Informacja dla osób głuchych

Uprzejmie informujemy, że w punktach szpitala (oznaczonych dodatkowo symbolem graficznym ):

  • Izba Przyjęć z Ambulatorium Chirurgicznym
  • Rejestracja Przychodni Specjalistycznej

istnieje możliwość porozumiewania się językiem migowym za pośrednictwem przeszkolonego pracownika szpitala.

Za wyjątkiem sytuacji nagłych prosimy o zgłoszenie chęci skorzystania z pomocy tłumacza języka migowego najpóźniej na 1 dzień przed planowaną wizytą w szpitalu pod nr tel. 33 828 40 40 lub pisząc na adres: szpital@szpitalpediatryczny.pl Dodatkowo osoby głuche mogą uzyskać potrzebne informacje za pośrednictwem poczty elektronicznej pisząc na adres: szpital@szpitalpediatryczny.pl

Galeria zdjęć

Kontakt z nami

Sekretariat czynny w godzinach: 7:00 - 14:30

Adres:Bielsko-Biała, ul.Sobieskiego 83
Telefon:33 828 40 00
Fax:33 815 16 30
E-mail: szpital@szpitalpediatryczny.pl