Praca dla lekarzy w Szpitalu Pediatrycznym

Sziptal Pediatryczny poszukuje lekarzy chętnych do pracy.

Szczegółowe informacje w zakładce PRACA W SZPITALU

Co należy wiedzieć o „Niebieskiej Karcie”?

Data dodania: 15 lis 2021 przez Jacek Sztafiński

Niebieska kartaPrzemoc w rodzinie to poważny problem społeczny, który wymaga zdecydowanego przeciwdziałania. Procedura mająca nieść pomoc osobom pokrzywdzonym w takich sytuacjach nosi nazwę „Niebieskiej Karty”, a pracownicy ochrony zdrowia odgrywają w niej niebagatelną rolę.

Już wkrótce, bo 19 listopada obchodzony będzie Światowy Dzień Zapobiegania Przemocy. To dobra okazja aby bliżej przedstawić funkcjonujący w naszym kraju mechanizm walki z przemocą w rodzinie o nazwie „Niebieska Karta”. Mówiąc w skrócie, „Niebieska Karta” jest procedurą, która ma pomagać osobom pokrzywdzonym przemocą domową. A konkretnie to ogół czynności podejmowanych i prowadzonych w związku z uzasadnionym podejrzeniem istnienia przemocy w rodzinie przez zespół osób będących przedstawicielami pomocy społecznej, gminnych komisji rozwiązywania problemów alkoholowych, policji, oświaty oraz ochrony zdrowia. Procedurę rozpoczyna się od wypełnienie formularza „Niebieska Karta A” przez osobę zgłaszającą problem rodzinnej przemocy. Osobą tą może być policjant, pracownik socjalny, lekarz, pielęgniarka, psycholog szkolny lub dyrektor szkoły, którzy prowadząc czynności służbowe lub zawodowe uznają, że stosowana była przemoc. Kolejny krok, to zebranie się zespołu interdyscyplinarnego lub grupy roboczej zajmującej się tą problematyką w celu przeanalizowania sytuacji i opracowania indywidualnego planu pomocy dla tej rodziny. Na spotkanie zaproszona zostaje również osoba, który ma przemoc stosować. Efektem może być na przykład skierowanie tej osoby do gminnej komisji rozwiązywania problemów alkoholowych (jeżeli okaże się, że nadużywa ona alkoholu). Zakończenie procedury „Niebieskiej Karty” nastąpić ma w momencie ustania przemocy w rodzinie.

- Pragnę przypomnieć personelowi Szpitala Pediatrycznego, że będąc pracownikami ochrony zdrowia należą do tej grupy osób, które są uprawnione do zgłaszania podejrzeń występowania przemocy w rodzinie do procedury „Niebieskiej Karty”. Podkreślam przy tym, że podejmując takie zgłoszenie nie trzeba mieć dowodów na występowanie przemocy, ale wystarczy samo podejrzenie, np. słyszymy coś niepokojącego, dziecko się dziwnie zachowuje, widzimy u dziecka podejrzane siniaki itp. W naszym szpitalu były już przypadki zgłaszania takich właśnie spraw do procedury „Niebieskiej Karty” i w efekcie były podejmowane odpowiednie działania – mówi Agnieszka Pawełko, pielęgniarka oddziałowa Całodobowego Oddziału Psychiatrycznego dla Dzieci i Młodzieży Szpitala Pediatrycznego w Bielsku-Białej będąca jednocześnie członkiem bielskiego zespołu interdyscyplinarnego zajmującego się podejrzeniami przemocy w rodzinie.

Formularz „Niebieskiej Karty” można pobrać tutaj

V Ogólnopolskie Forum Pielęgniarki i Położnej

Data dodania: 03 lis 2021 przez Jacek Sztafiński

mgr Agnieszka PawełkoPod koniec października w Gdyni odbyło się V Ogólnopolskie Forum Pielęgniarki i Położnej. W tej cyklicznej konferencji reprezentowany był także Szpital Pediatryczny w Bielsku-Białej.

Trudno się dziwić, że podczas gdyńskiej konferencji wiele uwagi poświęcono kwestii szczepień. Między innymi mówiono, jak problem ten wyglądał w przeszłości, a jakie są jego obecne realia oraz jak powinny wyglądać szczepienia w różnych grupach wiekowych. Oczywiście nie zabrakło także wykładów odnoszących się do chorobowych konsekwencji pandemii, a jeden z bloków tematycznych dotyczył psychiatrii w dobie obecnych problemów epidemicznych. W ramach tego właśnie bloku głos zabrała Agnieszka Pawełko, pielęgniarka oddziałowa Całodobowego Oddziału Psychiatrycznego dla Dzieci i Młodzieży Szpitala Pediatrycznego w Bielsku-Białej, która mówiła o wyzwaniach psychiatrii dzieci i młodzieży w dobie pandemii. Podkreśliła, że zaburzenia psychiczne i nieurologiczne dotykają niemal co trzeciego pacjenta z ciężkim przebiegiem COVID-19, a u chorych pojawiają się najczęściej tzw. „mgła covidova” czyli zaburzenia pamięci, a także majaczenie, splątanie, zaburzenie pamięci, a nawet stan podobny do śpiączki. - W czasie przebiegu pandemii wystąpił ogólny wzrost liczby zaburzeń psychicznych, głównie depresyjno-lękowych. Na przykład poczucie lęku przed zakażeniem, izolacją społeczną czy kontaktem z drugą osobą. W ostatnich miesiącach dodatkowo pojawiły się przypadki zaostrzeń przebiegu chorób takich jak fobie społeczne, psychozy czy schizofrenia . W przypadku psychoz zaobserwowaliśmy wątki urojeniowe o tematyce związanej z COVID-19 – mówiła podczas V Ogólnopolskiego Forum Pielęgniarki i Położnej Agnieszka Pawełko. Przedstawicielka Szpitala Pediatrycznego w swoim wykładzie poruszyła nie tylko tematy związane ze specyfiką psychiatrii dziecięcej w dobie pandemii ale także zwróciła uwagę na błędy wychowawcze popełniane przez rodziców, w tym przede wszystkim zbyt rzadki kontakt z dzieckiem, zbyt rzadkie rozmowy i za słabe relacje. - Konferencja w Gdyni była także dobrą okazją do promowania naszej psychiatrii oraz promowania szczepień, w które nasz szpital również jest zaangażowany – mówi Agnieszka Pawełko.

Ogłoszenie - wynik postępowania

Data dodania: 28 paź 2021 przez Jacek Sztafiński

INFORMACJA O WYNIKU POSTĘPOWANIA                                                             Bielsko-Biała, dnia 05.11.2021 r.

Dla postępowania pn.  ”Dzierżawa, zagospodarowanie wolnostojącego kiosku wraz z wydzielonym terenem pod tzw. ogródek, z przeznaczeniem dla prowadzenia działaności gastronomicznej na terenie  Szpitala  Pediatrycznego w Bielsku-Białej przy ul. Sobieskiego 83 dla potrzeb pacjentów, interesantów  i pracowników

Szpital  Pediatryczny  w Bielsku-Białej informuje, iż w przedmiotowym postępowaniu nie wpłynęła żadna oferta.

Z poważaniem

Dyrektor Szpitala Pediatrycznego

mgr Katarzyna Czauderna

 

Dzierżawa, zagospodarowanie wolnostojącego kiosku

wraz z wydzielonym terenem pod tzw. ogródek, z przeznaczeniem dla prowadzenia działaności gastronomicznej na terenie Szpitala Pediatrycznego w Bielsku-Białej

przy ul. Sobieskiego 83 dla potrzeb pacjentów, interesantów i pracowników” - nr sprawy AE-S-04/09/2021

Szpital Pediatryczny zaprasza do składania ofert w postępowaniu, którego przedmiotem będzie zagospodarowanie i dzierżawa wolnostojącego drewnianego kiosku wraz z wydzielonym terenem pod tzw. ogródek, z przeznaczeniem dla prowadzenia działalności gastronomicznej na terenie Szpitala Pediatrycznego w Bielsku-Białej przy ul. Sobieskiego 83 dla potrzeb pacjentów, interesantów i pracowników.

Ofertę należy złożyć  do dnia 05 listopada 2021 r. godz. 10.00. w Sekretariatu Szpitala Pediatrycznego, formie papierowej w zamkniętej kopercie opisanej ”Dzierżawa, zagospodarowanie wolnostojącego kiosku wraz z wydzielonym terenem pod tzw. ogródek, z przeznaczeniem dla prowadzenia działalności gastronomicznej na terenie Szpitala Pediatrycznego w Bielsku-Białej przy ul. Sobieskiego 83 dla potrzeb pacjentów, interesantów i pracowników” - oznaczenie sprawy: AE-S-04/09/2021

Otwarcie ofert nastąpi w dniu 05 listopada 2021 r. o godz. 10.30.

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty (najwyższa kwota brutto czynszu) zostanie zamieszczona na stronie internetowej Szpitala i przekazana wszystkim oferentom.

Wydzierżawiający informuje, iż przewiduje możliwość przeprowadzenia wizji lokalnej w terminie do dnia 03 listopada br. w godzinach od 10.00-12.00. Termin wizji lokalnej należy uzgodnić telefonicznie pod numerem telefonu 33 828 4041 lub 33 828 40 47.

Dla celów złożenia oferty niezbędnym jest zapoznanie się z dokumentacją postępowania, znajdującą się w załączeniu.

  1. Ogłoszenie
  2. SIWZ
  3. Oferta
  4. Wynik postępowania

 

13 października - Dzień Ratownictwa Medycznego

Data dodania: 12 paź 2021 przez Jacek Sztafiński

Dzień Ratownictwa Medycznego

Z okazji Dnia Ratownictwa Medycznego wszystkim Ratownikom Medycznym związanym zawodowo ze Szpitalem Pediatrycznym w Bielsku-Białej składam gorące podziękowania za zaangażowanie i poświęcenie w służbie na rzecz drugiego człowieka. Jestem pełna szacunku i uznania dla Waszego profesjonalizmu oraz oddania z jakimi pracujecie dla dobra małych pacjentów. Niech otacza Was życzliwość i serdeczność tych, których spotykacie na ścieżkach codziennego życia, a zawodowym sukcesom towarzyszą zdrowie, radość i pomyślność.

 

Katarzyna Czauderna

Dyrektor Szpitala Pediatrycznego

Cenny dar od firmy Eaton

Data dodania: 06 paź 2021 przez Jacek Sztafiński

eatonBielska spółka Eaton Automotive Systems wsparła Szpital Pediatryczny cennym darem w postaci ważnych elementów wyposażenia punktu sterylizacji.

Punkt sterylizacji stanowi istotną część szpitalnej struktury, gdyż tam następuje proces dezynfekcji i sterylizacji narzędzi medycznych wykorzystywanych podczas zabiegów na bloku operacyjnym oraz w ramach bieżącej pracy Izby Przyjęć i szpitalnych oddziałów. Dzięki finansowemu wsparciu bielskiej spółki Eaton Automotive Systems punkt sterylizacji Szpitala Pediatrycznego wzbogacił się o specjalistyczną zgrzewarkę wraz z dystrybutorem papieru krepowanego, która pozwala w hermetycznym opakowaniu zamknąć poddane sterylizacji narzędzia, regał z koszykami na narzędzia, wózek na papier krepowany oraz wózek transportowy na narzędzia. Wszystkie wymienione elementy wyposażenia punktu sterylizacji zakupione dzięki otrzymanej od bielskiej firmy darowiźnie są nowoczesne i najwyższej jakości. - Serdecznie dziękuję spółce Eaton Automotive Systems za ten hojny dar, który jest bardzo potrzebny i przydatny w codziennej pracy naszego szpitala – mówi Katarzyna Czauderna, Dyrektor Szpitala Pediatrycznego w Bielsku-Białej.

eatoneatoneaton

Starsze wiadomości

Galeria zdjęć

Kontakt z nami

Sekretariat czynny w godzinach: 7:00 - 14:30

Adres:ul.Sobieskiego 83, Bielsko-Biała
Telefon:33 828 40 00
Fax:33 815 16 30
E-mail: szpital@szpitalpediatryczny.pl