dotacje ue banner

szczepimy sie banner

Praca Szpitala w czasie COVID-19

Szanowni Państwo

W związku ze zmianami w obostrzeniach związanych z pandemią wirusem SARS CoV-2 zostały zniesione niektóre obostrzenia na terenie szpitala. Nie jest już konieczne wypełnianie ankiety kwalifikacyjnej, nie wykonujemy pomiaru temperatury przy wejściu do szpitala. Test antygenowy wykonujemy tylko i wyłącznie w przypadku objawów infekcji. Zgodnie z obowiązującym prawem nadal jest obowiązkowe noszenie na terenie Szpitala maseczki zakrywającej nos i usta oraz dezynfekcja rąk przed wejściem na teren szpitala. Nadal pozostaje aktualna obecność jednego z rodziców lub opiekunów z dzieckiem na oddziale. Przestrzeganie wyżej wymienionych zasad ma na celu zapewnienie bezpieczeństwa pacjentom, rodzicom i pracownikom szpitala

Praca dla lekarzy w Szpitalu Pediatrycznym

Sziptal Pediatryczny poszukuje lekarzy chętnych do pracy.

Szczegółowe informacje w zakładce PRACA W SZPITALU

Poprawa bezpieczeństwa teleinformatycznego

Data dodania: 23 sty 2023 przez Stanisław Horowski

Zakończyła się procedura dotycząca zakupu przez Szpital Pediatryczny w Bielsku-Białej dodatkowego sprzętu informatycznego wraz z oprogramowaniem. Dzięki tym nabytkom podniesie się poziom bezpieczeństwa szpitalnych systemów teleinformatycznych. Przedmiotem przeprowadzonego postępowania przetargowego, które podzielono na kilka części, było dostarczenie sprzętu informatycznego wraz ze stosownymi licencjami w tym na przykład serwera wirtualizacyjnego z pamięcią. Zakupy te między innymi umożliwią nieprzerwaną ochronę szpitalnej sieci oraz nieprzerwane funkcjonowanie systemów informatycznych. Zapewnią - w przypadku awarii - zasilanie krytycznych elementów infrastruktury informatycznej do czasu uruchomienia zasilania rezerwowego z agregatu. Oferty firm, które zwycięsko wyszły z przetargowej batalii i z którymi podpisano stosowne umowy opiewają łącznie na kwotę 399 490,88 zł. Pieniądze te udało się szpitalowi pozyskać z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 w ramach ogólnopolskiej akcji Narodowego Funduszu Zdrowia mającej na celu podniesienie poziomu cyberbezpieczeństwa systemów teleinformatycznych podmiotów świadczących usługi medyczne. Dofinansowanie nastąpiło na podstawie zarządzenia nr 68/2022/BBIICD Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia. Aby jednak można było z tych środków skorzystać, najpierw należało wykonać specjalny audyt, który wskazał wymagające wzmocnienia obszary szpitalnego systemu teleinformatycznego. - Celem zakupów jest wzmocnienie zabezpieczenia naszych systemów informatycznych przed różnego rodzaju niepożądanymi zdarzeniami. To bardzo istotna kwestia biorąc pod uwagę fakt, że w naszym szpitalu obieg dokumentów elektronicznych obejmuje między innymi tak wrażliwe dane jak dokumentacja medyczna, którą musimy archiwizować wiele lat. Dlatego sięgamy po wyjątkowo skuteczne zabezpieczenia, które zapewniają jego sprawne funkcjonowania w przypadku awarii. Bardzo cieszy fakt, iż udało się na ten cel uzyskać zewnętrze wsparcie finansowe, gdyż szpitalowi byłoby trudno znaleźć w swoim budżecie tak znaczną kwotę - mówi Wioletta Feret-Dędys, Zastępca Dyrektora Szpitala Pediatrycznego do spraw Administracyjno-Technicznych.

 

 

 

Kolejne prezenty dla chorych dzieci

Data dodania: 29 gru 2022 przez Stanisław Horowski

szpitalTuż przed świętami Bożego Narodzenia przyjaciele Szpitala Pediatrycznego w Bielsku-Białej swoimi odwiedzinami oraz prezentami sprawili małym pacjentom wiele radości umilając im trudny czas walki z chorobami.

Informowaliśmy niedawno, że w mikołajki zjawiła się w naszym szpitalu prawdziwa armia darczyńców. Okazalo się, że nie był to tegoroczny koniec prezentów dla chorych dzieci. Najpierw, po dłuższej przerwie spowodowanej ograniczeniami związanymi z pandemią, do naszego szpitala ponownie zawitał Teatr za Jeden Uśmiech. Tym razem krakowscy aktorzy nie zaprezentowali teatralnego przedstawienia lecz zorganizowali wspaniałe spotkanie maluchów z Mikolajem. Trzy duże paczki pełne ciekawych książek przynieśli z kolei chorym dzieciom członkowie Szkolnego Koła Caritas przy Zespole Szkół im. gen. Stanisława Sosabowskiego w Bielsku-Białej. A z paczkami i z kolędami na ustach odwiedzli naszych pacjentów wolontariusze akcji "Gwiazdkowa Niespodzianka 2022".  - Serdecznie dziękujemy wszystkim, którzy pamiętają o naszych małych pacjentach. Dla dzieci czas choroby spędzany w szpitalu to wyjątkowo trudny okres więc bardzo ważne jest, aby miały one wtedy także momenty radości, ktore chociaż na chwilę pozwalają zapomnieć o problemach i cierpieniu - mówi Donata Sawczuk, naczelna pielęgniarka Szpitala Pediatrycznego w Bielsku-Białej.

 

Nowy sprzęt w Szpitalu Pediatrycznym w Bielsku-Białej

Data dodania: 28 gru 2022 przez Stanisław Horowski

ZADANIE UZYSKAŁO DOFINASOWANIE ZE ŚRODKÓW BUDŻETU WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

Nowy sprzetDzięki dofinansowaniu z budżetu Powiatu Bielskiego, budżetu Województwa Śląskiego oraz Fundacji na rzecz Rozwoju Szpitala Pediatrycznego „Razem dla Dzieci”, Szpital Pediatryczny w Bielsku-Białej kupił 3 nowoczesne, wysokiej klasy i bardzo potrzebne urządzenia o łącznej wartości 400 tys. zł. Pomogą one jeszcze lepiej i skuteczniej diagnozować oraz leczyć małych pacjentów.

Pierwszy do dziecięcego szpitala w Bielsku-Białej dotarł przenośny ultrasonograf, który zasilił bazę sprzętową Oddziału Anestezjologii i Intensywnej Terapii Noworodków i Dzieci. - Urządzenie będzie wspomagać lekarzy w przeprowadzaniu zaawansowanych procedur anestezjologicznych, takich jak zakładanie wkłuć centralnych i tętniczych, wykonywanie znieczuleń regionalnych do zabiegów operacyjnych, szybka ocena u pacjentów z podejrzeniem odmy, czy monitorowanie efektów leczenia u pacjentów z chorobami płuc. Badanie usg ma szczególne znaczenie u pacjentów pediatrycznych, w tym noworodków, u których uwidocznienie takich struktur jak nerwy obwodowe czy naczynia jest znacznie trudniejsze niż u pacjentów dorosłych. Wykonywanie wyżej wymienionych procedur przy użyciu wysokiej klasy aparatu usg znacznie skraca czas samej procedury oraz ułatwia jej zrealizowanie - mówi lek. med. Anna Piasecka, specjalista anestezjologii i intensywnej terapii, kierownik Oddziału Anestezjologii i Intensywnej Terapii Noworodków i Dzieci Szpitala Pediatrycznego.

szpitalNa ten sam oddział trafił też wideolaryngoskop wraz z wyposażeniem. Zestaw do trudnej intubacji składa się z dwóch elementów. Jeden z nich to lekki i przenośny wideolaryngoskop wyposażony w kolorowy, dotykowy monitor o wysokiej rozdzielczości, który zapewnia doskonałą wizualizację dróg oddechowych. Wyraźny obraz na monitorze zwiększa bezpieczeństwo intubacji. Dodatkowo specjalny kształt łyżek laryngologicznych wideolaryngoskopu ułatwia intubację szczególnie trudnych przypadków. Drugi element zestawu do trudnej intubacji, to giętki endoskop intubacyjny wyposażony w ruchomą końcówkę roboczą z kamerą i źródłem światła. Co ważne, podgrzewana optyka zapobiega parowaniu kamery. Urządzenie to może być zastosowane nie tylko w krytycznie trudnych przypadkach intubacji dotchawicznej, ale również wykorzystywane w diagnostyce i leczeniu (podawanie leków) oraz służyć do usuwania ciał obcych lub odsysania wydzieliny lub krwi z tchawicy i oskrzeli.

szpitalTrzeci zakup Szpitala Pediatrycznego będzie wykorzystywany na Oddziale Pediatrycznym oraz na Oddziale Niemowlęcym. To wysokiej klasy aparat MMS Ohmega R, który służy do przeprowadzania badań wielokanałowej, 24-godzinnej impedancji i pH-metrii przełyku. Badanie to pozwala ocenić zmiany pH w przełyku, zdiagnozować charakter refluksu oraz jego powiązania z występującymi u pacjenta objawami. Urządzenie to umożliwi realizację procedur medycznych do tej pory nie realizowanych w tutejszym szpitalu. Łączny koszt zakupu wymienionych urządzeń medycznych to 403 909 zł. Ich nabycie przez Szpital Pediatryczny było możliwe dzięki finansowemu wsparciu Starostwa Powiatowego w Bielsku-Białej - 200 tys. zł, Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego - 150 tys. zł oraz Fundacji "Razem dla Dzieci" - 40 tys. zł. Pozostała kwota, 13 909 zł, pochodziła ze środków własnych szpitala. - Serdecznie dziękuję władzom powiatu bielskiego, województwa śląskiego oraz Fundacji "Razem dla Dzieci" za udzielone nam wsparcie, które umożliwiło zakup nowoczesnych, wysokiej klasy urządzeń medycznych, które pozwolą personelowi naszego szpitala jeszcze lepiej diagnozować i leczyć naszych pacjentów - mówi Katarzyna Czauderna, dyrektor Szpitala Pediatrycznego w Bielsku-Białej.

 

 

Życzenia Świąteczne

Data dodania: 20 gru 2022 przez Jacek Sztafiński

Zyczenia swiateczne

Chrońmy dzieci przed infekcjami!

Data dodania: 19 gru 2022 przez Stanisław Horowski

szpitalOddział Niemowlęcy Szpitala Pediatrycznego w Bielsku-Białej wręcz pęka w szwach za sprawą wyraźnie zwiększonej liczby infekcji dróg oddechowych wśród dzieci, w tym spowodowanych przez adenowirusa, wirus RSV i grypę. Oczywiście są to typowe zachorowania dla sezonu jesienno-zimowego, ale odpowiednio postępując można znacząco ograniczyć transmisję zakażeń.

Oddział Niemowlęcy Szpitala Pediatrycznego liczy 24 łóżek, a pacjentów jest obecnie z reguły co najmniej o kilkoro więcej. Ich hospitalizacja jest możliwa dzięki współpracy z innymi oddziałami, które - gdy mają takie możliwości - przyjmują część chorych maluchów. Dominują infekcje dróg oddechowych, takie jak zapalenia płuc i zapalenia oskrzeli. Niestety, nie brakuje także poważnych przypadków z towarzyszącą istotną dusznością i wymagających wzmożonego nadzoru i tlenoterapii. Lek. med. Anna Heczko, specjalista pediatrii i ordynator Oddziału Niemowlęcego podkreśla, że rodzice, mając na uwadze zwiększoną liczbę zachorowań, w trosce o zdrowie swoich dzieci powinni stosować kilka prostych zasad. Warto rozpocząć od profilaktyki- zachowania zasad higieny, odpowiedniej ilości ruchu i wypoczynku w ciągu doby oraz od uzupełnienia szczepień obowiązkowych o zalecane, m.in. coroczne szczepienie przeciw grypie. - Należy zdecydowanie ograniczyć możliwość kontaktu dzieci z innymi chorymi osobami. Czyli nie zabieramy niemowląt do sklepów czy centrów handlowych, nie zapraszamy rodziny lub znajomych aby zobaczyli naszego noworodka, w miarę możliwości unikamy wieloosobowych spotkań rodzinnych. Jeśli jest taka możliwość to warto również rozważyć pozostawienie w domu przez kilka tygodni starszego rodzeństwa noworodka, które chodzi do żłobka lub przedszkola. Bo w takich placówkach, z uwagi na dużą liczbę dzieci, ryzyko zachorowania jest znaczne i starsze rodzeństwo może "przynieść" chorobę do domu. A należy pamiętać, że najmniejsze dzieci najdotkliwiej i najpoważniej przechodzą takie infekcje, jak te spowodowane przez grypę czy wirus RSV. Niestety, trafiają do nas obecnie nawet 2-3 tygodniowe noworodki z istotną dusznością, wymagające dłuższego leczenia, i nie są to pojedyncze przypadki - informuje ordynator Anna Heczko.

Ale w Szpitalu Pediatrycznym tłumy pacjentów są nie tylko na Oddziale Niemowlęcym. Identycznie rzecz się ma z Izbą Przyjęć oraz ze świadczoną przez szpital nocną i świąteczną opieką zdrowotną. - Oczywiście chętnie udzielimy wykwalifikowanej pomocy każdemu potrzebującemu, jednak rodzice wybierając się z dzieckiem do naszego szpitala powinni wziąć pod uwagę, że teraz odwiedza nas naprawdę bardzo dużo pacjentów z różnymi jednostkami chorobowymi, w tym zakaźnymi. Po pierwsze należy się więc liczyć z dłuższym niż zwykle czasem oczekiwania, a po drugie istnieje ryzyko kontaktu z innymi chorymi dziećmi. Stąd apel do rodziców, aby przed wizytą w szpitalu rozważyli, czy stan dziecka wymaga niezwłocznie takiej pomocy, czy może jednak korzystniejsza dla niego będzie porada w placówce podstawowej opieki zdrowotnej u pediatry, który prowadzi dziecko od urodzenia. Z naszego doświadczenia wynika bowiem, że w wielu wypadkach POZ zapewni odpowiednią pomoc medyczną i odwiedziny w szpitalu nie są konieczne - mówi Anna Heczko. Jednocześnie przypominamy, że w powiecie bielskim i w całej południowej części województwa śląskiego nie tylko Szpital Pediatryczny w Bielsku-Białej świadczy nocną i świąteczną opiekę zdrowotną dla dzieci. Wizyta w innej tego typu placówce, znajdującej się bliżej miejsca zamieszkania pacjenta skróci czas dojazdu i zmniejszy ryzyko kontaktu z dużą liczbą chorych dzieci. Bardzo cieszy nas zaufanie, jakim obdarzają nas rodzice z całego subregionu południowego, chcemy nadal nieść pomoc najmłodszym w stanach nagłych, prosimy jednak o wyrozumiałość.

 

 

 

Starsze wiadomości

Galeria zdjęć

Kontakt z nami

Sekretariat czynny w godzinach: 7:00 - 14:30

Adres:ul.Sobieskiego 83, Bielsko-Biała
Telefon:33 828 40 00
Fax:33 815 16 30
E-mail: szpital@szpitalpediatryczny.pl