Monitoring

Monitoring na terenie Szpitala Pediatrycznego w Bielsku-Białej, ul. Sobieskiego 83, 43-300 Bielsko-Biała prowadzony jest w celu zapewnienia bezpieczeństwa osób i mienia zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. e) RODO w zw. z art. 23a Ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej i art. 18e Ustawy z dnia 19 sierpnia 1994r. o ochronie zdrowia psychicznego.

Administratorem danych osobowych jest Szpital Pediatryczny w Bielsku-Białej. Pełną informację dotyczącą monitoringu można uzyskać na stronie www.szpitalpediatryczny.pl, kontaktując się z Administratorem danych osobowych telefonicznie pod numerem 33 822 40 40 lub z Inspektorem ochrony danych drogą elektroniczną: iod@szpitalpediatryczny.pl

Galeria zdjęć

Kontakt z nami

Sekretariat czynny w godzinach: 7:00 - 14:30

Adres:Bielsko-Biała, ul.Sobieskiego 83
Telefon:33 828 40 00
Fax:33 815 16 30
E-mail: szpital@szpitalpediatryczny.pl