Wypadek masowy

Data dodania: 29 lis 2017 201

W dniu 27.11.2017 roku na terenie Szpitala Pediatrycznego w Bielsku-Białej odbyła się ćwiczebna symulacja postępowania na wypadek zdarzeń mnogich/masowych/katastrof.

Zadanie:

Przejęcie z wypadku komunikacyjnego, któremu na skutek zderzenia w okolicach Wilkowic busa przewożącego pasażerów z autobusem, uległo pięcioro dzieci w wieku od 2 do 15 lat.

- 2-letni nieprzytomny chłopiec z wielonarządowymi obrażeniami, którego towarzysząca mu matka w stanie ciężkim została przewieziona do Szpitala Wojewódzkiego w Bielsku-Białej

- 6-letni chłopiec z eymiotami, dusznością i spadkiem ciśnienia, z którym przyjechała babcia,

-11-letnia dziewczynka z krwawieniem z nosa i podejrzeniem złamania nosa będąca w stresie w towarzystwie ojca,

-14-latek wracający ze szkoły z otarciem łokcia prawego i lewego,

-15-latka wracająca ze szkoły ze złamaniem prawego podudzia, stłuczeniem i otarciem prawego kolana.

Zgodnie z obowiązującą na terenie Szpitala Procedurą SystemuZarządzania Jakością QP/O/2 dotyczącą postępowania szpitalnego podczas zdarzeń mnogich/masowych/katastrof o godz.13,30 został ogłoszony przez wyznaczonego prze Dyrektora Szpitala lekarza Kamsz alarm czerwony. Telefoniczne zawiadamianie poszczególnych jednostek objętych procedurą trwało 20 minut. Łaczny czas przejęcia, zaopatrzenia i przekazania poszkodowanych na Oddziały to 1 godzina.

Wnioski:

Ćwiczenia były niezapowiedziane. Przebiegały prawidłowo i sprawnie. Wszystkie jednostki organizacyjne zareagowały zgodnie z procedurą.

Galeria zdjęć

Kontakt z nami

Sekretariat czynny w godzinach: 7:00 - 14:30

Adres:Bielsko-Biała, ul.Sobieskiego 83
Telefon:33 828 40 00
Fax:33 815 16 30
E-mail: szpital@szpitalpediatryczny.pl