2020 Międzynarodowy Rok Pielęgniarki i Położnej

Data dodania: 18 lut 2020 przez Jacek Sztafiński

Ministerstwo Zdrowia - Departament Pielęgniarek i Położnych uprzejmie informuje, że 5 lutego 2020 roku w Ministerstwie Zdrowia uroczyście zainaugurowano Międzynarodową Kampanię "Nursing Now” Polska. 200 lat temu urodziła się wybitna reformatorka współczesnego pielęgniarstwa Florence Nightingale, w związku z tym Światowa Organizacja Zdrowia ogłosiła rok 2020 Międzynarodowym Rokiem Pielęgniarki i Położnej. Celem kampanii jest przede wszystkim podniesienie prestiżu zawodu pielęgniarki, położnej oraz pokazanie roli i znaczenia tych zawodów w systemie ochrony zdrowia a także uhonorowanie wkładu tych grup zawodowych w zdrowie społeczeństwa w Polsce i na świecie. Kampania ma pokazać młodym ludziom, że jest to zawód dający duże możliwości i szanse samorealizacji, który warto wybrać.

W zakresie oczekiwań i proponowanych rozwiązań prowadzenia Kampanii, Departament Pielęgniarek i Położnych stale współpracuje z samorządem zawodowym pielęgniarek i położnych, Ogólnopolskim Związkiem Zawodowym Pielęgniarek i Położnych, Polskim Towarzystwem Pielęgniarskim, Polskim Towarzystwem Położnych oraz innymi organizacjami działającymi na rzecz środowiska zawodowego pielęgniarek i położnych.

 

Pracowity rok w poradniach

Data dodania: 16 lut 2020 przez Jacek Sztafiński

Bardzo pracowity był miniony rok w poradniach specjalistycznych funkcjonujących przy Szpitalu Pediatrycznym w Bielsku-Białej, w ambulatorium Izby Przyjęć oraz w realizowanej w szpitalu nocnej i świątecznej Podstawowej Opiece Zdrowotnej. Łącznie udzielono tam ponad 82 tysiące porad!

Wśród poradni specjalistycznych liderem jest Poradnia Chirurgii Dzieci, gdzie w 2019 roku udzielono 13 896 porad. W pozostałych poradniach liczba ubiegłorocznych porad wygląda następująco: Poradnia Kardiologiczna – 8078, Poradnia Alergologiczna – 5249, Poradnia Psychiatryczna – 3907, Poradnia Laryngologii Dzieci – 3745, Poradnia Endokrynologiczna – 3620, Poradnia Neurologiczna – 3511, Poradnia Logopedyczna – 2187, Poradnia Nefrologiczna – 1579, Poradnia Preluksacyjna – 1322, Poradnia Rehabilitacyjna Dzieci – 449. W ambulatorium szpitalnej Izby Przyjęć w ubiegłym roku przyjęto 22 703 pacjentów, a w ramach świadczonej przez nasz szpital nocnej i świątecznej Podstawowej Opieki Zdrowotnej 12 333 pacjentów. Łącznie liczba porad udzielonych w specjalistycznych poradniach, w ambulatorium Izby Przyjęć oraz w szpitalnym punkcie nocnej i świątecznej opieki medycznej wyniosła 82 579. - Poradnie specjalistyczne, ambulatorium Izby Przyjęć oraz punkt nocnej i świątecznej Podstawowej Opieki Medycznej odgrywają bardzo ważną rolę w prawidłowym funkcjonowaniu naszego szpitala. Poradnie opiekują się dziećmi, które potrzebują opieki specjalistów, natomiast ambulatorium oraz nocna i świąteczna opieka medyczna pomagają wtedy, gdy nastąpi uraz lub nagłe pogorszenie stanu zdrowia. Łączna liczba udzielonych tam porad mówi sama za siebie i pokazuje, jak potrzebna małym pacjentom jest ta część działalności medycznej naszego szpitala – podkreśla Ewa Bachta, dyrektor Szpitala Pediatrycznego w Bielsku-Białej.

6,5 tysiąca pacjentów w 2019 roku

Data dodania: 04 lut 2020 przez Jacek Sztafiński

W 2019 roku do oddziałów Szpitala Pediatrycznego w Bielsku-Białej przyjęto 6509 małych pacjentów. To o trzy setki chorych dzieci więcej niż w roku 2018. Statystycznie każdego dnia do naszego szpitala przyjmowaliśmy więc niemal 18. młodych ludzi potrzebujących medycznej opieki.

Liderem w ilości przyjętych małych pacjentów był w 2019 roku Oddział Pediatryczny, na który trafiło aż 2495 dzieci potrzebujących specjalistycznej opieki medycznej. 1943 pacjentów przyjął w ubiegłym roku nasz Oddział Chirurgii Dziecięcej. 1015 chorych maluszków trafiło w 2019 roku na Oddział Niemowlęcy Szpitala Pediatrycznego, a 761 małych pacjentów przyjął Pododdział Otolaryngologii Dziecięcej. Na Całodobowy Oddział Psychiatryczny dla Dzieci i Młodzieży trafiło w ubiegłym roku 229 pacjentów, a szpitalny Oddział Anestezjologii i Intensywnej Terapii Noworodków i Dzieci przyjął 66 pacjentów. W 2018 roku liczba dzieci i młodzieży hospitalizowanych w naszym szpitalu wyniosła 6204. W ubiegłym roku wzrost wyniósł więc 305 pacjentów. W dużej mierze był to efekt funkcjonowania przez cały rok Całodobowego Oddziału Psychiatrycznego dla Dzieci i Młodzieży, który został otwarty w listopadzie 2018 roku. - 6,5 tysiąca małych pacjentów przyjętych w ciągu roku to liczba, która jasno obrazuje, że nasz szpital jest bardzo ważną placówką na medycznej mapie południowej części województwa śląskiego. Statystyka ta potwierdza również życiową praktykę, zgodnie z którą Szpital Pediatryczny w Bielsku-Białej jest jedyną specjalistyczną medyczną placówką dziecięcą w tej części regionu. To ważna informacja, gdyż pokazuje, że nasz szpital zabezpiecza opiekę medyczną nie tylko dla młodych mieszkańców Bielska-Białej i powiatu bielskiego, ale także dla innych powiatów południowej części województwa śląskiego oraz zachodnich powiatów województwa małopolskiego, a także dla dzieci z pozostałych regionów Polski, które z różnych powodów odwiedzają Beskidy – mówi Ewa Bachta, dyrektor Szpitala Pediatrycznego w Bielsku-Białej.

Przekaż 1% podatku Fundacji „Razem dla Dzieci”

Data dodania: 31 sty 2020 przez Jacek Sztafiński

Zbliża się czas podatkowych rozliczeń za 2019 rok. Przy tej okazji można wesprzeć Szpital Pediatryczny w Bielsku-Białej przekazując 1% podatku działającej na jego rzecz Fundacji „Razem dla Dzieci”.

Gdy rozliczamy się z fiskusem, 1% swojego podatku możemy przekazać dowolnej organizacji pożytku publicznego. Zachęcamy, aby w ten właśnie sposób zasilić konto Fundacji „Razem dla Dzieci”, której celem jest wspieranie Szpitala Pediatrycznego w Bielsku-Białej. Powstała w 2014 roku Fundacja zakupiła dotąd na rzecz naszej placówki medycznej sprzęt i wyposażenie o łącznej wartości blisko pół miliona zł. Jest to więc znacząca pomoc dla bielskiej pediatrii. Ponieważ Fundacja „Razem dla Dzieci” ma status organizacji pożytku publicznego, więc przysługuje jej prawo do otrzymywania 1% procenta podatku od osób, które wskażą ją w swoim zeznaniu podatkowym. W tym celu wystarczy zrobić prostą rzecz: w odpowiedniej rubryce formularza podatkowego wpisać nr KRS 0000501927. - Gorąco zachęcam do wspierania w ten sposób Fundacji „Razem dla Dzieci”, a za jej pośrednictwem naszego szpitala. Jednocześnie zapewniam, że otrzymywana od Fundacji pomoc jest dobrze wykorzystywana – na zakup nowego sprzętu medycznego oraz na podnoszenie jakości pobytu w szpitalu małych pacjentów – mówi Ewa Bachta, dyrektor Szpitala Pediatrycznego w Bielsku-Białej.

Starsze wiadomości

Galeria zdjęć

Kontakt z nami

Sekretariat czynny w godzinach: 7:00 - 14:30

Adres:ul.Sobieskiego 83, Bielsko-Biała
Telefon:33 828 40 00
Fax:33 815 16 30
E-mail: szpital@szpitalpediatryczny.pl