Elewacja do rewitalizacji

Data dodania: 10 paź 2019 293

Szpital Pediatryczny w Bielsku-Białej złożył wniosek na dofinansowanie rewitalizacji elewacji Pawilonu nr 1, w którym znajduje się Oddział Niemowlęcy oraz dyrekcja i administracja. W jego ramach przewidziano również realizację ważnych działań społecznych.

Wniosek złożony został pod koniec września do konkursu ogłoszonego przez Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego i wchodzi w skład całej grupy projektów wpisanych w Program rewitalizacji miasta Bielska-Białej. Dodajmy, że pawilon nr 1 zbudowano pod koniec dziewiętnastego wieku i z uwagi na jego dużą wartość historyczną, zaplanowane prace renowacyjne musiały zostać uzgodnione z konserwatorem zabytków.

- Nasz wniosek nie ogranicza się jedynie do rewitalizacji elewacji pawilonu nr 1, ale obejmuje również szeroką gamę działań dotyczących przeciwdziałania wykluczeniu społecznemu i walki z ubóstwem. Dlatego między innymi planujemy utworzyć Park sensoryczny, a na terenie szpitala będą organizowane różnego rodzaju spotkania edukacyjne oraz informacyjne dotyczące wspomnianych problemów społecznych. W ramach tego zadania chcemy współpracować z Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie. Współpraca ta, pod nazwą „Razem – szybciej, lepiej, kompleksowo” będzie zmierzała do objęcia wsparciem dzieci doświadczonych przez los, dzieci przebywających w pieczy zastępczej wraz z ich otoczeniem oraz dzieci niepełnosprawnych. Formalne nawiązanie tej współpracy planowane jest w listopadzie, a będzie ona między innymi obejmować uruchomienie szybkiego kanału do diagnostyki medycznej i leczenia szpitalnego, wsparcie w zakresie edukacji zdrowotnej, rehabilitacji medycznej i społecznej oraz w zakresie terapii sensorycznej czy edukację dotyczącą bezpieczeństwa zabaw. Nasz projekt, do którego posiadamy kompletną dokumentację techniczną, został pozytywnie zaopiniowany przez działające przy prezydencie Bielska-Białej Biuro Regionalnych Inwestycji Terytorialnych – informuje Czesław Kapała, zastępca dyrektora Szpitala Pediatrycznego do spraw administracyjno-technicznych. Koszt całego zadania wynosi ponad milion zł, a wnioskowana kwota dofinansowania to 835 tysięcy zł. Wyniki konkursu znane będą wiosną 2020 roku.

Galeria zdjęć

Kontakt z nami

Sekretariat czynny w godzinach: 7:00 - 14:30

Adres:Bielsko-Biała, ul.Sobieskiego 83
Telefon:33 828 40 00
Fax:33 815 16 30
E-mail: szpital@szpitalpediatryczny.pl