Psychiatria w Szpitalu Pediatrycznym

Data dodania: 13 maj 2022 436

Oddział psychhiatrycznyOddział Psychiatryczny dla Dzieci i Młodzieży

nr tel. 33 828 40 37, 33 828 40 15

Oddział posiada akredytację na prowadzenia szkolenia specjalizacyjnego w dziedzinie psychiatrii dzieci i młodzieży (2 miejsca szkoleniowe).

Zespół pracujący z pacjentami to wykwalifikowany personel lekarsko - pielęgniarsko – terapeutyczny.

 

Ordynator Oddziału - Lek. Specjalista Psychiatrii Dzieci i Młodzieży Sabina Micorek

Lekarze:

Lek. Rafał Sołowiów -  w trakcie specjalizacji z psychiatrii dzieci i młodzieży

Lek. Agnieszka Pardo -  w trakcie specjalizacji z psychiatrii dzieci i młodzieży

Lek. Aleksandra Kucia - w trakcie specjalizacji z psychiatrii dzieci i młodzieży

Lek. Katarzyna Dąbrowska - w trakcie specjalizacji z psychiatrii dzieci i młodzieży

Lek. Katarzyna Nowak - w trakcie specjalizacji z psychiatrii dzieci i młodzieży

Psychologowie:

mgr Natalia Basiura - Gruszeczka - certyfikowany psychoterapeuta

mgr Ewelina Kocemba- Stolarska - specjalista psychoterapii dzieci i młodzieży

mgr Aleksandra Majchrzak - psycholog  w trakcie uzyskiwania certyfikatu psychoterapeuty

mgr Aleksandra Cybulska- Stysiak - psycholog w trakcie uzyskiwania certyfikatu psychoterapeuty

mgr Joanna Sołtysik-Kowalska - psycholog w trakcie uzyskania certyfikatu  psychoterapeuty

mgr Kinga Wróblewska - psycholog

Superwizor Oddziału: mgr Katarzyna Gwóźdź Certyfikowany Superwizor Psychoterapii Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego

Terapeuta Zajęciowy: Łucja Sznyr,  Klaudia Ficyk

Rzecznik Praw Pacjenta Psychiatrycznego :  Magdalena Opalska

Oddział dysponuje 30 miejscami.

Pacjenci są przyjmowani do oddziału w trybie nagłym lub na podstawie skierowania w trybie pilnym lub stabilnym (ustalenie terminu przyjęci, osobiście lub telefonicznie pod nr tel. 33 828 40 37 .

Ofertę leczenia kierujemy do pacjentów cierpiących z powodu:
• zaburzeń psychotycznych dla pacjentów do 18 rż.
• zaburzeń afektywnych (nastroju) dla pacjentów do 18 rż.
• zaburzeń nerwicowych dla pacjentów do 18 rż.
• zaburzeń odżywiania się dla pacjentów do 18 rż.
• zaburzeń zachowania i emocji dla pacjentów do 18 rż.

Długość pobytu:
Długość pobytu uzależniona jest od indywidualnej problematyki, po okresie wstępnej diagnozy (ok. 3 tygodnie) następuje decyzja dotycząca dalszego procesu terapeutycznego z określeniem długości i celu pobytu (pobyty ukierunkowane na stabilizację stanu psychicznego lub pobyty terapeutyczne).

Metody leczenia:

 • psychoterapia grupowa,

 • zebrania społeczności,

 • psychorysunek,

 • muzykoterapia,

 • zajęcia rekreacyjne,

 • zajęcia ruchowe,

 • terapia zajęciowa,

 • arteterapia,

 • trening umiejętności społecznych,

 • farmakoterapia.

Poradnia zdrowia psychicznegoPoradnia Zdrowia Psychicznego dla Dzieci i Młodzieży

nr tel. 33 828 40 74

Lekarze:

Lek. Specjalista Psychiatrii Dzieci i Młodzieży Sabina Micorek

Lek. Specjalista Psychiatrii Dzieci i Młodzieży Maria Barczyk

Lek. Rafał Sołowiów - w trakcie specjalizacji z psychiatrii dzieci i młodzieży

Lek. Agnieszka Pardo -  w trakcie specjalizacji z psychiatrii dzieci i młodzieży

Psychologowie:

mgr Małgorzata Woźniak – Siąkała - psycholog kliniczny

mgr Bogusława Lipniak – Przybyło – psycholog w trakcie uzyskania certyfikatu psychoterapeutycznego

mgr Anna Skórzak – certyfikowany psychoterapeuta

mgr Anna Pasierbek – psycholog w trakcie uzyskiwania certyfikatu psychoterapeuty

mgr Anna Augustyniak – psycholog w trakcie uzyskiwania certyfikatu psychoterapeuty

mgr Joanna Jamro  – psycholog  w trakcie uzyskiwania certyfikatu psychoterapeuty

Oddział Dzienny Psychiatryczny Rehabilitacyjny dla Dzieci i Młodzieży

nr tel. 33 828 40 75

Kierownik oddziału Lek. specjalista Psychiatrii Dzieci i Młodzieży Maria Barczyk

Psychologowie:

mgr Agnieszka Zaręba-Piekiełko - w trakcie uzyskiwania certyfikatu psychoterapeuty

mgr Anna Pasierbek - w trakcie uzyskiwania certyfikatu psychoterapeuty

mgr Dominika Borowska-Stasica - w trakcie uzyskiwania certyfikatu psychoterapeuty

mgr Agnieszka Żurek - w trakcie uzyskiwania certyfikatu psychoterapeuty

Pielęgniarka/ terapeuta zajęciowy - Anna Sobańska

 Klaudia Ficyk - terapeuta zajęciowy

 Paulina Uszyńska - terapeuta zajęciowy

Superwizor Oddziału: mgr Agnieszka Humięcka  Superwizor Psychoterapii Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego

Rzecznik Praw Pacjenta Psychiatrycznego :  Magdalena Opalska

Oddział dysponuje 15 miejscami dla dzieci w trakcie roku szkolnego oraz wakacji.

Do oddziału kierowani są pacjenci w przedziale wiekowym 10- 13 r.ż., z zaburzeniami obejmującymi rozpoznania F40-F48 oraz F 90 – F98. Grupa pacjentów Oddziału liczy od 14 do 16 dzieci.

Czas terapii

Pacjenci do grupy przyjmowani są we wrześniu i czas leczenia trwa do końca czerwca. Leczenie dziecka w oddziale jest krótsze niż podany wyżej czas, jeśli ustają wskazania psychiatryczne do dalszego leczenia. Pobyt w oddziale może być wydłużony jeśli wymaga tego stan pacjenta. W okresie wakacyjnym tworzone są turnusy terapeutyczne trwające po 2 tygodnie.

Program terapii obejmuje co najmniej 25 godzin tygodniowo (przez 5 dni w tygodniu).

Codziennie, po wyjściu z oddziału pacjenci realizują obowiązek szkolny w trybie nauczania indywidualnego.

Terapia zajęciowaOddziaływanie na rozwój procesów poznawczych, rozwój emocjonalny oraz kształtowanie umiejętności społecznych realizowany jest poprzez:

 • psychoterapię grupową,

 • zebrania społeczności,

 • psychorysunek,

 • muzykoterapię,

 • relaks,

 • psychogimnastykę,

 • terapię zajęciową,

 • arteterapię,

 • zajęcia edukacyjne – m.in. trening umiejętności płynnego czytania,

 • zajęcia rekreacyjne,

 • trening umiejętności społecznych.

Zakładane cele do osiągnięcia w procesie leczenia w Oddziale Dziennym to rozwijanie poznawczego podejścia pacjentów do:

 • swoich zachowań,

 • przeżywanych emocji,

 • relacji z otoczeniem,

 • poprawa funkcjonowania w środowisku rodzinnym i rówieśniczym,

 • rozwijanie umiejętności samokontroli,

 • zmiany postaw emocjonalnych wobec siebie i otoczenia,

 • weryfikacja diagnozy,

 • zmiana nieprawidłowych relacji w rodzinie pacjenta.

Ponadto prowadzona jest systematyczna psychoedukacja rodziców (opiekunów) – grupowa i indywidualna.

W czasie spotkań grupowych omawiane są ogólne tematy dotyczące istoty zaburzeń emocjonalnych, problemów wychowawczych; rodzice maja możliwość dzielenia się swoimi doświadczeniami na forum grupy.

W czasie indywidualnych spotkań z rodzicami możliwa jest praca nad relacjami w danej rodzinie, zmianą postaw (emocjonalnych, wychowawczych) wobec dziecka.

Galeria zdjęć

Kontakt z nami

Sekretariat czynny w godzinach: 7:00 - 14:30

Adres:Bielsko-Biała, ul.Sobieskiego 83
Telefon:33 828 40 00
Fax:33 815 16 30
E-mail: szpital@szpitalpediatryczny.pl