Jak widzą szpital pacjenci i ich opiekunowie?

Data dodania: 05 lut 2015 61

Anonimowe ankiety, które wypełniają pacjenci Szpitala Pediatrycznego oraz ich opiekunowie są bardzo ważnym źródłem informacji. Bo dzięki  nim wiadomo, jak szpital widzą ci, dla których on funkcjonuje. Trudno więc nie cieszyć się z faktu, że szpital przez pryzmat tych ankiet prezentuje się bardzo dobrze.

Posiadanie certyfikatu ISO 9001 w zakresie systemu zarządzania jakością zobowiązuje Szpital Pediatryczny do systematycznego analizowania ankiet satysfakcji pacjentów, które anonimowo wypełniać mogą zarówno pacjenci jak i ich opiekunowie. Ankiety swoim zakresem obejmują szpitalne oddziały, Izbę Przyjęć, poradnie specjalistyczne oraz diagnostykę. Analiza informacji zawartych w około stu ankietach wypełnionych w czwartym kwartale ubiegłego roku może być powodem do zadowolenia. Przez pryzmat tych ankiet - czyli w oczach pacjentów i ich opiekunów - szpital wygląda bowiem bardzo pozytywnie.

- Personel – pod uwagę brano nie tylko lekarzy i pielęgniarki ale także diagnostów, fizjoterapeutów oraz grupy utrzymania czystości - scharakteryzowano w ankietach następującymi określaniami: uprzejmy, miły, profesjonalny, kompetentny, czuły w stosunku do pacjenta. Osoby, które wypełniły ankiety uważają, że personel szybko podejmuje interwencje medyczne i okazuje duże zainteresowanie pacjentom. Atmosfera w szpitalu została określona jako miła, a z ankiet wynika, że pacjenci i ich opiekunowie czują się w naszym szpitalu bezpiecznie. Rejestrację w poradniach oceniono jako uprzejmą i prawidłowo informującą rodziców. Bardzo wysoko oceniono też usługi medyczne i opiekuńcze świadczone przez naszą placówkę. Szczególnie cieszy fakt, iż rodzice i opiekunowie oceniają Szpital Pediatryczny jako szpital przyjazny dziecku i polecają innym pobyt w naszym szpitalu – mówi Alicja Skrond-Wiśniewska, pełnomocnik dyrektora do spraw zarządzania jakością.

Ankiety potwierdziły też starą prawdą, że nigdy nie jest tak dobrze, aby nie mogło być lepiej. Uwag krytycznych nie było dużo, ale również się pojawiły i stanowią dla nas cenne źródło informacji - dzięki nim wiemy, gdzie jest jeszcze coś do poprawienia. 

Galeria zdjęć

Kontakt z nami

Sekretariat czynny w godzinach: 7:00 - 14:30

Adres:Bielsko-Biała, ul.Sobieskiego 83
Telefon:33 828 40 00
Fax:33 815 16 30
E-mail: szpital@szpitalpediatryczny.pl