Diagnostyka Obrazowa

Informacja o wpływie działalności wykonywanej przez jednostkę organizacyjną polegającej na uruchomieniu pracowni rtg oraz uruchomieniu i stosowaniu aparatów rtg na zdrowie ludzi i na środowisko

Na podstawie art. 32c ust. 2 ustawy Prawo atomowe (tj. Dz. U. z 2023 r., poz. 1173, 1890, z 2024 r. poz. 834 z późn. zm.), informuję, że w jednostce organizacyjnej: SZPITAL PEDIATRYCZNY Bielsko-Biała, ul. Sobieskiego 83 wykonywana jest działalność związana z narażeniem na promieniowanie jonizujące, polegająca na:

  • uruchamianiu i stosowaniu urządzeń wytwarzających promieniowanie jonizujące - aparat TK GE OPTIMA 540, aparat ogólnodiagnostyczny SHIMADZU FLEXAVISION F4, aparat śródoperacyjny ramię C ZIEHM SOLO FD oraz aparat jezdny GE OPTIMA XR 240.
  • uruchamianiu pracowni, w których mają być stosowane źródła promieniowania jonizującego, w szczególności pracowni rentgenowskiej, pracowni tomografii komputerowej oraz na bloku operacyjnym.

Dla jednostki zostały wydane przez WSSE w Katowicach decyzje zezwalające na uruchomienie i stosowanie aparatów rtg oraz na uruchomienie pracowni rtg:

  • aparat RTG jezdny – decyzja nr 117/2020r z dnia 03.04.2020r
  • aparat ramię C – decyzja nr 80/2024 z dnia 26.02.2024r.
  • aparat RTG ogólnodiagnostyczny - decyzje nr 177/2024 oraz 178/2024 z dnia 10.04.2024r.
  • aparat TK - decyzje nr 365/2016, 366/2016 z dnia 07.12.2016r
oraz zgoda na prowadzenie działalności związanej z narażeniem na promieniowanie jonizujące w celach medycznych polegającej na udzielaniu świadczeń zdrowotnych z zakresu badań rentgenodiagnostycznych - nr decyzji 13 z dnia 20.08.2021r, radiologii zabiegowej – nr decyzji 14 z dnia 20.08.2021r, decyzje wydane przez WSSE w Katowicach.

Na podstawie art. 17 ust. 1 ustawy Prawo atomowe, w celu dostosowania sposobu oceny zagrożenia do jego spodziewanego poziomu, pracownicy jednostki organizacyjnej zostali zaliczeni do kategorii B narażenia. Ocena narażenia pracowników prowadzona jest na podstawie: systematycznych pomiarów dozymetrycznych dawek indywidualnych w sposób pozwalający stwierdzić prawidłowość zaliczenia pracowników do tej kategorii. W przeciągu ostatnich 12 miesięcy nie stwierdzono przekroczenia dawek granicznych określonych dla pracowników. Przeprowadzono pomiary dozymetryczne rozkładu mocy dawki promieniowania jonizującego X wokół wszystkich aparatów rtg, podczas których potwierdzono, że konstrukcja ścian, stropów, okien, drzwi oraz zainstalowane urządzenia ochronne w pracowni rtg zabezpiecza osoby pracujące, osoby z ogółu ludności przebywające w sąsiedztwie, a także osoby z ogółu ludności w przypadku pracowni rtg znajdującej się w budynku mieszkalnym przed otrzymaniem w ciągu roku dawek określonych w § 2 i § 3 ust. 1 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 21 sierpnia 2006 r. (Dz. U. Nr 180, poz. 1325). Kierownik jednostki organizacyjnej zapewnia wykonywanie działalności związanej z narażeniem zgodnie z zasadą optymalizacji wymagającą, żeby – przy rozsądnym uwzględnieniu czynników ekonomicznych i społecznych oraz aktualnego stanu wiedzy technicznej – liczba narażonych pracowników i osób z ogółu ludności oraz prawdopodobieństwo ich narażenia były jak najmniejsze, a otrzymywane przez nich dawki promieniowania jonizującego były możliwie małe. Na podstawie powyższych informacji stwierdza się, że działalność w minionych 12 miesiącach nie miała negatywnego wpływu na zdrowie ludzi i środowisko. W związku z wykonywaniem wyżej opisanej działalności do środowiska są/nie są* uwalniane substancje promieniotwórcze.

Galeria zdjęć

Kontakt z nami

Sekretariat czynny w godzinach: 7:00 - 14:30

Adres:Bielsko-Biała, ul.Sobieskiego 83
Telefon:33 828 40 00
Fax:33 815 16 30
E-mail: szpital@szpitalpediatryczny.pl