Rośnie zadowolenie pacjentów

Data dodania: 28 kwi 2016 137

W anonimowych ankietach pacjenci oraz ich rodzice i opiekunowie mogą oceniać pracę Szpitala Pediatrycznego. Fakt, że mierzony za ich pośrednictwem wskaźnik zadowolenia pacjentów idzie systematycznie w górę i wynosi obecnie aż 95 procent to dla naszej placówki medycznej powód do prawdziwej dumy.

Możliwość zgłaszania przez pacjentów oraz ich rodziców pozytywnych i negatywnych uwag za pośrednictwem anonimowych ankiet to efekt posiadania certyfikatu ISO 9001 w zakresie Systemu Zarządzania Jakością, który obliguje posiadające go placówki medyczne nie tylko do prowadzenia takich ankiet ale także ich systematycznej analizy. Dla naszego szpitala ta analiza to nie tylko obowiązek lecz także źródło cennych informacji pokazujących, co w oczach pacjentów funkcjonuje dobrze, co bardzo dobrze, a gdzie coś trzeba poprawić. Niedawno analizie zostało poddanych 115 ankiet wypełnionych w okresie od listopada 2015 roku do marca tego roku. Szczególnie cieszy to, że kolejny raz mierzony w ten sposób poziom satysfakcji pacjentów poszedł w górę. Jak informuje bowiem Anita Janosz-Sikora, pełnomocnik dyrektora Szpitala Pediatrycznego do spraw Systemu Zarządzania Jakością teraz aż 95 procent osób, które wypełniły ankiety jest zadowolonych z jakości usług świadczonych przez naszą placówkę medyczną! Dla porównania, we wrześniu 2014 roku wskaźnik ten wynosił 89 procent, a w ubiegłym roku wahał się między 92 a 93 procent. Widać więc wyraźnie, że coraz większy odsetek pacjentów i ich opiekunów jest zadowolonych z jakości pracy Szpitala Pediatrycznego.

Wśród opinii pozytywnych zawartych w ankietach wypełnionych na przełomie roku 2015/2016 znalazły się między takie, które chwalą czystość szpitalnych oddziałów, kompetencję, życzliwość i uprzejmość całego personelu, przyjazne i żartobliwe podejście do dzieci dzięki czemu udaje się rozładować strach i niepewność małych pacjentów, a także udzielanie szczegółowych i wyczerpujących informacji na temat stanu zdrowia pacjentów i przebiegu leczenia. Ponieważ pośród zgłoszonych uwag krytycznych znalazła się skarga na długi czas oczekiwania na Izbie Przyjęć, przypominamy, że tam o kolejności przyjmowania pacjentów decyduje lekarz lub personel Izby Przyjęć, który w swoich wyborach nie kieruje się tym, kiedy dana osoba przyszła do szpitala, a stanem zdrowia oczekujących pacjentów. Regułą jest, że pierwszeństwo mają pacjenci przywiezieni przez pogotowie ratunkowe, a pacjenci w stanie zagrożenia życia lub zdrowia są przyjmowani przed pacjentami, którzy przyszli na planowy zabieg czy na badania diagnostyczne. Dodatkowo zdarzają się pacjenci, których objawy nie wymagają natychmiastowej pomocy medycznej i którzy przychodzą na Izbę Przyjęć pomijając placówki podstawowej opieki zdrowotnej odpowiedzialne za leczenie w takich sytuacjach. Szpital tych pacjentów przyjmuje ale muszą się oni liczyć z tym, że czas oczekiwania może być długi, bo nie są to stany nagłego pogorszenia zdrowia i zagrożenia życia. 

Galeria zdjęć

Kontakt z nami

Sekretariat czynny w godzinach: 7:00 - 14:30

Adres:Bielsko-Biała, ul.Sobieskiego 83
Telefon:33 828 40 00
Fax:33 815 16 30
E-mail: szpital@szpitalpediatryczny.pl