubiegłego wieku czyli od chwili, gdy dawne koszary przy ulicy Sobieskiego przekształcono w placówkę medyczną. Ale pod koniec XX wieku, kiedy do Szpitala Wojewódzkiego wyprowadzono oddziały chirurgii urazowej i okulistyki, rachunek ekonomiczny nakazał skomasować działalność pediatryczną w mniejszej liczbie budynków. I wówczas pawilon nr 5 opustoszał. Z czasem pojawił się nawet pomysł jego sprzedania. Ale w 2016 roku, po gruntownej analizie potrzeb małych pacjentów z terenu Podbeskidzia, okazało się, że budynek ten powinien wrócić do medycznej służby jako miejsce funkcjonowania kompleksowej opieki psychiatrycznej dla dzieci i młodzieży. Najpierw konieczny był jednak jego kompleksowy remont zarówno z zewnątrz jak i wewnątrz.

W lipcu parter odnowionego szpitalnego gmachu zajęły Poradnia Zdrowia Psychicznego dla Dzieci i Młodzieży oraz Dzienny Oddział Psychiatryczny dla Dzieci i Młodzieży. Od 2015 roku funkcjonowały one w budynku znajdującym się w centrum szpitalnego parku ale organizacyjnie wchodziły w skład Specjalistycznego Psychiatrycznego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Bielsku-Białej. W czerwcu tego roku stały się integralną częścią Szpitala Pediatrycznego. Co ważne, ich wejście w strukturę naszego szpitala oraz przeprowadzka do pawilonu nr 5, z punktu widzenia pacjentów niczego nie zmieniły. Bo pozostali tam dotychczasowi pracownicy oraz zachowano wcześniejsze godziny pracy.

W wyremontowanych pomieszczeniach na I piętrze pawilonu nr 5 jest już wyposażenie niezbędne dla mającego tam powstać zamkniętego, Całodobowego Oddziału Psychiatrycznego dla Dzieci i Młodzieży. Szpital ma także kadrę niezbędną do prowadzenia tego oddziału. Jego uruchomienie zależy obecnie jedynie od wyrażenia przez Narodowy Fundusz Zdrowia zgody na zakontraktowanie tego typu usługi medycznej, dotąd nieobecnej, a bardzo potrzebnej w południowej części województwa śląskiego.

Konkurs plastyczny - edycja 2018

Data dodania: 16 lip 2018 przez Jacek Sztafiński

Konkurs plastyczny dla dzieci

Szpital Pediatryczny w Bielsku-Białej

Zaprasza dzieci do udziału w konkursie plastycznym pod hasłem:

"Piramida zdrowia"

Do uczestnictwa zapraszamy dzieci z oddziałów:

  • pediatrycznego
  • chirurgii dziecięcej
  • laryngologii
  • specjalistyczne poradnie przyszpitalne

Prace będą oceniane w następujących grupach wiekowych:

  • 3 - 6 lat
  • 7 - 10 lat
  • 11 - 14 lat

Na odwrocie pracy należy podać: Numer księgi głównej znajdujący się na opasce identyfikacyjnej

.Prace będą zbierane przez pielęgniarki oddziałowe.

Rozpoczęcie konkursu 15.07.2018

Zakończenie konkursu 18.09.2018

Regulamin konkursu dostępny tutaj

 

Starsze wiadomości

Galeria zdjęć

Kontakt z nami

Sekretariat czynny w godzinach: 7:00 - 14:30

Adres:ul.Sobieskiego 83, Bielsko-Biała
Telefon:33 828 40 00
Fax:33 815 16 30
E-mail: szpital@szpitalpediatryczny.pl