Psychiatria w Szpitalu Pediatrycznym

Data dodania: 13 maj 2022 436

Oddział psychhiatrycznyOddział Psychiatryczny dla Dzieci i Młodzieży

nr tel. 33 828 40 37, 33 828 40 15

Oddział posiada akredytację na prowadzenia szkolenia specjalizacyjnego w dziedzinie psychiatrii dzieci i młodzieży (2 miejsca szkoleniowe).

Zespół pracujący z pacjentami to wykwalifikowany personel lekarsko - pielęgniarsko – terapeutyczny.

 

Ordynator Oddziału - Lek. Specjalista Psychiatrii Dzieci i Młodzieży Sabina Micorek

Lekarze:

Lek. Rafał Sołowiów -  w trakcie specjalizacji z psychiatrii dzieci i młodzieży

Lek. Agnieszka Pardo -  w trakcie specjalizacji z psychiatrii dzieci i młodzieży

Lek. Aleksandra Kucia - w trakcie specjalizacji z psychiatrii dzieci i młodzieży

Lek. Katarzyna Dąbrowska - w trakcie specjalizacji z psychiatrii dzieci i młodzieży

Lek. Katarzyna Nowak - w trakcie specjalizacji z psychiatrii dzieci i młodzieży

Psychologowie:

mgr Natalia Basiura - Gruszeczka - certyfikowany psychoterapeuta

mgr Ewelina Kocemba- Stolarska - specjalista psychoterapii dzieci i młodzieży

mgr Aleksandra Majchrzak - psycholog  w trakcie uzyskiwania certyfikatu psychoterapeuty

mgr Aleksandra Cybulska- Stysiak - psycholog w trakcie uzyskiwania certyfikatu psychoterapeuty

mgr Joanna Sołtysik-Kowalska - psycholog w trakcie uzyskania certyfikatu  psychoterapeuty

mgr Kinga Wróblewska - psycholog

Superwizor Oddziału: mgr Katarzyna Gwóźdź Certyfikowany Superwizor Psychoterapii Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego

Terapeuta Zajęciowy: Łucja Sznyr,  Klaudia Ficyk

Rzecznik Praw Pacjenta Psychiatrycznego  -  ogólnopolska infolinia: 800-190-590,   adres mailowy: kancelaria@rpp.gov.pl 

Oddział dysponuje 30 miejscami.

Pacjenci są przyjmowani do oddziału w trybie nagłym lub na podstawie skierowania w trybie pilnym lub stabilnym (ustalenie terminu przyjęci, osobiście lub telefonicznie pod nr tel. 33 828 40 37 .

Ofertę leczenia kierujemy do pacjentów cierpiących z powodu:
• zaburzeń psychotycznych dla pacjentów do 18 rż.
• zaburzeń afektywnych (nastroju) dla pacjentów do 18 rż.
• zaburzeń nerwicowych dla pacjentów do 18 rż.
• zaburzeń odżywiania się dla pacjentów do 18 rż.
• zaburzeń zachowania i emocji dla pacjentów do 18 rż.

Długość pobytu:
Długość pobytu uzależniona jest od indywidualnej problematyki, po okresie wstępnej diagnozy (ok. 3 tygodnie) następuje decyzja dotycząca dalszego procesu terapeutycznego z określeniem długości i celu pobytu (pobyty ukierunkowane na stabilizację stanu psychicznego lub pobyty terapeutyczne).

Metody leczenia:

 • psychoterapia grupowa,

 • zebrania społeczności,

 • psychorysunek,

 • muzykoterapia,

 • zajęcia rekreacyjne,

 • zajęcia ruchowe,

 • terapia zajęciowa,

 • arteterapia,

 • trening umiejętności społecznych,

 • farmakoterapia.

Poradnia zdrowia psychicznegoPoradnia Zdrowia Psychicznego dla Dzieci i Młodzieży

nr tel. 33 828 40 74

Lekarze:

Lek. Specjalista Psychiatrii Dzieci i Młodzieży Sabina Micorek

Lek. Specjalista Psychiatrii Dzieci i Młodzieży Maria Barczyk

Lek. Rafał Sołowiów - w trakcie specjalizacji z psychiatrii dzieci i młodzieży

Lek. Agnieszka Pardo -  w trakcie specjalizacji z psychiatrii dzieci i młodzieży

Psychologowie:

mgr Małgorzata Woźniak – Siąkała - psycholog kliniczny

mgr Bogusława Lipniak – Przybyło – psycholog w trakcie uzyskania certyfikatu psychoterapeutycznego

mgr Anna Skórzak – certyfikowany psychoterapeuta

mgr Anna Pasierbek – psycholog w trakcie uzyskiwania certyfikatu psychoterapeuty

mgr Anna Augustyniak – psycholog w trakcie uzyskiwania certyfikatu psychoterapeuty

mgr Joanna Jamro  – psycholog  w trakcie uzyskiwania certyfikatu psychoterapeuty

 

Oddział Dzienny Psychiatryczny Rehabilitacyjny dla Dzieci i Młodzieży

nr tel. 33 828 40 75Terapia zajęciowa

Zespól terapeutyczny:

Kierownik oddziału: Lek. med. Maria Barczyk - Specjalista Psychiatrii Dzieci i Młodzieży

Psychoterapeuci:

mgr Agnieszka Zaręba-Piekiełko – psycholog w trakcie uzyskiwania certyfikatu psychoterapeuty

mgr Ewelina Kocemba- Stolarska – psycholog, specjalista psychoterapii dzieci i młodzieży

mgr Dominika Borowska-Stasica – psycholog w trakcie uzyskiwania certyfikatu psychoterapeuty

mgr Anna Pasierbek – pedagog w trakcie uzyskiwania certyfikatu psychoterapeuty

Pielęgniarka/ terapeuta zajęciowy - Anna Sobańska

Terapeuta zajęciowy – Łucja Sznyr

Superwizor Oddziału: mgr Agnieszka Humięcka - Superwizor Psychoterapii Polskiego Towarzystwa Psychoterapii Psychoanalitycznej

Rzecznik Praw Pacjenta Psychiatrycznego - ogólnopolska infolinia: 800-190-590, adres mailowy: kancelaria@rpp.gov.pl

Oddział dysponuje 15 miejscami dla dzieci i młodzieży w trakcie roku szkolnego oraz wakacji.

Do oddziału kierowani są pacjenci z zaburzeniami emocjonalnymi, adaptacyjnymi, depresyjnymi związanymi z kryzysem adolescencji, trudnościami rodzinnymi, szkolnymi oraz społecznymi. Zajęcia prowadzone są w mniejszych grupach, liczących 6-8 osób.

Czas terapii

Pacjenci przyjmowani są na podstawie wcześniejszej kwalifikacji do grup terapeutycznych we wrześniu, okres leczenia wynosi 10 miesięcy, tj do końca czerwca. Jeśli ustają wskazania psychiatryczne do dalszego leczenia lub zachodzą inne przesłanki uniemożliwiające dalszy proces terapeutyczny, pobyt dziecka w oddziale jest krótszy niż podany wyżej. Leczenie w oddziale może być także wydłużone, jeśli wymaga tego stan pacjenta. W czasie wakacji tworzone są oddzielne, wakacyjne grupy terapeutyczne dla dzieci i młodzieży, których celem jest również wstępna kwalifikacja do pobytu w Oddziale w trakcie roku szkolnego.

Program terapii obejmuje co najmniej 15 godzin zajęć grupowych tygodniowo (przez 5 dni w tygodniu) oraz sesje terapii indywidualnej i rodzinnej.

Codziennie, po wyjściu z oddziału, pacjenci realizują obowiązek szkolny w trybie nauczania indywidualnego.

Oddziaływanie terapeutyczne ukierunkowane jest na zrozumienie przyczyn trudności, zmianę w obszarze poznawczym, emocjonalnym i społecznym oraz zapobieganie nawrotom i prowadzone jest poprzez:

 •  psychoterapię grupową i indywidualną,
 •  zebrania społeczności terapeutycznej,
 •  psychorysunek,
 •  socjoterapię,
 •  trening umiejętności społecznych,
 •  terapię zajęciową , w tym:

- muzykoterapię,

- relaksację,

- zajęcia ruchowe,

- warsztaty kulinarne,

- arteterapię i choreoterapię,

- zajęcia rekreacyjne.

Po przyjęciu na Oddział  wspólnie z pacjentem ustalany jest indywidualny program terapeutyczny uwzględniający jego potrzeby i możliwości realizacji.

Ponadto prowadzone są oddziaływania wspierające system rodzinny oraz środowisko społeczne pacjenta (szkoła, instytucje pomocowe).Terapia i psychoedukacja rodziców/opiekunów prawnych umożliwia dzielenie się swoimi doświadczeniami i pracę nad poprawą wzajemnych relacji w rodzinie.

Zespół terapeutyczny pracuje w podejściu systemowym, psychodynamicznym i psychoanalitycznym.

Galeria zdjęć

Kontakt z nami

Sekretariat czynny w godzinach: 7:00 - 14:30

Adres:Bielsko-Biała, ul.Sobieskiego 83
Telefon:33 828 40 00
Fax:33 815 16 30
E-mail: szpital@szpitalpediatryczny.pl