Fundacja "Razem dla Dzieci" KRS 0000501927

Fundacja na rzecz rozwoju Szpitala Pediatrycznego w Bielsku-Białej „Razem dla Dzieci” powstała w połowie stycznia 2014 roku. Utworzyło ją 34 fundatorów, wśród których byli między innymi: poseł na sejm RP Stanisław Szwed, starosta bielski Andrzej Płonka, przewodniczący Rady Powiatu w Bielsku-Białej Roman Migdał, burmistrz Wilamowic Marian Trela, wójt Jasienicy Janusz Pierzyna, wójt Bestwiny Artur Beniowski, wójt Wilkowic Mieczysław Rączka, wójt Porąbki Czesław Bułka, wójt gminy Buczkowice Józef Caputa, wójt gminy Kozy Krzysztof Fiałkowski, naczelnik I Urzędu Skarbowego w Bielsku-Białej Teresa Zejma, ksiądz Edward Mazgaj i dyrektor Szpitala Pediatrycznego w Bielsku-Białej Ryszard Odrzywołek.

Zgodnie ze statutem celem fundacji jest prowadzenie nieodpłatnej działalności pożytku publicznego w zakresie ochrony i promocji zdrowia oraz profilaktyki zdrowotnej, a w szczególności wspieranie Szpitala Pediatrycznego w Bielsku-Białej. Wsparcie dla dziecięcego szpitala będzie realizowane poprzez:

  • podejmowanie i wspieranie działań w zakresie poprawy infrastruktury, pomieszczeń i urządzeń szpitala oraz doposażenia go w specjalistyczne sprzęt i aparaturę medyczną,
  • upowszechnianie i pomoc we wdrażaniu przez szpital programów celowych dla mieszkańców regionu,
  • upowszechnianie i pomoc we wdrażaniu nowoczesnych metod badawczych i diagnostycznych przez szpital,
  • wspieranie inicjatyw zmierzających do podniesienia zdrowotności mieszkańców regionu.

Prezesem Fundacji „Razem dla Dzieci” Teresa Zejma

  • Wiceprezes Małgorzata Szwed
  • Sekretarz Lucyna Majewska
  • Skarbnik Anna Kubiczek-Mynarska


Szpital Pediatryczny w Bielsku-Białej to jedyna dziecięca placówka w naszym regionie, która kompleksowo leczy małych pacjentów z Bielska-Białej oraz z powiatu bielskiego i z powiatów sąsiednich. Szpital ma wspaniały personel – lekarze i pielęgniarki to profesjonaliści, którzy z powodzeniem dbają o zdrowie i życie trafiających do szpitala dzieci. Jednak z uwagi na trudną sytuację finansową służby zdrowia Szpital Pediatryczny w Bielsku-Białej potrzebuje wsparcia. Dlatego zrodził się pomysł powołania do życia Fundacji „Razem dla Dzieci”, której zadaniem jest poszukiwanie funduszy, dzięki którym wzbogaci się aparatura medyczna szpitala i poprawią się warunki leczenia małych pacjentów oraz warunki pobytu w szpitalu rodziców chorych dzieci. Myślimy także o zdobywaniu środków na szkolenia i podnoszenie kwalifikacji przez kadrę lekarską oraz pielęgniarską. Chcemy, aby ten szpital leczył niemal wszystkich małych pacjentów z naszego regionu potrzebujących specjalistycznej pomocy medycznej, a wyjazdy na leczenie do śląskich klinik, które zawsze są dla rodziców trudnością i kłopotem, powinny dotyczyć jedynie szczególnych, pojedynczych przypadków. Liczymy na hojność zarówno mieszkańców Podbeskidzia jak i firm działających na tym terenie, bo przecież dobro dzieci nie powinno być nikomu obojętne” – mówi Małgorzata Szwed, wiceprezes Fundacji „Razem dla Dzieci”.


Dane kontaktowe Fundacji „Razem dla Dzieci”:

adres do korespondencji: ul. Piastowska 40/212A, 43-300 Bielsko-Biała

www: www.razemdladziecibielsko.org.pl

mail: fundacja@razemdladziecibielsko.org.pl

telefon: 603740542

Konto bankowe Fundacji „Razem dla Dzieci”:

Bank Polskiej Spółdzielczości S.A. w Bielsku-Białej ul. S. Sempołowskiej 21,
nr konta: 86 1930 1770 2130 0119 9125 0001
KRS 0000501927

Galeria zdjęć

Kontakt z nami

Sekretariat czynny w godzinach: 7:00 - 14:30

Adres:Bielsko-Biała, ul.Sobieskiego 83
Telefon:33 828 40 00
Fax:33 815 16 30
E-mail: szpital@szpitalpediatryczny.pl