Ogłoszenie o brakowaniu (zniszczeniu) dokumentacji medycznej

Data dodania: 19 paź 2023 486

    Uprzejmie informujemy, że planowane jest brakowanie indywidualnej dokumentacji medycznej pacjentów leczonych w byłym Wojewódzkim Szpitalu Zespolonym- Szpitalu nr 3 im. J.Korczaka w Bielsku-Białej. Szpital Pediatryczny w Bielsku-Białej, Specjalistyczne Przychodnie Matki I Dziecka .

Dokumentacja  podlegająca brakowaniu  ( zniszczeniu) pochodzi z lat 1997-2001  i są  to kartoteki pacjentów z przychodni specjalistycznych.

Osoby zainteresowane odbiorem oryginału dokumentacji medycznej przeznaczonej do zniszczenia mogą ubiegać się  o jej odbiór  do dnia 30 listopada 2023 roku, po uprzednim złożeniu wniosku w Dziale Metodyczno-Organizacyjnym  i Statystyki Szpitala Pediatrycznego   przy ulicy Sobieskiego 83, od poniedziałku do piątku , w godzinach 7.00 – 14.35.

Formularz wniosku  o udostępnienie dokumentacji  medycznej  dostępny jest w Dziale Metodyczno-Organizacyjnym i Statystyki oraz na stronie interenetowej  www.szpitalpediatryczny.pl  w zakładce “Dokumentacja medyczna”.

Dokumentację medyczną wydajemy osobom uprawnionym, za okazaniem dowodu tożsamości.

Po upływie w/w terminu  dokumentacja zgodnie z obowiązującymi przepisami  prawa zostanie przekazana do brakowania ( zniszczenia) w sposób uniemożliwiający identyfikację pacjenta, którego dotyczyła.

Podstawa prawna: art.29 ust.2 Ustawy z dnia 6 listopada 2008 roku o Prawach Pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta ( tekst jednolity: Dz.U.2022.1876 )

Jednocześnie informujemy, że zgodnie z przywoływaną Ustawą, dokumentacja medyczna  przeznaczona do brakowania  może być wydana pacjentowi  nie wcześniej niż  po upływie 20 lat  licząc od końca  roku kalendarzowego , w którym dokonano ostatniego wpisu, z wyjątkiem dokumetacji  medycznej dzieci do ukończenia 2 roku życia, która jest przechowywana w Szpitalu przez okres 22 lat.

Galeria zdjęć

Kontakt z nami

Sekretariat czynny w godzinach: 7:00 - 14:30

Adres:Bielsko-Biała, ul.Sobieskiego 83
Telefon:33 828 40 00
Fax:33 815 16 30
E-mail: szpital@szpitalpediatryczny.pl