Dofinansowanie ważnej inwestycji

Data dodania: 28 sie 2020 351

Szpital Pediatryczny w Bielsku-Białej podpisał z Urzędem Marszałkowskim Województwa Śląskiego umowę dotyczącą dofinansowania ważnej inwestycji, która przywróci dawny blask elewacji jednego z budynków oraz sprawi, że szpitalny park będzie dla małych pacjentów wyjątkowo ciekawym miejscem.

Umowa dotyczy projektu obejmującego termomodernizację Pawilonu nr 1 (w którym mieści się Oddział Niemowlęcy , a także administracja i dyrekcja szpitala), stworzenie w części szpitalnego parku tak zwanego parku sensorycznego oraz przeprowadzenie szerokiej palety działań społecznych. Odnowienie elewacji Pawilonu nr 1 to ostatnia duża inwestycja dotycząca szpitalnych budynków, które w przeszłości przeszły gruntowne modernizacje. Wnętrze Pawilonu nr 1 kilka lat temu również zostało całkowicie odnowione, w efekcie czego znacząco poprawiły się warunki leczenia małych pacjentów na Oddziale Niemowlęcym. Ale pozostał problem jego zewnętrznej elewacji. Ponieważ budynek powstał w latach 90-tych XIX wieku i ma dużą wartość historyczną, więc znajduje się pod opieką konserwatora zabytków. Dlatego wszystkie zaplanowane na jego zewnątrz prace musiały zostać uzgodnione ze służbą ochrony zabytków. Chodzi o odnowienie całej elewacji i ozdobnej attyki, przywrócenie metalowej balustrady, która kiedyś znajdowała się na dachu, naprawę obróbek blacharskich łącznie z wymianą rynien i rur spustowych oraz wykonanie drenażu wokół budynku. Zewnętrzny remont Pawilonu nr 1 połączono z drugą ważną inwestycją, jaką jest rewitalizacja szpitalnego parku poprzez stworzenie parku sensorycznego dla małych pacjentów. Wśród dużych, starych drzew pojawią się spacerowe alejki, ławki oraz elementy zabawowe, które jednocześnie służyć będą do celów socjalizacyjnych, terapeutycznych i edukacyjnych. Przygotowany przez szpital projekt oprócz dwóch zadań inwestycyjnych zakłada również szeroką gamę działań dotyczących przeciwdziałania wykluczeniu społecznemu i walki z ubóstwem, gdzie partnerem będzie Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie. Pomysł ten pozytywnie przeszedł konkursową procedurę w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Śląskiego efektem czego jest umowa zapewniająca jego dofinansowanie w wysokości 56 % z funduszy unijnych i ze środków z budżetu państwa.

- Zewnętrzny remont Pawilonu nr 1 zakończy cykl dużych prac modernizacyjnych jakie przeszły szpitalne budynki w ostatnich latach, a stworzenie parku sensorycznego pozwoli efektywnie wykorzystać nasz park z jego pięknym starodrzewem. Planujemy realizację obu tych zadań połączyć w jedną inwestycję i zlecić jednemu wykonawcy. Najpierw musimy oczywiście przygotować i przeprowadzić postępowanie przetargowe. Zakładamy, że prace ruszą wiosną przyszłego roku – mówi Ewa Bachta, dyrektor Szpitala Pediatrycznego w Bielsku-Białej.

Galeria zdjęć

Kontakt z nami

Sekretariat czynny w godzinach: 7:00 - 14:30

Adres:Bielsko-Biała, ul.Sobieskiego 83
Telefon:33 828 40 00
Fax:33 815 16 30
E-mail: szpital@szpitalpediatryczny.pl