Ważne informacje dot. odwiedzin oraz dokumentacji medycznej

Data dodania: 03 kwi 2020 331

Z uwagi na stan zagrożenia epidemicznego Dyrekcja Szpitala Pediatrycznego w Bielsku-Białej informuje, że ze względu na bezpieczeństwo pacjentów i pracowników szpitala wprowadza zmiany organizacyjne w relacjach z osobami spoza szpitala:

Ograniczenie odwiedzin:

Przy jednym pacjencie może przebywać tylko 1 rodzic lub 1 opiekun. To samo dotyczy porad udzielanych na Izbie Przyjęć oraz Gabinecie  Nocnej i Świątecznej Opieki Zdrowotnej.

Dokumentacja medyczna:

Rodzice, pacjenci, pełnomocnicy (osób, które są upoważnione do odbioru dokumentacji medycznej), chcący uzyskać dostęp do dokumentacji medycznej proszeni są, aby korzystali           z wniosku o udostępnienie dokumentacji zamieszczonego na stronie internetowej Szpitala.

Wniosek jest dostępny na stronie: http://www.szpitalpediatryczny.pl/dokumentacja

Wypełniony zeskanowany wniosek należy przesłać na adres mailowy: statystyka@szpitalpediatryczny.pl 

 lub pocztą na adres:

Szpital Pediatryczny w Bielsku-Białej

ul. Sobieskiego 83,

43-300 Bielsko-Białej

Z dopiskiem „Wniosek o wydanie dokumentacji medycznej”.

W przypadku braku możliwości wydruku wniosku, zainteresowane osoby proszone są o wysłanie odręcznie napisanej prośby wraz z kontaktowym numerem telefonu.

Dokumentacja zostanie wysłana drogą pocztową na wskazany adres listem poleconym za potwierdzeniem odbioru.

W uzasadnionych przypadkach, w sytuacji gdy uzyskania dokumentacji medycznej musi nastąpić niezwłocznie dopuszczamy odbiór osobisty dokumentacji w punkcie rejestracji poradni lub w dziale Metodyczno-Organizacyjnym i Statystyki, po wcześniejszym uzgodnieniu telefonicznym.

Zmiany obowiązują do odwołania.

Za wszelkie uciążliwości przepraszamy i prosimy o zrozumienie. 

Galeria zdjęć

Kontakt z nami

Sekretariat czynny w godzinach: 7:00 - 14:30

Adres:Bielsko-Biała, ul.Sobieskiego 83
Telefon:33 828 40 00
Fax:33 815 16 30
E-mail: szpital@szpitalpediatryczny.pl