Oddział Anestezjologii i Intensywnej Terapii Noworodków i Dzieci

Oddział Anestezjologii i Intensywnej Terapii Noworodków i Dzieci (5 stanowisk)

Ordynator Oddziału :

Kierownik lek. med. Anna Piasecka - specjalista anestezjologii i intensywnej terapii

Pielęgniarka Oddziałowa :

mgr Joanna Rzeźnik - specjalista pielęgniarstwa anestezjologicznego i intensywnej terapii

Oddział Anestezjologii i Intensywnej Terapii Noworodków i Dzieci jest jedynym takim oddziałem na terenie subregionu południowego województwa śląskiego

W ramach oddziału leczeni są pacjenci w wieku od 0-18 r.ż.

Oddział dysponuje 5 stanowiskami intensywnej terapii. Zajmuje się leczeniem pacjentów w stanie zagrożenia zdrowia i życia na skutek nagłych lub przewlekłych zachorowań, lub w wyniku powikłań zabiegów operacyjnych.

Personel oddziału świadczy również usługi anestezjologiczne do zabiegów chirurgicznych, laryngologicznych i badań diagnostycznych.

Takiego oddziału nie ma żadna inna dziecięca placówka medyczna w Bielsku-Białej i na Podbeskidziu. O czym mowa? O Oddziale Anestezjologii i Intensywnej Terapii Noworodków i Dzieci Szpitala Pediatrycznego w Bielsku-Białej.

Oddział ten liczy 5 stanowisk do intensywnej terapii. - Dysponujemy najlepszym sprzętem, jaki jest dostępny na rynku. Tutaj nie ma kompromisów, bo w grę wchodzi życie naszych pacjentów. Oddział nie tylko jest wyposażony w najnowszy sprzęt ale także znajduje się w pomieszczeniach, które niedawno zostały wyremontowana i zaadaptowane na jego potrzeby. Hospitalizację przechodzą tam dzieci w dużym przedziale wiekowym – od noworodków po 18-latków. Pod opiekę lekarzy i pielęgniarek z Oddziału Anestezjologii i Intensywnej Noworodków i Dzieci między innymi trafiają wcześniaki z ekstremalnie niską masą ciała wynoszącą na przykład zaledwie 600 gramów, dzieci, które doznały urazów, na przykład w wyniku wypadków komunikacyjnych, ofiary infekcji, sepsy czy mali pacjenci po zabiegach operacyjnych, których stan zdrowia wymaga specjalistycznej pomocy medycznej. A także dzieci, które uległy zatruciu. - Do nas trafiają naprawdę poważne przypadki, bo takie, w których zagrożone jest życie pacjentów. Nie będzie przesady w stwierdzeniu, że na tym szpitalnym oddziale nie raz wyrywa się dzieci z objęć śmierci.

Szczególnie ważne i warte podkreślenia jest to, że Szpital Pediatryczny w Bielsku-Białej jest jedyną dziecięcą placówką medyczną w mieście i regionie, która dysponuje Oddziałem Anestezjologii i Intensywnej Terapii Noworodków i Dzieci (najbliższy taki oddział znajduje się w Katowicach-Ligocie). A to oznacza, że w Szpitalu Pediatrycznym w najbardziej bezpieczny sposób można znieczulać dzieci do koniecznych zabiegów. Bo oddział, na którym w razie potrzeby trzeba szukać ratunku, jest tuż obok. Trzeba też wiedzieć, że lekarze pracujący na Oddziale Anestezjologii i Intensywnej Terapii Noworodków i Dzieci obsługują anestezjologicznie także chirurgię, laryngologię, pediatrię, oddział niemowlęcy, pracownię diagnostyki obrazowej i oczywiście izbę przyjęć.

Jak już wspominano, częstą przyczyną hospitalizacji na Oddziale Anestezjologii i Intensywnej Terapii Noworodków i Dzieci są urazy doznane w wyniku wypadków. Całkowicie uniknąć się ich nie da, ale można ograniczyć ich liczbę. - Sporo wypadków zdarza się podczas jazdy na rowerze lub rolkach. Wystarczy zadbać o to, aby dziecko miało na głowie kask oraz ochraniacze na stawach i ryzyko urazu wyraźnie spadnie. Ważne jest też uczenie dzieci zasad bezpiecznego poruszania się na drodze oraz zaopatrzenia ich ubrań w odblaski. Takie działania nie są ani skomplikowane ani kosztowne, a są skuteczne.

  • Julka w szpitalu - broszura informacyjna dla rodziców i dzieci Pobierz
  • Karta kwalifikacyjna dziecka do znieczulenia Pobierz

Materiały dla lekarzy

  • Zasady przygotowania do znieczulenia Pobierz

Galeria zdjęć

Kontakt z nami

Sekretariat czynny w godzinach: 7:00 - 14:30

Adres:Bielsko-Biała, ul.Sobieskiego 83
Telefon:33 828 40 00
Fax:33 815 16 30
E-mail: szpital@szpitalpediatryczny.pl