Park będzie piękny!

Data dodania: 31 paź 2023 487

Wypięknieje oraz nabierze bardziej funkcjonalnego oblicza sędziwy park znajdujący się na terenie Szpitala Pediatrycznego w Bielsku-Białej. Ta znacząca zmiana na lepsze będzie możliwa dzięki funduszom jakie Powiat Bielski pozyskał z Rządowego Programu Ochrony Zabytków.

Trzeba wiedzieć, że park naszego szpitala, z uwagi na jego historyczne oraz przyrodnicze walory, został wpisany do Gminnej Ewidencji Zabytków Miasta Bielska-Białej, a rośnie na jego terenie aż 297 drzew i krzewów! Władze Szpitala Pediatrycznego już od lat planowały tak zmienić oblicze parku, aby nie tylko zwiększyć jego walory estetyczne ale przede wszystkim, żeby uczynić go dla małych pacjentów miejscem bezpiecznego odpoczynku i spotkań z rodziną w otoczeniu wspaniałej przyrody. Na przeszkodzie stał jednak brak pieniędzy, stąd wspólne z Powiatem Bielskim, który jest podmiotem tworzącym szpitala, poszukiwanie niezbędnych, zewnętrznych środków finansowych. Sztuka ta w końcu się udała, gdyż Powiat Bielski na zadanie o nazwie "Rewaloryzacja i rewitalizacja terenów zielonych w Szpitalu Pediatrycznym w Bielsku-Białej" z Rządowego Programu Ochrony Zabytków uzyskał dofinansowanie wynoszące 499 800 zł. Przewidywany całkowity koszt inwestycji (wraz z tak zwanym wkładem własnym) wyniesie 510 000 zł. - W ramach tego projektu, który będzie realizowany z zachowaniem uwarunkowań historycznych, przyrodniczych i przestrzennych, planowane jest kompleksowe uporządkowanie oraz zagospodarowanie terenów zielonych szpitala. Przewidywana jest pielęgnacja parkowej roślinności poprzez cięcia pielęgnacyjne i sanitarne oraz mechaniczne wzmacnianie koron drzew, wycinka obumarłych drzew i krzewów oraz nasadzenia nowych roślin. Planowana jest także modernizacja istniejących alejek dla oraz elementy małej architektury - mówi Wioletta Feret-Dędys, Zastępca Dyrektora Szpitala Pediatrycznego do spraw Administracyjno-Technicznych.

Termin zakończenia rewaloryzacji i rewitalizacji parku to koniec grudnia 2025 roku.

 

Galeria zdjęć

Kontakt z nami

Sekretariat czynny w godzinach: 7:00 - 14:30

Adres:Bielsko-Biała, ul.Sobieskiego 83
Telefon:33 828 40 00
Fax:33 815 16 30
E-mail: szpital@szpitalpediatryczny.pl