Bielska psychiatria dziecięca będzie większa!

Data dodania: 25 mar 2022 423

Budynek 5Rozstrzygnięto przetarg dotyczący przebudowy drugiego piętra Pawilonu nr 5 Szpitala Pediatrycznego w Bielsku-Białej na potrzeby psychiatrii dziecięcej. W efekcie jedyny na Podbeskidziu Całodobowy Oddział Psychiatryczny Dzieci i Młodzieży poszerzy swoją bazę łóżkową oraz rozbuduje zaplecze terapeutyczne. Będzie mogło się tam leczyć więcej młodych pacjentów, w dodatku w lepszych warunkach.

Całodobowy Oddział Psychiatryczny Dzieci i Młodzieży Szpitala Pediatrycznego w Bielsku-Białej powstał w listopadzie 2018 roku w wyniku wieloletnich starań szpitalnej dyrekcji oraz Starostwa Powiatowego w Bielsku-Białej, któremu podlega ta dziecięca placówka medyczna. Natychmiast okazało się, że był to przysłowiowy strzał w dziesiątkę, gdyż liczący 17 łóżek oddział błyskawicznie zapełnił się pacjentami. Jak informuje jego Ordynator, specjalista psychiatrii dzieci i młodzieży lek. med. Sabina Micorek, już w pierwszych tygodniach pracy oddziału trzeba było dostawić dodatkowe łóżka, aby zabezpieczyć miejsca na nagłe przyjęcia, z uwagi na zagrożenie życia i zdrowia pacjentów. Jednak nawet te dodatkowe łóżka nie były wystarczające wobec lawinowo rosnących potrzeb. Trwająca od dwóch lat pandemia, a teraz także sytuacja geopolityczna, to czynniki, które znacząco wpłynęły na zdrowie psychiczne dzieci i młodzieży. Ponieważ do dzisiaj w Całodobowym Oddziale Psychiatrycznym Dzieci i Młodzieży z reguły wszystkie miejsca są zajęte, więc nic dziwnego, że widząc tak ogromną skalę potrzeb, dyrekcja szpitala oraz Starostwo Powiatowe w Bielsku-Białej podjęły działania zmierzające do rozbudowy tego oddziału. Pomysł był tym bardziej sensowny, że w szpitalnym budynku mieszczącym dziecięcą psychiatrię są wolne powierzchnie. Rzecz dotyczy Pawilonu nr 5, który kilka lat temu – właśnie na potrzeby psychiatrii – został gruntowne wyremontowany i obecnie na parterze mieści Dzienny Oddział Psychiatryczny oraz Poradnię Zdrowia Psychicznego, a na pierwszym piętrze Całodobowy Oddział Psychiatryczny. Drugie piętro Pawilonu nr 5 pozostało puste, ale od początku modernizacji budynku brano pod uwagę możliwość zaadaptowania go na potrzeby rozbudowanej psychiatrii. I tak też się stanie, a inwestycja będzie możliwa dzięki otrzymaniu na ten cel funduszy z Ministerstwa Zdrowia w ramach programu "Wsparcie inwestycji dla oddziałów psychiatrii dziecięcej w związku z epidemią wirusa SARS-CoV-2". Właśnie rozstrzygnięto przetarg, który wyłonił wykonawcę tego zadania. Została nim firma "C&Z" Caputa i Zając sp. z o. o. z Leśnej, której ostateczna oferta opiewała na 1 669 890 zł. Jak informuje Wioletta Feret-Dędys, Zastępca Dyrektora Szpitala Pediatrycznego do spraw Administracyjno-Technicznych, prowadzone postępowanie miało formułę przetargu z negocjacjami i właśnie dzięki negocjacjom udało się osiągnąć spory sukces w postaci obniżenia kosztów inwestycji o 110 tys. zł (pierwotnie najniższa z ofert wynosiła 1 779 900 zł). - Po zaplanowanej przebudowie na drugim piętrze Pawilonu nr 5 mieścić się będą pomieszczenia terapii indywidualnej, gabinety psychoterapii, terapii grupowej i integracji sensorycznej. Zlokalizowana tam kuchnia oddziałowa, z przylegającą do niej jadalnią-świetlicą, będzie dodatkowo pełniła funkcję kuchni do terapii zajęciowej. Na piętrze tym zlokalizowane będą również sale z łazienkami przeznaczone do izolacji pacjentów covidowych. Prócz tego powstanie tam także punkt pielęgniarski, pomieszczenia sanitarne, w tym łazienka przystosowana do potrzeb osób niepełnosprawnych oraz pomieszczenia gospodarcze - mówi Wioletta Feret-Dędys. Termin zakończenia prac to 30 września 2022 roku. W efekcie Oddział Psychiatryczny dla Dzieci i Młodzieży będzie liczył nie, jak obecnie, 17, a 27 łóżek psychiatrycznych plus 3 łóżka w izolatkach na wypadek pacjentów z COVID-19. Jak podkreśla Ordynator Sabina Micorek, w ostatnich dwóch latach przyjęcia do oddziału oraz praca jego personelu były dodatkowo utrudnione przez izolowanie pacjentów oczekujących na wynik testu na Covid-19, a wymagających natychmiastowego przyjęcia oraz z powodu konieczności zabezpieczania pacjentów aktualnie leczonych tak, aby nie narazić ich na zakażenie koronawirusem. Remont drugiego piętra Pawilonu nr 5 umożliwi przyjęcia pacjentów covidowych i izolowanie ich od reszty dzieci. Bardzo ważne jest też utworzenie większej liczby sal terapeutycznych. Dzięki staraniom dyrekcji szpitala od końca ubiegłego roku istnieje możliwość szkolenia lekarzy, którzy chcą zostać specjalistami w dziedzinie psychiatrii dzieci i młodzieży. W całej Polsce dostęp do lekarzy specjalistów psychiatrii dzieci i młodzieży oraz terapeutów młodzieżowych jest bardzo utrudniony - na pierwszą wizytę oczekuje się w tej chwili od kilku do kilkunastu miesięcy. Rozbudowa oddziału oraz zatrudnienie nowej, dodatkowej kadry w Oddziale Całodobowym, Oddziale Dziennym oraz Poradni Zdrowia Psychicznego umożliwi dostęp do leczenia dla większej liczby pacjentów. - Mające miejsce praktycznie non-stop pełne obłożenie naszej psychiatrii dobitnie pokazuje, jak wielu młodych pacjentów potrzebuje takiej opieki medycznej. Rozbudowa Całodobowego Oddziału Psychiatrycznego dla Dzieci i Młodzieży obejmująca poszerzenie bazy łóżkowej i zaplecza terapeutycznego sprawi, że będziemy mogli pomagać większej niż dotąd liczbie młodych ludzi wymagających tego typu terapii. To z pewnością bardzo dobra wiadomość zarówno dla samych pacjentów jak i ich rodziców. Serdecznie dziękuję Ministerstwu Zdrowia oraz Starostwu Powiatowemu w Bielsku-Białej za finansowe wsparcie, które umożliwiło nam przystąpienie do rozbudowy dziecięcej psychiatrii - mówi Katarzyna Czauderna, Dyrektor Szpitala Pediatrycznego w Bielsku-Białej.

Galeria zdjęć

Kontakt z nami

Sekretariat czynny w godzinach: 7:00 - 14:30

Adres:Bielsko-Biała, ul.Sobieskiego 83
Telefon:33 828 40 00
Fax:33 815 16 30
E-mail: szpital@szpitalpediatryczny.pl