Praca dla lekarzy w Szpitalu Pediatrycznym

Sziptal Pediatryczny poszukuje lekarzy chętnych do pracy.

Szczegółowe informacje w zakładce PRACA W SZPITALU

Mikołaj zapukał w okna...

Data dodania: 08 gru 2021 przez Jacek Sztafiński

Mikołajki 2021Tradycji stało się zadość – 6 grudnia mali pacjenci Szpitala Pediatrycznego w Bielsku-Białej zostali hojnie obdarowani prezentami przez darczyńców, którzy wcielili się w rolę świętego Mikołaja. Jeden z nich zapukał nawet w okna szpitalnych sal!

Sytuacja epidemiczna sprawiła, że niemożliwa była w dziecięcym szpitalu taka organizacja mikołajek, jak jeszcze parę lat temu – z teatralnym przedstawieniem i tłumem barwnie ubranych Mikołajów wędrujących po szpitalnych oddziałach z workami pełnymi prezentów. Ale mimo to tegoroczne mikołajki były w naszym szpitalu bardzo udane. Po pierwsze, dlatego, że prezentów było naprawdę w bród dzięki hojności takich ofiarodawców jak Fundacja Dr Clown, Zespół Szkół w Bielsku-Białej im. gen. Stanisława Sosabowskiego ZDZ w Katowicach, Starostwo Powiatowe w Bielsku-Białej, Fundacja Funkomitywa oraz strażacy z OSP Bestwina. Po drugie, strażacy z OSP Bestwina zafundowali małym pacjentom dodatkową atrakcję – jeden z nich w stroju świętego Mikołaj i z workiem prezentów na plecach zastukał ... do okien szpitalnych sal! Zrobił to wykorzystując linę zamocowaną na dachu budynku oraz swoje umiejętności. Śmiechu i okrzyków szczęścia było co niemiara! - Bardzo dziękuję wszystkim darczyńcom, którzy swoimi prezentami sprawili chorym dzieciom tak wielką radość. To były naprawdę wspaniałe niespodzianki – mówi Katarzyna Czauderna, Dyrektor Szpitala Pediatrycznego w Bielsku-Białej.

mikołajmikolajmikołaj

mikołajmikołajmikołaj

Dar od Fundacji Santander Bank Polska

Data dodania: 08 gru 2021 przez Jacek Sztafiński

Fundacja SantanderDo licznego grona przyjaciół Szpitala Pediatrycznego w Bielsku-Białej dołączyła Fundacja Santander Bank Polska S.A. im. Ignacego Jana Paderewskiego, która podarowała naszej placówce medycznej kilkanaście inhalatorów oraz otoskop. Ten nowoczesny sprzęt pomoże dbać o zdrowie małych pacjentów trafiających do dziecięcego szpitala w Bielsku-Białej.

-Wszystko zaczęło się od tego, że Pani Dorota Stanuła reprezentująca Fundację Santander Bank Polska S.A. zwróciła się do naszego szpitala z propozycją zakupienia czegoś, co przyda się naszej placówce medycznej lub naszym podopiecznym. Na przykład książeczek do czytania. Odpowiedzieliśmy, że książeczek dla małych pacjentów mamy sporo, ale bardzo przydałyby się nam inhalatory. 

Fundacja Santander

Oczywiście mieliśmy tego typu sprzęt na wyposażeniu, ale z uwagi na dużą liczbę chorujących dzieci dodatkowe inhalatory były wyjątkowo potrzebne.

I Fundacja Santander Bank Polska S.A. wyszła naprzeciw tej propozycji – mówi Donata Sawczuk, Naczelna Pielęgniarka Szpitala Pediatrycznego w Bielsku-Białej. Fundacja banku Santander przekazała dziecięcej placówce medycznej ze stolicy Podbeskidzia 14 inhalatorów, które trafiły do Oddziału Niemowlęcego, Oddziału Pediatrycznego i Oddziału Chirurgii Dziecięcej oraz otoskop, który powędrował do szpitalnej Izby Przyjęć. Inhalatory służą do wziewnego podawania leków dzieciom chorym na infekcje dróg oddechowych, a otoskop jest wykorzystywany do diagnozowania stanów patologicznych ucha zewnętrznego i środkowego. Łączna wartość zakupionych urządzeń medycznych wynosi blisko 1800 zł. - W imieniu małych pacjentów serdecznie dziękuję Fundacji Santander Bank Polska S.A. za otrzymane wsparcie – mówi Katarzyna Czauderna, Dyrektor Szpitala Pediatrycznego w Bielsku-Białej.

Co należy wiedzieć o „Niebieskiej Karcie”?

Data dodania: 15 lis 2021 przez Jacek Sztafiński

Niebieska kartaPrzemoc w rodzinie to poważny problem społeczny, który wymaga zdecydowanego przeciwdziałania. Procedura mająca nieść pomoc osobom pokrzywdzonym w takich sytuacjach nosi nazwę „Niebieskiej Karty”, a pracownicy ochrony zdrowia odgrywają w niej niebagatelną rolę.

Już wkrótce, bo 19 listopada obchodzony będzie Światowy Dzień Zapobiegania Przemocy. To dobra okazja aby bliżej przedstawić funkcjonujący w naszym kraju mechanizm walki z przemocą w rodzinie o nazwie „Niebieska Karta”. Mówiąc w skrócie, „Niebieska Karta” jest procedurą, która ma pomagać osobom pokrzywdzonym przemocą domową. A konkretnie to ogół czynności podejmowanych i prowadzonych w związku z uzasadnionym podejrzeniem istnienia przemocy w rodzinie przez zespół osób będących przedstawicielami pomocy społecznej, gminnych komisji rozwiązywania problemów alkoholowych, policji, oświaty oraz ochrony zdrowia. Procedurę rozpoczyna się od wypełnienie formularza „Niebieska Karta A” przez osobę zgłaszającą problem rodzinnej przemocy. Osobą tą może być policjant, pracownik socjalny, lekarz, pielęgniarka, psycholog szkolny lub dyrektor szkoły, którzy prowadząc czynności służbowe lub zawodowe uznają, że stosowana była przemoc. Kolejny krok, to zebranie się zespołu interdyscyplinarnego lub grupy roboczej zajmującej się tą problematyką w celu przeanalizowania sytuacji i opracowania indywidualnego planu pomocy dla tej rodziny. Na spotkanie zaproszona zostaje również osoba, który ma przemoc stosować. Efektem może być na przykład skierowanie tej osoby do gminnej komisji rozwiązywania problemów alkoholowych (jeżeli okaże się, że nadużywa ona alkoholu). Zakończenie procedury „Niebieskiej Karty” nastąpić ma w momencie ustania przemocy w rodzinie.

- Pragnę przypomnieć personelowi Szpitala Pediatrycznego, że będąc pracownikami ochrony zdrowia należą do tej grupy osób, które są uprawnione do zgłaszania podejrzeń występowania przemocy w rodzinie do procedury „Niebieskiej Karty”. Podkreślam przy tym, że podejmując takie zgłoszenie nie trzeba mieć dowodów na występowanie przemocy, ale wystarczy samo podejrzenie, np. słyszymy coś niepokojącego, dziecko się dziwnie zachowuje, widzimy u dziecka podejrzane siniaki itp. W naszym szpitalu były już przypadki zgłaszania takich właśnie spraw do procedury „Niebieskiej Karty” i w efekcie były podejmowane odpowiednie działania – mówi Agnieszka Pawełko, pielęgniarka oddziałowa Całodobowego Oddziału Psychiatrycznego dla Dzieci i Młodzieży Szpitala Pediatrycznego w Bielsku-Białej będąca jednocześnie członkiem bielskiego zespołu interdyscyplinarnego zajmującego się podejrzeniami przemocy w rodzinie.

Formularz „Niebieskiej Karty” można pobrać tutaj

V Ogólnopolskie Forum Pielęgniarki i Położnej

Data dodania: 03 lis 2021 przez Jacek Sztafiński

mgr Agnieszka PawełkoPod koniec października w Gdyni odbyło się V Ogólnopolskie Forum Pielęgniarki i Położnej. W tej cyklicznej konferencji reprezentowany był także Szpital Pediatryczny w Bielsku-Białej.

Trudno się dziwić, że podczas gdyńskiej konferencji wiele uwagi poświęcono kwestii szczepień. Między innymi mówiono, jak problem ten wyglądał w przeszłości, a jakie są jego obecne realia oraz jak powinny wyglądać szczepienia w różnych grupach wiekowych. Oczywiście nie zabrakło także wykładów odnoszących się do chorobowych konsekwencji pandemii, a jeden z bloków tematycznych dotyczył psychiatrii w dobie obecnych problemów epidemicznych. W ramach tego właśnie bloku głos zabrała Agnieszka Pawełko, pielęgniarka oddziałowa Całodobowego Oddziału Psychiatrycznego dla Dzieci i Młodzieży Szpitala Pediatrycznego w Bielsku-Białej, która mówiła o wyzwaniach psychiatrii dzieci i młodzieży w dobie pandemii. Podkreśliła, że zaburzenia psychiczne i nieurologiczne dotykają niemal co trzeciego pacjenta z ciężkim przebiegiem COVID-19, a u chorych pojawiają się najczęściej tzw. „mgła covidova” czyli zaburzenia pamięci, a także majaczenie, splątanie, zaburzenie pamięci, a nawet stan podobny do śpiączki. - W czasie przebiegu pandemii wystąpił ogólny wzrost liczby zaburzeń psychicznych, głównie depresyjno-lękowych. Na przykład poczucie lęku przed zakażeniem, izolacją społeczną czy kontaktem z drugą osobą. W ostatnich miesiącach dodatkowo pojawiły się przypadki zaostrzeń przebiegu chorób takich jak fobie społeczne, psychozy czy schizofrenia . W przypadku psychoz zaobserwowaliśmy wątki urojeniowe o tematyce związanej z COVID-19 – mówiła podczas V Ogólnopolskiego Forum Pielęgniarki i Położnej Agnieszka Pawełko. Przedstawicielka Szpitala Pediatrycznego w swoim wykładzie poruszyła nie tylko tematy związane ze specyfiką psychiatrii dziecięcej w dobie pandemii ale także zwróciła uwagę na błędy wychowawcze popełniane przez rodziców, w tym przede wszystkim zbyt rzadki kontakt z dzieckiem, zbyt rzadkie rozmowy i za słabe relacje. - Konferencja w Gdyni była także dobrą okazją do promowania naszej psychiatrii oraz promowania szczepień, w które nasz szpital również jest zaangażowany – mówi Agnieszka Pawełko.

Ogłoszenie - wynik postępowania

Data dodania: 28 paź 2021 przez Jacek Sztafiński

INFORMACJA O WYNIKU POSTĘPOWANIA                                                             Bielsko-Biała, dnia 05.11.2021 r.

Dla postępowania pn.  ”Dzierżawa, zagospodarowanie wolnostojącego kiosku wraz z wydzielonym terenem pod tzw. ogródek, z przeznaczeniem dla prowadzenia działaności gastronomicznej na terenie  Szpitala  Pediatrycznego w Bielsku-Białej przy ul. Sobieskiego 83 dla potrzeb pacjentów, interesantów  i pracowników

Szpital  Pediatryczny  w Bielsku-Białej informuje, iż w przedmiotowym postępowaniu nie wpłynęła żadna oferta.

Z poważaniem

Dyrektor Szpitala Pediatrycznego

mgr Katarzyna Czauderna

 

Dzierżawa, zagospodarowanie wolnostojącego kiosku

wraz z wydzielonym terenem pod tzw. ogródek, z przeznaczeniem dla prowadzenia działaności gastronomicznej na terenie Szpitala Pediatrycznego w Bielsku-Białej

przy ul. Sobieskiego 83 dla potrzeb pacjentów, interesantów i pracowników” - nr sprawy AE-S-04/09/2021

Szpital Pediatryczny zaprasza do składania ofert w postępowaniu, którego przedmiotem będzie zagospodarowanie i dzierżawa wolnostojącego drewnianego kiosku wraz z wydzielonym terenem pod tzw. ogródek, z przeznaczeniem dla prowadzenia działalności gastronomicznej na terenie Szpitala Pediatrycznego w Bielsku-Białej przy ul. Sobieskiego 83 dla potrzeb pacjentów, interesantów i pracowników.

Ofertę należy złożyć  do dnia 05 listopada 2021 r. godz. 10.00. w Sekretariatu Szpitala Pediatrycznego, formie papierowej w zamkniętej kopercie opisanej ”Dzierżawa, zagospodarowanie wolnostojącego kiosku wraz z wydzielonym terenem pod tzw. ogródek, z przeznaczeniem dla prowadzenia działalności gastronomicznej na terenie Szpitala Pediatrycznego w Bielsku-Białej przy ul. Sobieskiego 83 dla potrzeb pacjentów, interesantów i pracowników” - oznaczenie sprawy: AE-S-04/09/2021

Otwarcie ofert nastąpi w dniu 05 listopada 2021 r. o godz. 10.30.

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty (najwyższa kwota brutto czynszu) zostanie zamieszczona na stronie internetowej Szpitala i przekazana wszystkim oferentom.

Wydzierżawiający informuje, iż przewiduje możliwość przeprowadzenia wizji lokalnej w terminie do dnia 03 listopada br. w godzinach od 10.00-12.00. Termin wizji lokalnej należy uzgodnić telefonicznie pod numerem telefonu 33 828 4041 lub 33 828 40 47.

Dla celów złożenia oferty niezbędnym jest zapoznanie się z dokumentacją postępowania, znajdującą się w załączeniu.

  1. Ogłoszenie
  2. SIWZ
  3. Oferta
  4. Wynik postępowania

 

Starsze wiadomości

Galeria zdjęć

Kontakt z nami

Sekretariat czynny w godzinach: 7:00 - 14:30

Adres:ul.Sobieskiego 83, Bielsko-Biała
Telefon:33 828 40 00
Fax:33 815 16 30
E-mail: szpital@szpitalpediatryczny.pl