Zarządzenie Dyrektora

Data dodania: 02 lut 2016 przez Jacek Sztafiński

Uwaga!

W związku z utrzymującym się wzrostem zachorowań na grypę i inne infekcje wirusowe od dnia 1.02.2016 na terenie Szpitala Pediatrycznego wprowadza się ograniczenia w odwiedzinach:

  • odwiedziny ogranicza się do jednej osoby,
  • zakazuje się odwiedzin pacjentów przez dzieci w wieku poniżej 14 roku życia,
  • zakazuje się odwiedzin przez osoby z objawami infekcji
  • zakazuje się wstępu w odzieży wierzchniej - szatnia znajduje się na parterze szpitala.

W trosce o bezpieczeństwo naszych pacjentów prosimy o respektowanie powyższego zarządzenia !

Pożegnanie

Data dodania: 05 lut 2016 przez Jacek Sztafiński

Z głębokim żalem zawiadamiamy, że w dniu 4 lutego 2016r .,

w wieku 59 lat, zmarła,

ś.p.

Alicja Gabrysiak

długoletnia pracownica Działu Kadr

W zmarłej tracimy cenionego i szanowanego pracownika.

Uroczystość pogrzebowa odbędzie się w dniu 6 lutego 2016r

o godzinie 12:00 w kościele pw. Narodzenia NMP w Lipniku 

Rodzinie, przyjaciołom, bliskim, składamy wyrazy głębokiego współczucia.

Dyrekcja i pracownicy

Konkurs plastyczny

Data dodania: 05 lut 2016 przez Jacek Sztafiński

Od 8.02 rozpoczynamy już czwartą edycję konkursu plastycznego o tematyce promującej zdrowie. Obecny konkurs ma na celu profilaktykę uzależnień od środków psychoaktywnych oraz promocję zdrowia i zdrowych nawyków. Szpital Pediatryczny wraz z Urzędem miasta w Czechowicach Dziedzicach i Wydziałem zdrowia w starostwie powiatowym w Bielsku Białej zaprasza dzieci i młodzież z całego powiatu bielskiego do wzięcia udziału w projekcie. Szczegółowe informacje dostępne są w regulaminie.

Zasady obowiązujące na Izbie Przyjęć

Data dodania: 03 lut 2016 przez Jacek Sztafiński

Każdego dnia wielu pacjentów odwiedza Izbę Przyjęć naszego szpitala. Warto więc znać zasady jakie obowiązują podczas ich przyjmowania.

Izbę Przyjęć Szpitala Pediatrycznego odwiedzają cztery grupy pacjentów. Grupa pierwsza to osoby, które mają wyznaczony termin planowego przyjęcia do oddziałów, na przykład do zabiegu operacyjnego czy na diagnostykę. Grupa druga to pacjenci, których do szpitala przywozi pogotowie ratunkowe. Trzecia grupa to pacjenci, którzy mają skierowanie do szpitala wypisane przez lekarza podstawowej opieki zdrowotnej lub lekarza specjalistę. Wreszcie czwarta grupa to przypadki pilne – czyli stany zagrażające życiu i zdrowiu – bez skierowania od lekarza. Z tej wyliczanki wynika, że w poczekalni Izby Przyjęć spotkać mogą się dzieci, które przyszły do szpitala na planowany zabieg lub na badania, dzieci po wypadku przywiezione przez pogotowie i dzieci, których stan jest tak poważny, że ich rodzice bądź opiekunowie uznali, że pomocy medycznej muszą szukać w naszym szpitalu. Część rodziców i opiekunów błędnie sądzi, że w poczekalni Izby Przyjęć obowiązuje zasada, w myśl której o przyjęciu ich dziecka decyduje moment przyjścia do szpitala.

- O kolejności przyjmowania pacjentów na Izbie Przyjęć decyduje lekarz lub personel Izby Przyjęć, który w swoich wyborach nie kieruje się tym, kiedy dana osoba przyszła do szpitala, a stanem zdrowia oczekujących pacjentów. Regułą jest, że pierwszeństwo mają pacjenci przywiezieni przez pogotowie ratunkowe, a pacjenci w stanie zagrożenia życia lub zdrowia są przyjmowani przed pacjentami, którzy przyszli na planowy zabieg czy na badania diagnostyczne. Więc rodzic czy opiekun, który przyszedł z dzieckiem do naszego szpitala ze skierowaniem od lekarza specjalisty, musi mieć świadomość, że na przykład dziecko ze złamaną ręką czy z dusznościami będzie przyjęte wcześniej, choć do szpitala przyszło później. Oczywiście, jeśli stan zdrowia oczekujących pacjentów jest podobny, to wówczas decyduje kolejność przyjścia do szpitala – mówi Łucja Kleszcz, pielęgniarka koordynująca Izby Przyjęć Szpitala Pediatrycznego w Bielsku-Białej.

Informując o zasadach obowiązujących na szpitalnej Izbie Przyjęć nie można pominąć jeszcze jednej kwestii. Otóż zdarzają się pacjenci, których objawy nie wymagają natychmiastowej pomocy medycznej i którzy przychodzą na Izbę Przyjęć pomijając placówki podstawowej opieki zdrowotnej odpowiedzialne za leczenie w takich sytuacjach. Szpital ich przyjmuje ale trzeba się liczyć z tym, że czas oczekiwania może być długi, bo nie są to stany nagłego pogorszenia zdrowia i zagrożenia życia.

Szpital przez pryzmat ankiet

Data dodania: 30 sty 2016 przez Jacek Sztafiński

Pacjenci Szpitala Pediatrycznego oraz ich rodzice i opiekunowie w anonimowych ankietach mogą się wypowiadać na temat jakości pracy naszej placówki. Z analizy ankiet wypełnionych w drugiej połowie ubiegłego roku wynika, że aż 93 procent ich autorów było zadowolonych z jakości usług świadczonych przez nasz szpital.

Posiadanie przez Szpital Pediatryczny certyfikatu ISO 9001 w zakresie Systemu Zarządzania Jakością obliguje do systematycznej analizy ankiet satysfakcji pacjentów. Ankiety te są dostępne w różnych punktach szpitala, a pacjenci oraz ich rodzice i opiekunowie wypełniają je anonimowo. Dla szpitala analiza tych ankiet to nie tylko obowiązek, ale i źródło cennych informacji. Bo dzięki nim można się dowiedzieć, jak pacjenci i ich opiekunowie widzą nasz szpital. To znaczy co chwalą, a co ich zdaniem należałoby poprawić. Dzięki tej wiedzy jakość świadczonych przez szpital usług może jeszcze iść w górę. Ostatnio analizie poddane zostały 143 ankiety wypełnione i złożone od czerwca do końca października 2015 roku. Wyniki przyniosły nam wiele satysfakcji.

-Aż 93 procent ankietowanych stwierdziło, że są zadowoleni z jakości świadczonych przez szpital usług. To naprawdę bardzo dobry wynik, który cieszy równie mocno jak to, że ogromna większość ankietowanych pacjentów i ich opiekunów deklaruje, iż nasz szpital wart jest polecenia innym. Pozytywnych uwag na temat naszej placówki i jej pracowników było w ankietach wiele, więc wymienię tylko te najistotniejsze. Otóż autorzy ankiet bardzo wysoko ocenili kulturę osobistą zarówno lekarzy jak i pielęgniarek, informacje udzielanie im przez personel szpitala określali jako fachowe, konkretne i wyczerpujące, a także chwalili duże zainteresowanie pacjentami ze strony personelu szpitala. W ankietach pojawiło się też stwierdzenie, że podejście do dzieci w szpitalu jest wręcz fantastyczne, a opieka ze strony pielęgniarek i lekarzy jest nie tylko bardzo fachowa ale i miła – mówi  Anita Janosz-Sikora, pełnomocnik dyrektora Szpitala Pediatrycznego do spraw Systemu Zarządzania Jakością. Dodaje ona, że w ankietach pojawiły się też uwagi krytyczne. Nie było ich dużo, ale pokazały, co warto poprawić, aby szpital był przez pacjentów i ich opiekunów oceniany jeszcze wyżej.

Starsze wiadomości

Galeria zdjęć

Kontakt z nami

Sekretariat czynny w godzinach: 7:00 - 14:30

Adres:ul.Sobieskiego 83, Bielsko-Biała
Telefon:33 828 40 00
Fax:33 815 16 30
E-mail: szpital@szpitalpediatryczny.pl