dotacje ue banner

szczepimy sie banner

Praca Szpitala w czasie COVID-19

Szanowni Państwo

W związku ze zmianami w obostrzeniach związanych z pandemią wirusem SARS CoV-2 zostały zniesione niektóre obostrzenia na terenie szpitala. Nie jest już konieczne wypełnianie ankiety kwalifikacyjnej, nie wykonujemy pomiaru temperatury przy wejściu do szpitala. Test antygenowy wykonujemy tylko i wyłącznie w przypadku objawów infekcji. Zgodnie z obowiązującym prawem nadal jest obowiązkowe noszenie na terenie Szpitala maseczki zakrywającej nos i usta oraz dezynfekcja rąk przed wejściem na teren szpitala. Nadal pozostaje aktualna obecność jednego z rodziców lub opiekunów z dzieckiem na oddziale. Przestrzeganie wyżej wymienionych zasad ma na celu zapewnienie bezpieczeństwa pacjentom, rodzicom i pracownikom szpitala

Praca dla lekarzy w Szpitalu Pediatrycznym

Sziptal Pediatryczny poszukuje lekarzy chętnych do pracy.

Szczegółowe informacje w zakładce PRACA W SZPITALU

Rozbudowa dziecięcej psychiatrii w Bielsku-Białej ukończona

Data dodania: 30 lis 2022 przez Jacek Sztafiński

Rozbudwa psychiatriiDobiegła końca przebudowa II piętra pawilonu nr V Szpitala Pediatrycznego w Bielsku-Białej na potrzeby psychiatrii dziecięcej. Dzięki tej inwestycji, jedyny na Podbeskidziu, Oddział Psychiatryczny dla Dzieci i Młodzieży poszerzy swoją bazę łóżkową, co umożliwi dostęp do leczenia dla większej ilości małoletnich pacjentów oraz zapewni lepsze warunki terapeutyczne.

28 listopada oficjalnie oddano do użytku nowe pomieszczenia dziecięcej psychiatrii mieszczące się na II piętrze pawilonu nr V. Gospodarzami uroczystości byli Starosta Bielski Andrzej Płonka i Katarzyna Czauderna, Dyrektor Szpitala Pediatrycznego. Wśród licznie przybyłych gości byli między innymi: Stanisław Szwed - sekretarz stanu w Ministerstwie Rodziny i Polityki Społecznej oraz poseł na sejm RP, Jan Chrząszcz – wicewojewoda śląski, Piotr Nowak – Dyrektor Śląskiego Oddziału Wojewódzkiego NFZ, parlamentarzyści: Małgorzata Pępek, Przemysław Drabek i Przemysław Koperski, Jan Borowski – przewodniczący Rady Powiatu w Bielsku-Białej wraz z grupą powiatowych radnych, Ewa Żak – radna sejmiku województwa śląskiego, Małgorzata Szwed – Przewodnicząca Beskidzkiej Okręgowej Izby Pielęgniarek i Położnych oraz Teresa Zejma – prezes Fundacji „Razem dla Dzieci”.

Szpitalny pawilon nr V już od 2018 roku służy dziecięcej psychiatrii - na parterze budynku funkcjonuje Dzienny Oddział Psychiatryczny dla Dzieci i Młodzieży oraz Poradnia Zdrowia Psychicznego dla Dzieci i Młodzieży, a na pierwszym piętrze Oddział Psychiatryczny dla Dzieci i Młodzieży. Drugie piętro tego budynku pozostawało dotąd puste, ale Dyrekcja Szpitala oraz Starostwo Powiatowe w Bielsku-Białej, widząc ogromną skalę potrzeb, konsekwentnie dążyły do jego adaptacji na potrzeby psychiatrii. I tak też się stało. W wyniku zrealizowanej modernizacji na II piętrze pawilonu nr V powstały między innymi gabinety psychoterapii indywidualnej, terapii grupowej, sala terapii zajęciowej oraz sala integracji sensorycznej. Stworzona tam kuchnia oddziałowa, z przylegającą do niej jadalnią będzie dodatkowo pełniła funkcję kuchni do zajęć kulinoterapii. Na piętrze tym zlokalizowane są również sale z łazienkami przeznaczone do izolacji pacjentów z COVID-19. Powstał także punkt pielęgniarski, gabinet zabiegowy, pomieszczenia sanitarne w tym łazienka przystosowana do potrzeb osób niepełnosprawnych. W efekcie przeprowadzonych prac Oddział Psychiatryczny dla Dzieci i Młodzieży, który zaprojektowany był na 17 łóżek, (a z uwagi na potrzeby hospitalizacji w trybie pilnym ze względu na zagrożenie zdrowia i życia mieszczący z „dostawkami” nawet 22 - 23 pacjentów) poszerzy swoją bazę do 27 łóżek psychiatrycznych i trzech łóżek w izolatkach na wypadek pacjentów z COVID-19. Jak informuje Dyrektor Katarzyna Czauderna, całkowita wartość zrealizowanego projektu wyniosła 1 909 450 zł. Inwestycja była możliwa dzięki otrzymaniu przez Szpital Pediatryczny funduszy z Ministerstwa Zdrowia w ramach programu "Wsparcie inwestycji dla oddziałów psychiatrii dziecięcej w związku z epidemią wirusa SARS-CoV-2" w wysokości 1 536 481 zł oraz finansowej pomocy ze strony Starostwa Powiatowego w Bielsku-Białej w kwocie 334 780 zł (pozostałą część wydatków stanowiły środki własne szpitala). Wszystkie zaplanowane prace wykonano w terminie, a zmodernizowane pomieszczenia uzyskały niezbędne do użytkowania zgody i akceptacje, między innymi straży pożarnej i sanepidu.

Wyremontowane II piętro pawilonu nr V daje znacznie większe możliwości prowadzenia różnorodnych zajęć terapeutycznych dostosowanych do potrzeb coraz większej liczby pacjentów. Rozbudowa Oddziału Psychiatrycznego oraz zatrudnienie dodatkowego personelu umożliwi lepszą pomoc dzieciom i młodzieży, której w obecnych, trudnych czasach tak bardzo potrzebują. - Jeszcze cztery lata temu nie było takiego oddziału na Podbeskidziu, a potrzeby są ogromne. W województwie jesteśmy tylko my i Sosnowiec. Cieszę się, że tyle osób zaangażowało się w to przedsięwzięcie. Dziękuje za wsparcie wiceministrowi Stanisławowi Szwedowi, wicewojewodzie Janowi Chrząszczowi, a na ręce radnej wojewódzkiej Ewy Żak składam podziękowania panu marszałkowi – mówił podczas uroczystości starosta bielski Andrzej Płonka.

Rozbudowa psychiatriiRozbudowa psychiatriiRozbudowa psychiatriirozbudowa psychiatriiRozbudowa psychriatriiRozbudowa psychiatriiRozbudowa psychiatriiRozbudowa psychiatriiRozbudowa psychiatrii

Nowa poradnia w Szpitalu Pediatrycznym

Data dodania: 23 lis 2022 przez Jacek Sztafiński

Nowa poradniaOd grudnia Szpital Pediatryczny w Bielsku-Białej poszerzy swoją ofertę medyczną uruchamiając poradnię urazowo-ortopedyczną dla dzieci. Będzie ona funkcjonować w budynku zajmowanym przez inne szpitalne poradnie.

Poradnia urazowo-ortopedyczna dla dzieci to nowość w medycznej ofercie Szpitala Pediatrycznego. - Ta poradnia to odpowiedź na potrzeby naszych pacjentów związane z rosnącą od kilku lat liczbą różnego rodzaju urazów. Jednocześnie będzie ona stanowić znakomite rozszerzenie i uzupełnienie możliwości leczniczych naszej placówki, która posiada oddział chirurgii dziecięcej i poradnię chirurgiczną oraz dysponuje bogatą bazą diagnostyczną - mówi Katarzyna Czauderna, Dyrektor Szpitala Pediatrycznego w Bielsku-Białej. Dodaje, że otwarcie nowej poradni poprzedziły długie starania i konieczność spełnienia wymagań stawianych przez Narodowy Fundusz Zdrowia. Aby umówić dziecko na wizytę w poradni urazowo-ortopedycznej wystarczy skierowanie od lekarza podstawowej opieki zdrowotnej. Dodajmy, że w strukturze Szpitala Pediatrycznego funkcjonują następujące poradnie dziecięce: alergologiczna, endokrynologiczna, rehabilitacyjna, kardiologiczna, neurologiczna, nefrologiczna, logopedyczna, preluksacyjna, chirurgiczna, laryngologiczna oraz poradnia zdrowia psychicznego. Mieszczą się one (za wyjątkiem znajdującej się na parterze pawilonu nr V poradni zdrowia psychicznego) w budynku sąsiadującym z bramą wjazdową do szpitala. Zaplecze diagnostyczne dla poradni stanowi pracownia diagnostyki obrazowej (z tomografem komputerowym, RTG i USG), pracownia spirometrii, pracownia EEG, pracownia EKG oraz medyczne laboratorium diagnostyczne (z pracownią analityki klinicznej, mikrobiologii, immunologii transfuzjologicznej). Rejestracja do poradni mailowo na adres: rejestracja@szpitalpediatryczny.pl, telefonicznie pod numerem: 459 599 010 lub na miejscu w poradni.

GIS: Szczepmy dzieci przeciw grypie!

Data dodania: 17 lis 2022 przez Stanisław Horowski

Ponieważ jesień oznacza z reguły wzrost zachorowań na grypę, Główny Inspektor Sanitarny Krzysztof Saczka zaapelował o szczepienie przeciwko tej chorobie najmłodszych mieszkańców naszego kraju.

- Zakażone dziecko może być źródłem zakażenia dla innych nawet ponad 10 dni, przy czym u małych dzieci również do 6 dni, zanim wystąpią objawy. Dlatego w pełni rekomendujemy coroczne szczepienia przeciw grypie wśród dzieci – mówił podczas specjalnej konferencji poświęconej szczepieniom przeciwko grypie Krzysztof Saczka, Główny Inspektor Sanitarny. Dodaje on, że troska o zdrowie publiczne, w tym o zdrowie dzieci, jest priorytetem w działalności Głównego Inspektoratu Sanitarnego. I podkreśla, że grypa powoduje zachorowania w każdej grupie wiekowej, a Światowa Organizacja Zdrowia szacuje, że rocznie zachorowania mogą dotyczyć nawet 5-10% dorosłych i 20-30% dzieci. Choroba ta przenosi się drogą kropelkową podczas kichania i kaszlu. Objawy obejmują między innymi gorączkę, kaszel, ból głowy i mięśni. Jej powikłaniem najczęściej bywa zapalenia ucha środkowego oraz angina paciorkowcowa, w cięższych przypadkach też zapalenie płuc, zapalenie mięśnia sercowego, mózgu i opon mózgowych. Najbardziej narażone na powikłania są dzieci poniżej 2 roku życia, dorośli w wieku 65 lat i starsi, kobiety w ciąży oraz osoby przewlekle chore. - Dzieci, zwłaszcza uczęszczające do szkoły czy przedszkola, bardzo często nie tylko same chorują, ale też przenoszą chorobę na rówieśników i bliskich. Na każde 10 dzieci, które opuściły szkołę z powodu choroby związanej z wirusem, zachorowało 8 nowych członków gospodarstw domowych. Wystarczy zaszczepić co piąte dziecko, aby zmniejszyć ryzyko wystąpienia grypy w całym społeczeństwie prawie o połowę. Jeśli zaszczepiłoby się 50% dzieci – mogłoby to ograniczyć roczną zachorowalność na grypę o ponad 80%. Niestety wyszczepialność najmłodszych wynosi obecnie zaledwie ok. 1% - informuje Główny Inspektor Sanitarny, przypominając jednocześnie, że na to szczepienie niezbędne jest skierowanie lekarskie. Co ważne, forma szczepionki na grypę dla najmłodszych to dziś nie tylko zastrzyk – dzieci można uodpornić także przy użyciu specjalnego aerozolu do nosa. Szczepionka dla dzieci, zarówno w formie zastrzyku, jak i donosowej, jest objęta 50% refundacją.

 

 

 

Życzenia dla Ratowników Medycznych

Data dodania: 13 paź 2022 przez Jacek Sztafiński

kwiaty dla ratownikow13 października przypada Dzień Ratownictwa Medycznego. Z tej okazji wszystkim Ratownikom Medycznym pracującym w Szpitalu Pediatrycznym w Bielsku-Białej składam serdeczne życzenia zdrowia, radości, szczęścia, zawodowej i osobistej pomyślności, a przede wszystkim satysfakcji jaką daje możliwość ratowania ludzkiego życia i zaangażowania na rzecz małych pacjentów. Serdecznie dziękuję za Państwa codzienny trud i za wszystko, co robicie dla dzieci i młodzieży trafiających do naszego szpitala. Niech życzliwość oraz wdzięczność tych, którym pomagacie, towarzyszy Państwu każdego dnia.

 

Katarzyna Czauderna

Dyrektor Szpitala Pediatrycznego

Życzenia z okazji Dnia Lekarza

Data dodania: 30 wrz 2022 przez Jacek Sztafiński

kwiatyZ okazji Międzynarodowego Dnia Lekarza wszystkim Lekarzom Szpitala Pediatrycznego w Bielsku-Białej życzę wielu sukcesów, satysfakcji z pracy oraz realizacji zawodowych i osobistych planów. Jednocześnie serdecznie dziękuję za Państwa trud, poświęcenie i zaangażowanie w ratowanie zdrowia i życia małych pacjentów. Niech zawsze otacza Państwa ludzka życzliwość oraz serdeczność i niech nigdy nie opuszcza zdrowie oraz pozytywna energia.

 

Katarzyna Czauderna

Dyrektor Szpitala Pediatrycznego

Starsze wiadomości

Galeria zdjęć

Kontakt z nami

Sekretariat czynny w godzinach: 7:00 - 14:30

Adres:ul.Sobieskiego 83, Bielsko-Biała
Telefon:33 828 40 00
Fax:33 815 16 30
E-mail: szpital@szpitalpediatryczny.pl