Rozbudowa dziecięcej psychiatrii w Bielsku-Białej ukończona

Data dodania: 30 lis 2022 456

Rozbudwa psychiatriiDobiegła końca przebudowa II piętra pawilonu nr V Szpitala Pediatrycznego w Bielsku-Białej na potrzeby psychiatrii dziecięcej. Dzięki tej inwestycji, jedyny na Podbeskidziu, Oddział Psychiatryczny dla Dzieci i Młodzieży poszerzy swoją bazę łóżkową, co umożliwi dostęp do leczenia dla większej ilości małoletnich pacjentów oraz zapewni lepsze warunki terapeutyczne.

28 listopada oficjalnie oddano do użytku nowe pomieszczenia dziecięcej psychiatrii mieszczące się na II piętrze pawilonu nr V. Gospodarzami uroczystości byli Starosta Bielski Andrzej Płonka i Katarzyna Czauderna, Dyrektor Szpitala Pediatrycznego. Wśród licznie przybyłych gości byli między innymi: Stanisław Szwed - sekretarz stanu w Ministerstwie Rodziny i Polityki Społecznej oraz poseł na sejm RP, Jan Chrząszcz – wicewojewoda śląski, Piotr Nowak – Dyrektor Śląskiego Oddziału Wojewódzkiego NFZ, parlamentarzyści: Małgorzata Pępek, Przemysław Drabek i Przemysław Koperski, Jan Borowski – przewodniczący Rady Powiatu w Bielsku-Białej wraz z grupą powiatowych radnych, Ewa Żak – radna sejmiku województwa śląskiego, Małgorzata Szwed – Przewodnicząca Beskidzkiej Okręgowej Izby Pielęgniarek i Położnych oraz Teresa Zejma – prezes Fundacji „Razem dla Dzieci”.

Szpitalny pawilon nr V już od 2018 roku służy dziecięcej psychiatrii - na parterze budynku funkcjonuje Dzienny Oddział Psychiatryczny dla Dzieci i Młodzieży oraz Poradnia Zdrowia Psychicznego dla Dzieci i Młodzieży, a na pierwszym piętrze Oddział Psychiatryczny dla Dzieci i Młodzieży. Drugie piętro tego budynku pozostawało dotąd puste, ale Dyrekcja Szpitala oraz Starostwo Powiatowe w Bielsku-Białej, widząc ogromną skalę potrzeb, konsekwentnie dążyły do jego adaptacji na potrzeby psychiatrii. I tak też się stało. W wyniku zrealizowanej modernizacji na II piętrze pawilonu nr V powstały między innymi gabinety psychoterapii indywidualnej, terapii grupowej, sala terapii zajęciowej oraz sala integracji sensorycznej. Stworzona tam kuchnia oddziałowa, z przylegającą do niej jadalnią będzie dodatkowo pełniła funkcję kuchni do zajęć kulinoterapii. Na piętrze tym zlokalizowane są również sale z łazienkami przeznaczone do izolacji pacjentów z COVID-19. Powstał także punkt pielęgniarski, gabinet zabiegowy, pomieszczenia sanitarne w tym łazienka przystosowana do potrzeb osób niepełnosprawnych. W efekcie przeprowadzonych prac Oddział Psychiatryczny dla Dzieci i Młodzieży, który zaprojektowany był na 17 łóżek, (a z uwagi na potrzeby hospitalizacji w trybie pilnym ze względu na zagrożenie zdrowia i życia mieszczący z „dostawkami” nawet 22 - 23 pacjentów) poszerzy swoją bazę do 27 łóżek psychiatrycznych i trzech łóżek w izolatkach na wypadek pacjentów z COVID-19. Jak informuje Dyrektor Katarzyna Czauderna, całkowita wartość zrealizowanego projektu wyniosła 1 909 450 zł. Inwestycja była możliwa dzięki otrzymaniu przez Szpital Pediatryczny funduszy z Ministerstwa Zdrowia w ramach programu "Wsparcie inwestycji dla oddziałów psychiatrii dziecięcej w związku z epidemią wirusa SARS-CoV-2" w wysokości 1 536 481 zł oraz finansowej pomocy ze strony Starostwa Powiatowego w Bielsku-Białej w kwocie 334 780 zł (pozostałą część wydatków stanowiły środki własne szpitala). Wszystkie zaplanowane prace wykonano w terminie, a zmodernizowane pomieszczenia uzyskały niezbędne do użytkowania zgody i akceptacje, między innymi straży pożarnej i sanepidu.

Wyremontowane II piętro pawilonu nr V daje znacznie większe możliwości prowadzenia różnorodnych zajęć terapeutycznych dostosowanych do potrzeb coraz większej liczby pacjentów. Rozbudowa Oddziału Psychiatrycznego oraz zatrudnienie dodatkowego personelu umożliwi lepszą pomoc dzieciom i młodzieży, której w obecnych, trudnych czasach tak bardzo potrzebują. - Jeszcze cztery lata temu nie było takiego oddziału na Podbeskidziu, a potrzeby są ogromne. W województwie jesteśmy tylko my i Sosnowiec. Cieszę się, że tyle osób zaangażowało się w to przedsięwzięcie. Dziękuje za wsparcie wiceministrowi Stanisławowi Szwedowi, wicewojewodzie Janowi Chrząszczowi, a na ręce radnej wojewódzkiej Ewy Żak składam podziękowania panu marszałkowi – mówił podczas uroczystości starosta bielski Andrzej Płonka.

Rozbudowa psychiatriiRozbudowa psychiatriiRozbudowa psychiatriirozbudowa psychiatriiRozbudowa psychriatriiRozbudowa psychiatriiRozbudowa psychiatriiRozbudowa psychiatriiRozbudowa psychiatrii

Galeria zdjęć

Kontakt z nami

Sekretariat czynny w godzinach: 7:00 - 14:30

Adres:Bielsko-Biała, ul.Sobieskiego 83
Telefon:33 828 40 00
Fax:33 815 16 30
E-mail: szpital@szpitalpediatryczny.pl