Bezzasadna skarga

Data dodania: 04 paź 2018 245

Z uwagi na fakt nagłośnienia za pośrednictwem mediów społecznościowych skargi złożonej pod koniec września przez matkę małego pacjenta na lekarza nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej informujemy, że Dyrekcja Szpitala Pediatrycznego w Bielsku-Białej po gruntownym zbadaniu sprawy i poddaniu szczegółowej analizie wszystkich jej aspektów stwierdziła, iż z punktu widzenia medycznego oraz postępowania diagnostycznego nie miały miejsca żadne uchybienia. W efekcie złożona skarga została uznana za bezzasadną.

Jednocześnie przypominamy rodzicom i opiekunom chorych dzieci, że lekarz udzielający świadczeń medycznych w ramach dyżuru nocnej i świątecznej opieki medycznej ma za zadanie udzielać pomocy w stanach nagłego zagrożenia życia i zdrowia oraz skutecznie takim zagrożeniom przeciwdziałać. Jest to więc pomoc natychmiastowa i krótkotrwała, a dalsze leczenie powinno być kontynuowane w placówkach lecznictwa podstawowego.

Galeria zdjęć

Kontakt z nami

Sekretariat czynny w godzinach: 7:00 - 14:30

Adres:Bielsko-Biała, ul.Sobieskiego 83
Telefon:33 828 40 00
Fax:33 815 16 30
E-mail: szpital@szpitalpediatryczny.pl