Uwaga! W dniu 27.05.2016 poradnie specjalistyczne będą nieczynne.

O szpitalu na sesji

Data dodania: 27 maj 2016 przez Jacek Sztafiński

Podczas majowej sesji Rady Powiatu w Bielsku-Białej omawiano sytuację podległych starostwu placówek służby zdrowia. Dyskutowano więc także o Szpitalu Pediatrycznym.

To już tradycja, że jednym z głównych punktów organizowanych w maju sesji Rady Powiatu w Bielsku-Białej jest temat dotyczący sytuacji podległych temu samorządowi placówek medycznych, ze szczególnym uwzględnieniem tego, jak wyglądała ona w roku poprzednim. Ponieważ jedną z tych placówek jest Szpital Pediatryczny, więc także o nim mówiono podczas ostatnich obrad powiatowej rady. I to mówiono dobrze, bo zarówno rok 2015 okazał się dla naszego szpitala udany jak i plany na przyszłość napawają optymizmem. Miniony rok był udany z kilku powodów. Po pierwsze po gruntownym remoncie oddano do użytku nowoczesny blok operacyjny oraz odnowiono Oddział Niemowlęcy zamykając tym samym rozłożoną na kilka lat modernizację wszystkich szpitalnych oddziałów. Po drugie był to kolejny rok, który nasz szpital zakończył z dodatnim wynikiem finansowym bieżącej działalności. Wreszcie po trzecie znowu przybyło małych pacjentów leczonych w szpitalnych oddziałach, poradniach oraz w ambulatorium Izby Przyjęć co świadczy nie tylko o tym, że szpital jest bardzo potrzebny ale także, iż cieszy się dobrą opinią wśród pacjentów, ich rodziców i opiekunów.

Wśród ważnych planów na przyszłość na powiatowej sesji mówiono głównie o dwóch najistotniejszych przedsięwzięciach – trwającym remoncie pawilonu nr 5, który w większości będzie służył tak potrzebnej na Podbeskidziu psychiatrii dziecięcej oraz przygotowaniach do uruchomienia Szpitalnego Oddziału Ratunkowego.

-Trudno nie cieszyć się patrząc na to, jak w ostatnich latach zmienił się Szpital Pediatryczny. Wszystkie oddziały zostały odnowione, a zmodernizowanego bloku operacyjnego może nam pozazdrościć sporo innych szpitali. Prócz tego obłożenie łóżek jest wysokie, a szpital od kilku lat już się nie zadłuża. Z tej perspektywy aż trudno uwierzyć, że dziesięć lat temu byli tacy, którzy mówili, że ten szpital jest niepotrzebny. Dzisiaj już nikt czegoś takiego nie powie. A będzie jeszcze lepiej, bo zarówno stworzenie bloku psychiatrii dziecięcej jak i powstanie Szpitalnego Oddziału Ratunkowego podniesie rangę oraz znaczenie szpitala. Jestem więc przekonany, że wkrótce będziemy mieli prawdziwą pediatryczną perełkę – mówi starosta bielski Andrzej Płonka.

Tysiące pacjentów w poradniach

Data dodania: 12 maj 2016 przez Jacek Sztafiński

Średnio każdego miesiąca szpitalne poradnie specjalistyczne odwiedzają ponad trzy tysiące pacjentów. Jest ich tak wielu, bo nasze poradnie cieszą się bardzo dobra opinią, a w dodatku są największym kompleksem specjalistycznych gabinetów dziecięcych w południowej części województwa śląskiego. Duże zainteresowanie ze strony pacjentów bardzo cieszy, ale z uwagi na szczupłość lokalowej bazy, rodzi też pewien problem.

Zespół Specjalistycznych Poradni Dziecięcych Szpitala Pediatrycznego w Bielsku-Białej składa się aż z dziesięciu poradni: alergologicznej, endokrynologicznej, kardiologicznej, nefrologicznej, neurologicznej, chirurgicznej, preluksacyjnej, rehabilitacyjnej, otolaryngologicznej oraz logopedycznej. Dysponuje on również bogatym zapleczem diagnostycznym w postaci pracowni spirometrii, pracowni EEG i EKG. Ponieważ szpitalne poradnie cieszą się bardzo dobrą opinią, więc pacjentów nie tylko jest wielu, ale i systematycznie ich przybywa. Dość powiedzieć, że w ubiegłym roku udzielono im łącznie blisko 38 tysięcy porad, o ponad pół tysiąca więcej niż w 2014 roku. Jak informuje lekarz Weronika Beszter, specjalista w dziedzinie kardiologii dziecięcej i jednocześnie kierownik Zespołu Specjalistycznych Poradni Dziecięcych, pacjenci poradni to nie tylko mieszkańcy Bielska-Białej i powiatu bielskiego, ale także dzieci i młodzież z Żywiecczyzny, Śląska Cieszyńskiego, okolic Pszczyny, Żor i Tychów, a także z zachodniej części województwa małopolskiego czyli powiatów oświęcimskiego, wadowickiego i suskiego. - Warto przy tym pamiętać, że inny tak duży zespół specjalistycznych poradni dziecięcych znajduje się dopiero w Katowicach – informuje kierownik Weronika Beszter. Widać więc wyraźnie, że szpitalne poradnie są bardzo ważnym punktem na medycznej mapie całego regionu.

Ale duże zainteresowanie ze strony pacjentów w połączeniu z dużym zapotrzebowaniem na usługi medyczne świadczone przez szpitalne poradnie specjalistyczne przynosi także efekt uboczny w postaci zdarzających się długich kolejek do rejestracji. Mają one miejsce najczęściej w tych dniach i godzinach, gdy jednocześnie pracują wszystkie poradnie. Bo z przyczyn formalnych przed każdą wizytą konieczne jest odwiedzenie rejestracji. Jeśli o danej porze pracuje wszystkie dziesięć poradni, a do każdej z nich jest kilku lub kilkunastu pacjentów, to łatwo obliczyć, że rejestracja musi przyjąć około setkę osób.  W dodatku rzecz dotyczy poradni dziecięcych, więc pacjenci z reguły nie są sami, lecz towarzyszy im jedna, a czasami dwie osoby dorosłe. Więc bywa, że na korytarzu przed rejestracją ludzi jest naprawdę bardzo dużo, co czasami wywołuje irytację niektórych rodziców.

-Prosimy wszystkich pacjentów oraz ich rodziców i opiekunów o wyrozumiałość i zrozumienie, że kolejki do rejestracji nie są wynikiem naszej złej woli lecz konieczności zarejestrowania każdego pacjenta, a tych w niektóre dni jest naprawdę bardzo wielu. Aby w jakiejś mierze problem ograniczyć, w ubiegłym roku wprowadziliśmy zasadę, zgodnie z którą w jednym okienku rejestracji są przyjmowani pacjenci, którzy odwiedzają nas po raz pierwszy, a w drugim ci, którzy przychodzą na kolejną wizytę lub kontrolę. Zrobiliśmy to z uwagi na fakt, iż rejestracja pacjenta po raz pierwszy z przyczyn formalnych wymaga więcej czasu, niż w przypadku pacjenta, który ma już u nas swoją kartotekę. To w pewnej mierze usprawniło system rejestracji, ale siłą rzeczy nie mogło całkowicie zlikwidować kolejek – mówi Monika Stachura, pielęgniarka Zespołu Specjalistycznych Poradni Dziecięcych.

A kierownik Weronika Beszter dodaje, że problem kolejek do rejestracji zniknąć może dopiero w przyszłości, gdy dojdzie do planowanego przeniesienia części poradni do innego budynku szpitala. -Wiemy również, że czasami ciężko jest się skontaktować telefonicznie z rejestracją naszych poradni. Zapewniam, iż wynika to wyłącznie z tego, że panie pracujące w rejestracji mają ogrom bieżącej pracy przy okienkach i nie są w stanie robić dwóch rzeczy na raz, to znaczy rejestrować pacjenta stojącego przy okienku i rozmawiać przez telefon – wyjaśnia doktor Weronika Beszter.

Nowe drzewa w parku

Data dodania: 05 maj 2016 przez Jacek Sztafiński

W parku na terenie Szpitala Pediatrycznego posadzonych zostało jedenaście nowych drzew. W ten sposób z nawiązką zostanie przyrodzie zrekompensowana strata czterech drzew, które muszą być wycięte z uwagi na przywracanie do medycznego życia pawilonu nr 5.

Czesław Kapała, zastępca dyrektora Szpitala Pediatrycznego do spraw administracyjno-technicznych informuje, że z uwagi na rozpoczęty niedawno remont pawilonu nr 5, który całe lat stał pusty, a wkrótce znowu będzie służył małym pacjentom, niezbędne okazało się wycięcie czterech drzew rosnących w bardzo bliskim sąsiedztwie tego budynku. - Wycięcie tych drzew było koniecznością między innymi z uwagi na kwestie dotyczące bezpieczeństwa. Konkretnie chodzi o możliwość swobodnego dojazdu pod ten pawilon samochodów straży pożarnej. Dodatkowo, z uwagi na fakt, iż drzewa te rosły bardzo blisko budynku, a ich stan zdrowotny nie był dobry, stanowiły one zagrożenie dla pawilonu numer pięć, w którym za kilka miesięcy znowu będą leczeni mali pacjenci. Oczywiście wszystko odbywa się zgodnie z przepisami prawa to znaczy na wycięcie tych drzew otrzymaliśmy niezbędne pozwolenia. Aby zrekompensować przyrodzie tę stratę dokonaliśmy nasadzenia jedenastu nowych drzew w innej części szpitalnego parku – mówi Czesław Kapała. I dodaje, że w dalszej perspektywie jest planowana rewitalizacja tego parku, tak aby stał się on prawdziwą zieloną perełką wewnątrz Szpitala Pediatrycznego. W parku ma być jeszcze więcej zieleni, a także place zabaw dla dzieci i ścieżki edukacyjne. 

Rośnie zadowolenie pacjentów

Data dodania: 28 kwi 2016 przez Jacek Sztafiński

W anonimowych ankietach pacjenci oraz ich rodzice i opiekunowie mogą oceniać pracę Szpitala Pediatrycznego. Fakt, że mierzony za ich pośrednictwem wskaźnik zadowolenia pacjentów idzie systematycznie w górę i wynosi obecnie aż 95 procent to dla naszej placówki medycznej powód do prawdziwej dumy.

Możliwość zgłaszania przez pacjentów oraz ich rodziców pozytywnych i negatywnych uwag za pośrednictwem anonimowych ankiet to efekt posiadania certyfikatu ISO 9001 w zakresie Systemu Zarządzania Jakością, który obliguje posiadające go placówki medyczne nie tylko do prowadzenia takich ankiet ale także ich systematycznej analizy. Dla naszego szpitala ta analiza to nie tylko obowiązek lecz także źródło cennych informacji pokazujących, co w oczach pacjentów funkcjonuje dobrze, co bardzo dobrze, a gdzie coś trzeba poprawić. Niedawno analizie zostało poddanych 115 ankiet wypełnionych w okresie od listopada 2015 roku do marca tego roku. Szczególnie cieszy to, że kolejny raz mierzony w ten sposób poziom satysfakcji pacjentów poszedł w górę. Jak informuje bowiem Anita Janosz-Sikora, pełnomocnik dyrektora Szpitala Pediatrycznego do spraw Systemu Zarządzania Jakością teraz aż 95 procent osób, które wypełniły ankiety jest zadowolonych z jakości usług świadczonych przez naszą placówkę medyczną! Dla porównania, we wrześniu 2014 roku wskaźnik ten wynosił 89 procent, a w ubiegłym roku wahał się między 92 a 93 procent. Widać więc wyraźnie, że coraz większy odsetek pacjentów i ich opiekunów jest zadowolonych z jakości pracy Szpitala Pediatrycznego.

Wśród opinii pozytywnych zawartych w ankietach wypełnionych na przełomie roku 2015/2016 znalazły się między takie, które chwalą czystość szpitalnych oddziałów, kompetencję, życzliwość i uprzejmość całego personelu, przyjazne i żartobliwe podejście do dzieci dzięki czemu udaje się rozładować strach i niepewność małych pacjentów, a także udzielanie szczegółowych i wyczerpujących informacji na temat stanu zdrowia pacjentów i przebiegu leczenia. Ponieważ pośród zgłoszonych uwag krytycznych znalazła się skarga na długi czas oczekiwania na Izbie Przyjęć, przypominamy, że tam o kolejności przyjmowania pacjentów decyduje lekarz lub personel Izby Przyjęć, który w swoich wyborach nie kieruje się tym, kiedy dana osoba przyszła do szpitala, a stanem zdrowia oczekujących pacjentów. Regułą jest, że pierwszeństwo mają pacjenci przywiezieni przez pogotowie ratunkowe, a pacjenci w stanie zagrożenia życia lub zdrowia są przyjmowani przed pacjentami, którzy przyszli na planowy zabieg czy na badania diagnostyczne. Dodatkowo zdarzają się pacjenci, których objawy nie wymagają natychmiastowej pomocy medycznej i którzy przychodzą na Izbę Przyjęć pomijając placówki podstawowej opieki zdrowotnej odpowiedzialne za leczenie w takich sytuacjach. Szpital tych pacjentów przyjmuje ale muszą się oni liczyć z tym, że czas oczekiwania może być długi, bo nie są to stany nagłego pogorszenia zdrowia i zagrożenia życia. 

Starsze wiadomości

Galeria zdjęć

Kontakt z nami

Sekretariat czynny w godzinach: 7:00 - 14:30

Adres:ul.Sobieskiego 83, Bielsko-Biała
Telefon:33 828 40 00
Fax:33 815 16 30
E-mail: szpital@szpitalpediatryczny.pl