Uwaga na środki psychoaktywne!

Data dodania: 19 sie 2019 przez Jacek Sztafiński

Statystyki dowodzą, że pierwszy kontakt młodych ludzi ze środkami psychoaktywnymi często ma miejsce podczas wakacji. Jak się zorientować, że dziecko zaczęło sięgać po te niebezpieczne używki?

- Doświadczenia naszego oddziału jasno pokazują, że problem używania przez młodzież z terenu Podbeskidzia środków psychoaktywnych jest naprawdę poważny i dotyczy zarówno chłopców jak i dziewcząt. Rodzice często sądzą, że tego typu używki to jakiś daleki, trudno dostępny dla ich dziecka świat i mimo niepokojących zachowań córki lub syna, nie podejrzewają, co jest ich rzeczywistym źródłem. Tymczasem różnego rodzaju środki psychoaktywne, czasami powstające na bazie ogólnodostępnych leków i napojów, są tak naprawdę na wyciągnięcie ręki, a młodzi ludzie bez trudu mogą się dowiedzieć, w jaki sposób je zdobyć. Dlatego bardzo ważne jest to, aby rodzice mieli świadomość tego zagrożenia i kontrolowali czy problem nie dotyczy także ich dziecka – mówi Agnieszka Pawełko, pielęgniarka oddziałowa Całodobowego Oddziału Psychiatrycznego dla Dzieci i Młodzieży Szpitala Pediatrycznego w Bielsku-Białej.

Wśród posiadanych przez młodych ludzi przedmiotów szczególną uwagę rodziców powinny zwrócić igły, strzykawki, tabletki, drażetki, kapsułki, rurki do wdychania oparów, biały proszek lub bezbarwne, przezroczyste kryształki bez zapachu o gorzkim smaku, tubki czy woreczki klejów lub smarów, naczynia pokryte brudnym nalotem czy osmalone sreberka. Alarmujące zachowania to między innymi bełkotliwa mowa lub jej zaburzenia, gadatliwość i wesołkowatość, stany euforyczne, dziwne, nieracjonalne wypowiedzi, nadpobudliwość i wzmożona energia lub też wyraźne zmniejszenie energii życiowej, nerwowość, impulsywność, agresywność, kłopoty ze snem, wahania nastroju od euforii do apatii. O używaniu różnego rodzaju środków psychoaktywnych świadczyć może także zwiększone łaknienie, apetyt na słodycze czy brak apetytu. A także rozszerzone źrenice w nikłym stopniu reagujące na światło, zwężone źrenice, oczy przekrwione lub szklane, krosty i wrzody w okolicy nosa i ust, pęknięcia na wargach, plamy i zaczerwienienia na skórze oraz znaczne ubytki wagi ciała.

Szczegółowe informacje o środkach psychoaktywnych, wywoływanych przez nie objawach oraz skutkach ich używania znaleźć można w internetowej Poradni Narkotykowej on-line: https://www.narkomania.org.pl

Ekologiczne oszczędności

Data dodania: 02 sie 2019 przez Jacek Sztafiński

10 tysięcy zł oszczędności przyniosły w pierwszym półroczu ekologiczne inwestycje Szpitala Pediatrycznego w postaci baterii solarnych na dachu pawilonu nr 2 oraz ogniw fotowoltaicznych na dachu pawilonu nr 5.

Solarne baterie na dachu pawilonu nr 2 zamontowano jesienią 2014 roku, a służą one do podgrzewania używanej w szpitalu wody. Ogniwa fotowoltaiczne na dachu pawilonu nr 5 pojawiły się pod koniec 2016 roku, w ramach gruntownej modernizacji tego obiektu. One produkują energię elektryczną. Zajmują 144 metry kwadratowe powierzchni i mają moc 24 kilowatów. - Inwestycje te przynoszą naszemu szpitalowi wymierny skutek ekonomiczny w postaci niższych rachunków za energię. 

Ale dają one również efekt ekologiczny, gdyż dzięki nim korzystamy z ekologicznej, tak zwanej zielonej energii powstałej z wykorzystania promieni słonecznych i tym samym ograniczamy wykorzystanie energii pochodzącej ze spalania węgla. Dlatego też zarówno na instalację baterii solarnych jak i na montaż ogniw fotowoltaicznych otrzymaliśmy finansowe wsparcie Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach – mówi Czesław Kapała, zastępca dyrektora Szpitala Pediatrycznego w Bielsku-Białej do spraw administracyjno-technicznych.

Oszczędności jakie przynoszą szpitalowi solarne baterie oraz ogniwa fotowoltaiczne nie są bynajmniej symboliczne. W 2017 roku wyprodukowana przez te urządzenia energia miała wartość 17 697 zł, w roku 2018 było to 19 279 zł, a w pierwszych sześciu miesiącach tego roku wartość tej energii wyniosła 10 285 zł.

Bardzo pracowite półrocze

Data dodania: 24 lip 2019 przez Jacek Sztafiński

W pierwszych sześciu miesiącach tego roku blisko 3,5 tysiąca małych pacjentów trafiło na hospitalizację do oddziałów Szpitala Pediatrycznego w Bielsku-Białej. Był to także bardzo pracowity okres w przyszpitalnych poradniach specjalistycznych, w Izbie Przyjęć oraz dla lekarzy świadczących w szpitalu nocną i świąteczną podstawową opiekę medyczną.

Oto jak okres od początku stycznia do końca czerwca wygląda w szpitalnych statystykach. Na hospitalizację przyjęto łącznie 3439 pacjentów. Największa ich część, bo 1343, trafiła na Oddział Pediatryczny. Oddział Chirurgii Dziecięcej przyjął w tym czasie 964 pacjentów, Oddział Niemowlęcy – 562, Pododdział Otolaryngologii Dziecięcej – 414, Całodobowy Oddział Psychiatryczny dla Dzieci i Młodzieży – 117, a Oddział Anestezjologii i Intensywnej Terapii Noworodków i Dzieci – 39. Z kolei w ramach lecznictwa ambulatoryjnego w pierwszym półroczu udzielono w naszym szpitalu łącznie 40 358 porad, w tym 22 001 w dziesięciu poradniach specjalistycznych, 11 739 w ambulatorium Izby Przyjęć oraz 6618 w ramach świadczonej w szpitalu nocnej i świątecznej podstawowej opieki zdrowotnej. - Jeżeli popatrzymy na dane statystyczne dotyczące całego ubiegłego roku, to wynik za pierwsze półrocze może wskazywać na to, że w tym roku hospitalizacji i porad będzie więcej. Widać z tego, że rola i znaczenie naszego szpitala na medycznej mapie regionu są bardzo istotne. Ale koszty wynikające ze zwiększonej liczby pacjentów w pierwszym półroczu to 1,4 miliona zł. Gdyby Narodowy Fundusz Zdrowia zapłacił nam ten poniesiony koszt, to sytuacja finansowa szpitala byłaby zupełnie przyzwoita. Mam nadzieję, że korekta ryczałtu za drugie półrocze uwzględni tę sytuację – mówi Ryszard Odrzywołek, dyrektor Szpitala Pediatrycznego w Bielsku-Białej.

60 lat Szpitala Pediatrycznego – cz. 3

Data dodania: 15 lip 2019 przez Jacek Sztafiński

Za kilka miesięcy będziemy obchodzić jubileusz 60-lecia specjalistycznego szpitala dziecięcego w Bielsku-Białej. Oto kolejne informacje dotyczące historii naszej placówki medycznej.

W 1970 roku dziecięcy szpital zmienił nazwę – w miejsce Szpitala Specjalistycznego XV-lecia im. Janusza Korczaka powstał Szpital Miejski im. Janusza Korczaka. Jednocześnie w miejskiej numerologii obejmującej podległe władzom Bielska-Białej szpitale był on nadal Szpitalem nr 3. Następny rok przyniósł smutne wydarzenie – zmarł Jan Kroczak, dyrektor szpitala oraz ordynator Oddziału Biegunkowego. Jego miejsce w fotelu szefa placówki medycznej zajął lek. med. Edward Henek, jednocześnie ordynator Oddziału Chirurgii Dziecięcej. Nowym ordynatorem Oddziału Biegunkowego został lek. med. Maciej Marcinowski, który był związany ze szpitalem od 1963 roku i zorganizował w nim poradnię alergologiczną dla dzieci. Pisząc o dziejach dziecięcego szpitala w 1971 roku warto wspomnieć, że z uwagi na doskonałe wyposażenie szpitalnego laboratorium wykonywało ono badania osób rannych podczas tragicznego pożaru rafinerii w Czechowicach-Dziedzicach. Co więcej, ponieważ tylko to laboratorium dysponowało w regionie pracownią bakteriologiczną, więc wykonywało badania bakteriologiczne dla pacjentów wszystkich szpitali oraz całego lecznictwa otwartego z terenu Bielska-Białej i powiatu bielskiego.

W 1975 roku znowu zmieniła się na nazwa specjalistycznej dziecięcej placówki medycznej w Bielsku-Białej. W wyniku utworzenia województwa bielskiego powstał Wojewódzki Szpital Zespolony, w skład którego wchodził Szpital nr 1 przy ulicy Wyspiańskiego, Szpital nr 2 w przy ulicy Wyzwolenia oraz Szpital nr 3 przy ulicy Sobieskiego. Oficjalna nazwa szpitala dziecięcego brzmiała odtąd: Wojewódzki Szpital Zespolony – Szpital nr 3. Nowym dyrektorem placówki został lek. med. Kazimierz Żółtański, a dotychczasowy dyrektor Edward Henek objął funkcję naczelnego lekarza. W tym samym roku oferta przyszpitalnych poradni poszerzyła się o opiekę nad dziećmi mającymi wrodzone wady stóp. W 1979 roku, z inicjatywy doświadczonego anestezjologa dr n. med. Zdzisława Smolarka, działalność rozpoczął Oddział Anestezjologii i Intensywnej Terapii Dzieci. Dysponował on czterema łóżkami, a mieścił się na parterze pawilonu nr 5. Przez pierwsze lata funkcjonowania nowego oddziału ordynatorem był jego twórca Zdzisław Smolarek, którego z czasem zastąpiła lek. med. Irmina Urbańska-Maciejewska.

Starsze wiadomości

Galeria zdjęć

Kontakt z nami

Sekretariat czynny w godzinach: 7:00 - 14:30

Adres:ul.Sobieskiego 83, Bielsko-Biała
Telefon:33 828 40 00
Fax:33 815 16 30
E-mail: szpital@szpitalpediatryczny.pl