Poprawa bezpieczeństwa teleinformatycznego

Data dodania: 23 sty 2023 462

Zakończyła się procedura dotycząca zakupu przez Szpital Pediatryczny w Bielsku-Białej dodatkowego sprzętu informatycznego wraz z oprogramowaniem. Dzięki tym nabytkom podniesie się poziom bezpieczeństwa szpitalnych systemów teleinformatycznych. Przedmiotem przeprowadzonego postępowania przetargowego, które podzielono na kilka części, było dostarczenie sprzętu informatycznego wraz ze stosownymi licencjami w tym na przykład serwera wirtualizacyjnego z pamięcią. Zakupy te między innymi umożliwią nieprzerwaną ochronę szpitalnej sieci oraz nieprzerwane funkcjonowanie systemów informatycznych. Zapewnią - w przypadku awarii - zasilanie krytycznych elementów infrastruktury informatycznej do czasu uruchomienia zasilania rezerwowego z agregatu. Oferty firm, które zwycięsko wyszły z przetargowej batalii i z którymi podpisano stosowne umowy opiewają łącznie na kwotę 399 490,88 zł. Pieniądze te udało się szpitalowi pozyskać z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 w ramach ogólnopolskiej akcji Narodowego Funduszu Zdrowia mającej na celu podniesienie poziomu cyberbezpieczeństwa systemów teleinformatycznych podmiotów świadczących usługi medyczne. Dofinansowanie nastąpiło na podstawie zarządzenia nr 68/2022/BBIICD Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia. Aby jednak można było z tych środków skorzystać, najpierw należało wykonać specjalny audyt, który wskazał wymagające wzmocnienia obszary szpitalnego systemu teleinformatycznego. - Celem zakupów jest wzmocnienie zabezpieczenia naszych systemów informatycznych przed różnego rodzaju niepożądanymi zdarzeniami. To bardzo istotna kwestia biorąc pod uwagę fakt, że w naszym szpitalu obieg dokumentów elektronicznych obejmuje między innymi tak wrażliwe dane jak dokumentacja medyczna, którą musimy archiwizować wiele lat. Dlatego sięgamy po wyjątkowo skuteczne zabezpieczenia, które zapewniają jego sprawne funkcjonowania w przypadku awarii. Bardzo cieszy fakt, iż udało się na ten cel uzyskać zewnętrze wsparcie finansowe, gdyż szpitalowi byłoby trudno znaleźć w swoim budżecie tak znaczną kwotę - mówi Wioletta Feret-Dędys, Zastępca Dyrektora Szpitala Pediatrycznego do spraw Administracyjno-Technicznych.

 

Galeria zdjęć

Kontakt z nami

Sekretariat czynny w godzinach: 7:00 - 14:30

Adres:Bielsko-Biała, ul.Sobieskiego 83
Telefon:33 828 40 00
Fax:33 815 16 30
E-mail: szpital@szpitalpediatryczny.pl