Informacja dotycząca przetwarzania danych osobowych

Inspektor Ochrony Danych

Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych w osobie Pani Katarzyny Kozickiej , z którym może się Pani/Pan skontaktować w sprawach związanych z ochroną danych osobowych, w następujący sposób:

  • pod adresem poczty elektronicznej: iod@szpitalpediatryczny.pl
  • pisemnie na adres siedziby Administratora
  • telefonicznie 33 828 40 40 (sekretariat)

Klauzule Informacyjne o przetwarzaniu danych osobowych

Poniżej zamieszczamy zbiór klauzul odpowiednio do realizowane celu

  • Klauzula informacyjna dla Kandydatów do pracy pobierz
  • Klauzula informacyjna dla Kandydatów na staż pobierz
  • Klauzula informacyjna dla nadawców i odbiorców korespondencji pobierz
  • Klauzula informacyjna dla nagrywanych rozmów telefonicznych pobierz
  • Klauzula informacyjna dla Pacjentów Szpitala pobierz
  • Klauzula informacyjna o stosowaniu monitoringu wizyjnego pobierz
  • Klauzula informacyjna dla Kontrahentów pobierz

Galeria zdjęć

Kontakt z nami

Sekretariat czynny w godzinach: 7:00 - 14:30

Adres:Bielsko-Biała, ul.Sobieskiego 83
Telefon:33 828 40 00
Fax:33 815 16 30
E-mail: szpital@szpitalpediatryczny.pl